Roofs 2006-07-14 De bril van de gebruiker

De RI&E is gemaakt, de veiligheidsvoorzieningen aangebracht, en dan? Kan de gebouweigenaar er zonder meer van uitgaan dat het dak inderdaad veilig is, volgens de daartoe geldende regels? Sinds augustus 2005 is het Instituut voor Dakveiligheid (IVDV) actief om de veiligheidsvoorzieningen op het dak te toetsen aan de regelgeving. Eén van de diensten is het verstrekken van het Keurmerk IVDV. Een verslag.

Het keurmerk IVDV is tot nu toe drie keer uitgereikt. Het eerste Keurmerk IVDV dat voor een project van Patina Valbeveiliging BV werd uitgereikt, werd onlangs door Ruud Schat van Patina Valbeveiliging uit Beverwijk feestelijk overhandigd aan Denise Hoogendoorn van DTZ Zadelhoff Vastgoedmanagement BV. Hoogendoorn is in opdracht van eigenaar Oppenheim Immobilien Kapitalanlagegesellschaft GmbH, gebouwbeheerder van het kantoorgebouw aan de Stadhouderskade in Amsterdam. Heineken Internationaal is hier één van de huurders. Het dak bestaat uit zes dakvlakken op verschillende hoogten en moet vaak betreden worden vanwege de installaties die op het dak aanwezig zijn. De bierbrouwerij wilde er dan ook zeker van zijn dat het dak veilig zou zijn uitgevoerd.

Eerst heeft men een RI&E uit laten voeren. Aan de hand van deze RI&E is bij verschillende partijen een offerte aangevraagd. Uiteindelijk heeft Patina Valbeveiliging BV de dakveiligheid uit mogen voeren. Vervolgens controleerde het Instituut voor Dakveiligheid of de uitvoering voldeed aan de geldende normen, waaronder de EN 795 en EN 365. Het Keurmerk IVDV, waarvan dit dus het vijfde uitgereikte exemplaar is, heeft als functie voor alle betrokken partijen inzichtelijk maken dat het dak aan de veiligheidsvoorzieningen voldoet. Het certificaat is voor drie jaar geldig.

Alle aspecten in orde

Het certificaat geeft aan dat alle aspecten van veiligheid, van begin tot eind, in orde zijn. Dat betekent dus dat:

 

  • de RI&E op de juiste manier is uitgevoerd;
  • de valbeveiliging aantoonbaar voldoet aan de geldende normen;
  • de valbeveiliging op de juiste manier is aangebracht;
  • er veiligheidsmarkering is aangebracht;
  • de gebruiker van voorlichting wordt voorzien;
  • er goed onderhoud op de voorzieningen wordt gepleegd.

 

De jaarlijkse controle en onderhoud wordt door erkende Veilig Dak Inspecteurs van de leverancier zelf uitgevoerd, eens in de drie jaar controleert een auditor van het Instituut voor Dakveiligheid of dit op een juiste manier is gedaan.

Dat de leverancier de eigen materialen controleert, hoeft volgens werkvoorbereider Mario Allard en vestigingsmanager Max Kwantes van Patina Valbeveiliging BV niet ten koste te gaan van de kwaliteit van de controle. “Wij hebben er alle belang bij dat de controle op een juiste manier plaatsvindt,” aldus Kwantes. “Wij fungeren als vertegenwoordiger voor fabrikant Latchways en kunnen het ons alleen daarom al niet veroorloven dat er iets niet in orde is en we het certificaat weer kwijtraken of, erger nog, er een ongeluk gebeurt waarbij de valbeveiliging niet voldoet. Als wij bij een controle constateren dat bijvoorbeeld een veiligheidslijn is verouderd, dan is het ook in ons eigen belang dat die lijn wordt vervangen. De driejaarlijkse controle door het Instituut voor Dakveiligheid geldt als extra zekerheid.”

Allard voegt toe: “We zijn niet volledig afhankelijk van de vooraf vervaardigde RI&E: we kunnen om verschillende redenen aanpassingen aanbrengen in de uitvoering daarvan. Voorwaarde is wel dat het Instituut de wijzigingen goedkeurt en dat de wijzigingen ook worden doorgevoerd in de tekening. In het dossier wordt uiteindelijk de veiligheid ‘as built’ opgenomen.”

Vertrouwen

Steeds meer partijen worden actief op het gebied van veiligheid en er zijn ook al een aantal verschillende certificaten in omloop die aangeven dat de dakveiligheid in orde is. Zien opdrachtgevers door de bomen het bos nog wel? “Het vertrouwen dat de markt in een certificaat heeft, is belangrijk,” aldus Kwantes. “Wij werken met een aantal onafhankelijke partijen waarmee we inmiddels een groot aantal grote en kleinere projecten hebben ingericht. Kennis van de regels is niet voldoende: de veiligheidsvoorzieningen moeten tevens zijn afgestemd op het gebruik van het dak. Wij kijken dus altijd door de bril van de gebruiker, die moet immers met het systeem werken. Naar onze mening is het Instituut van Dakveiligheid een partij die dit aspect eveneens hoog in het vaandel heeft staan. Doordat het bovendien een onafhankelijke partij is die zijn expertise op het gebied van dakveiligheid volgens ons heeft bewezen, zijn wij zeer gelukkig met de toekenning van het Keurmerk IVDV.”

Allard: “Het dak van het kantoorgebouw van Oppenheim Immobilien Kapitalanlagegesellschaft GmbH aan de Stadhouderskade in Amsterdam was moeilijk te beveiligen, maar elk dakvlak heeft een passende oplossing gekregen. Nu is dat voor iedere betrokkene inzichtelijk.”

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam