Roofs 2006-07-18 Onzichtbare energie

Het dak van het nieuwe zwembad en sportcomplex De Estafette in Nieuw Vennep wordt uitgerust met een energiewinningsysteem, het Energy-dak van R&R Systems. Het is voor het eerst dat dit systeem in combinatie met een Kalzip-dak wordt toegepast. Door de warmte van het aluminium dak op te vangen en op te slaan, kan het onder andere gebruikt worden voor het opwarmen van het zwembadwater.

• Suzanne de Werd

Het sportcomplex zal bestaan uit twee dakvlakken waarvan er één (900m2 groot) wordt uitgerust met het warmtewinningsysteem. Aan de buitenkant zal niet te zien zijn dat het dak een energiewinningsys­teem bevat. Anders dan bij traditionele zonnecollectoren, die boven op het dak worden bevestigd en dus zichtbaar blijven, worden de lamellen van het Energydak direct onder de dakplaten geplaatst. “Een groot voordeel van deze vorm van warmtewinning is de hoge esthetische waarde,” vertelt Han Stadt van Hafkon, leverancier en installateur van de Kalzip dakplaten. “Met Kalzip kun je mooie, glooiende vormen creëren. Plaatsing van traditionele collectoren zou afbreuk doen aan het uiterlijk van het dak. Plaatsing van lamellen aan de onderkant van het dak vormt hiervoor de oplossing. Wij spreken dan ook van ‘onzichtbare energie’. Bovendien staat het Kalzip de warmte goed af aan de onderliggende warmtewisselaars.”

Lamellen

Het energiesysteem bestaat uit een lamellenregister gevuld met een vloeistof van 30% glycol en 70% water. Door het isolatiemateriaal in het dak (een combinatie van harde steenwolplaten en een gecomprimeerd aangebrachte glaswoldeken) worden de lamellen strak tegen de bovenste Kalzip-plaat aangedrukt, zodat er geen lucht tussen kan komen. De lamellen nemen zo de warmte van de dakplaten op, wanneer deze door de zon worden opgewarmd.

De dakopbouw is dus als volgt:

Stalen geprofileerde dakplaten

Eerste isolerende laag: steenwolplaten v.g. 160 kg/m3, dik 180 mm.

Tweede isolerende laag: glaswoldekens 40 mm dik, gecomprimeerd naar 20 mm.

Warmtelamellen

Kalzip-bovendak type 65/400, d = 0,90 mm.

Ondergrondse opslag

“Het enige waaraan je zou kunnen zien dat hier een warmtesysteem onder zit,” legt Stadt uit, “is dat het profiel van de dakplaten twee in plaats van drie ribbels heeft per plaat. Dit is gedaan om een betere warmtegeleiding en montage van de warmte­wisselaars te bewerkstelligen. In het midden van elke Kalzip-plaat komt namelijk de lamel van het warmtesysteem te liggen, strak tegen de dakplaat aangedrukt. De warmte van de vloeistof in de lamellen wordt via een warmtewisselaar overgebracht naar ondergrondse op­­slagbassins (zogenoemde ‘aquifiers’) onder het gebouw. Daarmee kan ’s winters onder andere het water in het zwembad worden verwarmd. De opdrachtgever hechtte belang aan het gebruik van duurzame energie in het gebouw. Eenderde van de energie uit het dak zal rechtstreeks ge­bruikt worden voor de verwarming van het zwembadwater. Tweederde wordt opgeslagen in de ‘aquifiers’.”

Mogelijkheden

Het energiewinningsysteem kan niet alleen gebruikt worden voor verwarming, maar ook voor koeling van gebouwen in de zomer. Gebruik van een airco is dan overbodig, waardoor dit milieuvriendelijke systeem een energie- en kostenbesparing oplevert. Bauke Hoekstra Bonnema, manager Business Development bij Corus, producent van de Kalzip platen, wijst bovendien op de mogelijkheid van een combinatie met zonnecollectoren: “Wanneer men onder het aluminium- of Kalzip-dak deze lamellen toepast, en boven op het dak PV-folie aanbrengt zoals bijvoorbeeld de Kalzip AluplusSolar, dan kan men beide vormen van energieopwekking combineren. Ondanks dat er in Nederland geen subsidieregeling meer is voor projecten die zonne-energie opwekken, verwachten we toch dat dit soort toepassingen in de toekomst alleen maar vaker zal worden gebruikt. De terugverdientijd van het Energydak op Sportcomplex De Estafette wordt geschat op acht jaar. Het gebouw zal naar schatting in november 2006 worden opgeleverd. Eind 2007 zal blijken welke energiebesparing het gebruik van de warmtewisselaars heeft opgeleverd.”

Kippenstallen

Het idee voor het Energydak, dat ontwikkeld is door R&R Systems, is oorspronkelijk afkomstig uit de agrarische sector (zie ook Roofs 2004-3 ‘Energiewinning uit daken’).

In de vloer van kippenstallen liggen buizen waar koel water doorheen stroomt. Dit wordt gebruikt om de mest van de kippen te koelen, waardoor de ammoniakuitstoot afneemt. Er kan ook warm water door de buizen worden gevoerd, waardoor er minder warme lampen nodig zijn en er bespaard wordt op het energiegebruik. Bij de zoektocht naar nieuwe toepassingen van dit systeem, kwam het dak al snel in beeld. “Iedereen weet hoe warm een plat dak al snel wordt op zonnige dagen, vertelt Hoekstra Bonnema. “Van daaruit is de toepassing met Kalzip ontstaan. Er wordt gewerkt aan verdere ontwikkelingen van het systeem.”

Sportcentrum ‘De Estafette’ (Nieuw Vennep)

Opdrachtgever: De gemeente Haarlemmermeer is voor realisatie van het sportcentrum een Design & Construct-overeenkomst aangegaan met Van den Belt Bouw & Ontwikkeling i.s.m. Schutte Bouw & Ontwikkeling.

Architect: John Holt van bureau Faulkner Browns

Hoofdaannemer: Van den Belt Bouwmaatschappij BV

Leverancier en verwerker Kalzip-dak: Hafkon BV

Leverancier Energydak: R&R Systems

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam