Roofs 2006-11-09 Rookgasdoorvoeren bovendaks vervangen

Dakdekkers die in de renovatie van woningbouw actief zijn, kennen het fenomeen ongetwijfeld: hoe om te gaan met de rookgasdoorvoeren? De rookgas­installatie is het werk van de installateur. Maar het afstemmen van diens werkzaamheden met die van de dakdekker kan een tijdrovende kwestie zijn. Producent van dakdoorvoeren Anjo BV uit Beverwijk heeft hier een oplossing op bedacht: de rookgas renovatieset.

Met de rookgas renovatieset heeft de dakdekker in feite niets meer te maken met het deel van de installatie dat zich onder het dakvlak bevindt. De doorvoeren worden bovendaks ontmanteld en vervangen. Hierdoor hoeft dus geen overleg met de installateur of de bewoners meer plaats te vinden, de dakdekker houdt de planning en de voortgang van het werk daarmee zoveel mogelijk in eigen hand.

Bovendaks doorslijpen

Als een dakpakket vervangen moet worden, moeten in de meeste gevallen de rookgasdoorvoeren worden verwijderd om deze later waterdicht in te kunnen werken. Dat betekent dat de doorvoer bovendaks moet worden ontmanteld en inpandig moet worden ontkoppeld. Als vervolgens het nieuwe dakpakket is aangebracht, moet de doorvoer opnieuw worden geplaatst. Dit moet op de  juiste manier gebeuren, omdat er bij een verkeerde aansluiting de ketel in storing kan slaan. Dakdekkers hebben in het algemeen niet de gespecialiseerde kennis in huis om een installatie op de juiste manier aan te mogen sluiten. Hier moet dan ook de expertise van de installateur worden ingeroepen. Bijkomend punt is bovendien dat een deel van de werkzaamheden van binnenuit moeten worden verricht. Men is dus voor de voortgang afhankelijk van zowel de installateur als de bewoners. Dit kan, zeker projectmatig, voor aanzienlijke vertragingen zorgen.

Met de rookgas renovatieset blijft de installatie tot aan het dak ongemoeid. De bestaande rookgasdoorvoer wordt op een bepaalde hoogte afgeslepen, gemeten vanaf het nieuwe dakvlak. Men heeft wel een paar centimeter speling, maar het is belangrijk dat de doorvoer op de juiste hoogte wordt afgeslepen. Als de doorvoer is afgeslepen, kan het nieuwe dakpakket worden aangebracht en daar bovenop een nieuwe plakplaat. Vervolgens wordt de nieuwe doorvoer aan de buis gemonteerd. Verreweg de meeste rookgasafvoerbuizen van HR en VR-ketels hebben een diameter van ø 80 mm. De verschillende onderdelen van de renovatieset worden vervolgens over en in de buis geschoven. De verbinding tussen de afgeslepen rookgasbuis en de nieuw te plaatsen rookgasdoorvoer vindt plaats door middel van een dikwandig verloop, voorzien van siliconen ringen, zodat een goed werkende en gasdichte constructie tot stand wordt gebracht.

Verwerking

De rookgas renovatieset is samen ontwikkeld met Burgerhout en Muelink&Grol. Zo is ervoor gezorgd dat het systeem op alle installaties toepasbaar is. Het ontwikkelingstraject heeft geresulteerd in twee aluminium systemen, namelijk een renovatieset voor VR-systemen en een voor HR-systemen. Ook is er nog een set beschikbaar voor conventionele rookgassystemen. Alle onderdelen voldoen aan de richtlijnen die gelden voor rookgasdoorvoeren en beschikken over KOMO keur.

De verwerking hoeft volgens de producent geen probleem te zijn. Als men zich aan de verwerkingsvoorschriften houdt, kan het eigenlijk niet fout gaan. Belangrijk is dat de afvoer op de juiste hoogte wordt afgeslepen. Ook is het verstandig om vooraf te controleren of de afvoer heet is. Als dat het geval is, dan is het vanzelfsprekend beter om even te wachten tot de installatie is uitgewerkt en de doorvoer is afgekoeld. Het is geen probleem als de installatie aanslaat terwijl de doorvoer van de installatie is verwijderd, het systeem van aanvoer van zuurstof en afvoer van rookgassen blijft immers intact. De leverancier blijft het product tevens ondersteunen met presentaties en toolbox meetings.

 

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam