Roofs 2007-01-34 Elektrische lasautomaat voor bitumen dakbanen

In het zoeken naar oplossingen om bitumen dakbanen zonder open vuur te kunnen verwerken, volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Tijdens de Internationale Bouwbeurs introduceert Verder B.V. Heat Technology, de importeur van de Leister lasautomaten, de Bitumat. Dit is een lasautomaat waarmee de bitumen dakbanen elektrisch kunnen worden gelast.

 

Leister is in de Nederlandse dakenbranche met name bekend vanwege de lasautomaten en föhnen die men levert voor de bevestiging van kunststof dakbanen. Men was al een tijd bezig een lasautomaat voor bitumen dakrollen te ontwikkelen, maar door de NVN 6050 is deze ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Tijdens de Internationale Bouwbeurs introduceert het bedrijf de Bitumat, een lasautomaat voor bitumen dakbedekkingen op basis van elektriciteit. De lasautomaat verwerkt lasnaden van 80, 100 of 120 mm.

 

Lasautomaat
De Bitumat werkt op 400 V. Hiermee wordt het mondstuk verhit, waarmee de bitumineuze overlappen aan elkaar kunnen worden gelast. Groot voordeel hiervan is volgens business unit manager Henk Varossieau dat de dakbaan nooit zo heet kan worden, dat de dakbedekking later, als gevolg van toevoegen van zuurstof, alsnog vlam kan vatten (flash over). De machine rijdt vanzelf langs de lasnaad, zodat de machine ook enkele arbotechnische voordelen behaalt.

Varossieau: “Men kan bij het werken met de Bitumat rechtop blijven staan. De machine rijdt uit zichzelf langs de overlap, de dakdekker hoeft enkel in de gaten te houden of de machine de overlap wel goed volgt. Waar nodig kan hij de rijrichting van de machine met zijn voet corrigeren. Omdat dit een arbovriendelijke werkmethode is, valt het apparaat onder de FARBO-regeling. De machine rijdt achteruit om zo min mogelijk hinder te ondervinden van eventuele hobbels of obstakels; het is echter niet de bedoeling dat de dakdekker ook achteruit loopt. Men kan gewoon naast de machine blijven lopen. Men hoeft niet te sturen met het handvat, maar mocht men toch liever het handvat vasthouden, dan is het mogelijk om deze zo te draaien dat de machine achteruit loopt, maar degene die hem bedient vooruit.”

De overige machines van Leister die men in het assortiment heeft, zijn bedoeld voor het lassen van kunststoffen. Deze machines zijn dan ook uitgerust met gevoelige apparatuur en een display waar de temperatuur op is af te lezen. Varossieau: “Ook bij deze lasautomaat is de lastemperatuur en –snelheid instelbaar, maar bij het verwerken van bitumen luistert de temperatuur wat minder nauw dan bij kunststof dakbedekkingen. De machine bereikt bij het mondstuk een lastemperatuur van maximaal 650 °C. Men bereikt een juiste las door de juiste snelheid in te stellen. Dat is dikwijls eenvoudigweg eerst even een meter lang de las proberen. Als eenmaal de juiste snelheid is ingesteld, kan men de overlap snel en zeker lassen, tot ongeveer 5 meter per minuut.”

De lasautomaat is met diverse accessoires uitgerust. De draaibare handgreep kwam al eerder ter sprake, verder is de machine uitgerust met o.a. een extra wiel, voor het geval het gebruikte wiel door de bitumen te vuil is geworden. Men kan het gebruikte wiel gewoon losschroeven. Het ‘reservewiel’ ligt als een gewicht vooraan de automaat. Het wiel wordt tijdens het gebruik zoveel mogelijk schoon gehouden door een schraper. Vanzelfsprekend wordt keuring en onderhoud door de importeur verricht.

 

Elektriciteit
De leverancier zweert bij het gebruik van elektriciteit op het dak. “Gas op het dak vormt altijd een gevaar,” stelt Varossieau. “Als onverhoopt toch brand op het dak uitbreekt, is de gasfles het grootste probleem, vanwege ontploffingsgevaar. Het is belangrijk dat je de risico’s zo veel mogelijk beperkt en bij de bron aanpakt. Een gasfles op het dak is bij een eventuele brand altijd een gevaar. Als je zonder gas werkt neem je dat risico alvast weg. Een nadeel van het gebruik van gas is bovendien dat men telkens nieuwe gasflessen moet aanschaffen, terwijl stroom al gewoon op de bouwplaats aanwezig is. De investering in een elektrisch lasautomaat is naar onze mening dan ook lonend.”

De ontwikkeling van de lasautomaat is in een stroomversnelling gekomen door de ontwikkelingen op het gebied van brandveilig detailleren, al is de machine niet specifiek voor deze toepassing ontwikkeld. “Detailleren is vaak toch een kwestie van het gebruik van een handföhn, koudlijm of zelfklevende materialen,” aldus Varossieau. “Toch is het naar onze mening een kleine stap van het brandveilig detailleren naar het volledig brandveilig werken. Als men de details brandveilig uitvoert, waarom dan de rest van het dak niet? Technisch is dit inmiddels mogelijk, maar er is een mentaliteitsverandering nodig om in de toekomst daadwerkelijk brandveilig te werken op het dak.”

Op de Internationale Bouwbeurs kan de dakenbranche voor het eerst kennis maken met de Bitumat. Vanaf dat moment is de automaat leverbaar.

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam