Roofs 2007-01-03 Veranderingen

Terug- en vooruitkijkend (zo in het begin van het nieuwe jaar niet ongebruikelijk), vraag ik me af aan welke veranderingen de dakenbranche onderhevig is. Gaat het goed, wordt het beter, slechter of verandert er niets?

In algemene zin valt mij op dat er weinig tot geen opzienbarende veranderingen zijn. Dit bevestigt het idee dat de drang tot innovatie binnen de dakensector niet groot te noemen is. Het lijkt mij niet dat dit de angst is voor het onbekende, maar vooral te maken heeft met wat men zich laat overkomen, en met het stellen van prioriteiten.

Nog steeds zijn we bezig om op ambachtelijke wijze daken waterdicht te maken. Sinds mijn toetreding tot de dakenbranche (1985) gebruiken we dezelfde materialen en uitvoeringstechnieken. Met een brander, föhn of bitumenketel plakken we baantje op baantje om een dak voorzien van een “waterdicht” dakbedekkingssysteem.

Gelukkig (of juist niet) wordt er door de adviesbranche van alles bedacht om het ambachtelijke werk te overgieten met een wetenschappelijk sausje. Zo lijkt het, als je tenminste waarde hecht aan praktijkbladen, certificaten, milieuverklaringen, arbo-veiligcertificaten en duurzaamheidsverklaringen, al gauw dat we de goede kant op gaan.

De adviseurs proberen de ambachtelijke verwerking te verfijnen door het vaststellen van semi-verplichte of verplichte ontwerp- en uitvoeringsaanwijzingen, voornormen en normen en deze de dakenbranche op te leggen. Tot voor kort leek de dakenbranche dit allemaal klakkeloos te accepteren. 

Eén ding is zeker, het sausje heeft niet bijgedragen aan innovatie. Het enige wat er gebeurt, is dat er een markt is geschapen waarin partijen en producten tegen elkaar worden uitgespeeld. Zo in de trant van, ik heb een duurzaamheidsverklaring en jij lekker niet dus ik ben bewezen beter, veiliger of milieuvriendelijker. Of: mijn techniek wordt gecontroleerd en de jouwe niet, dus ik presteer beter. Kom snel, meld je aan en je kunt je ook onderscheiden.

Gelukkig wordt de dakenbranche wakker. Voor mij is een van de belangrijkste veranderingen die zich in 2006 heeft voltrokken dat de dakenbranche van de ingesleten gewoonte alles als zoete pap te accepteren afstapt. Het blokkeren van de introductie en vaststelling van de norm brandveilig werken is een goed en duidelijk signaal dat de dakenbranche zich heeft voorgenomen zich weerbaar op te stellen.

Dakdekkerbedrijven, maar ook leveranciers en producenten welke weer “zelfstandig” in de markt opereren en zich niet meer laten leiden en sturen, slaan naar mijn mening de juiste weg in.

Het afgelopen jaar is er een scala van onderwerpen door de columnisten in Roofs, ook door deze, aan de orde gesteld. Teruglezende spreekt uit deze columns vooral de verbazing, maar veelal ook de frustratie, over de wijze waarop wij omgaan met de ontwikkelingen van en over de daken.

We gaan ons verweren maar vooral ook actief bemoeien met wat er aan saus over ons heen wordt gegoten. Natuurlijk, zo preek ik voor eigen parochie, blijven adviseurs in de dakenbranche noodzakelijk, maar dan wel met de strategie niet te dicteren maar gezamenlijk te werken aan veranderingen in de dakenbranche. Liefst veranderingen waarbij innovatie wordt gestimuleerd en het dakenambacht zich verder professionaliseert. Een professionalisering die tot doel heeft een beter product voor opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand te laten komen.

De verwachtingen voor 2007 zijn goed. In een economie die op stoom komt, moet het mogelijk zijn hiervoor tijd vrij te maken, zodat we eind 2007 echt kunnen zeggen dat we een stap voorwaarts hebben gemaakt.

We hoeven het dan niet meer te hebben over (semi-) wetenschappelijke sausjes met ingrediënten als duurzaamheid, milieu of gecontroleerde techniek, maar we hebben het dan over echt innovatieve oplossingen om daken waterdicht te maken.

De columnisten zullen de ontwikkelingen kritisch blijven volgen en ieder op hun eigen wijze aan u presenteren.

Ik wens u veel innovatie en succes in 2007 toe.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam