Roofs 2006-03-23 Nieuwslijn

Nieuwe producten Laumans GmbH & Co KG

Tijdens de Dach und Wand 2006 in Keulen presenteerde dakpannenfabrikant Laumans een aantal nieuwe producten. Zo ontwikkelde men een handleiding voor huiseigenaren, waarmee men bij renoveringsplannen het dak energiezuinig kan (her)inrichten. Voor dakdekkers is een nieuwe folder gemaakt, waarin een overzicht wordt gegeven van de 54 variaties in model, oppervlakte en kleur van de dakpannen van Laumans. Ook presenteerde het bedrijf op de beurs de nieuwste aanpassing in hun dakpannen assortiment: namelijk een standaard schuifruimte van 22 mm op elke pan. Door deze extra ruimte om te schuiven is de dakpan flexibeler in te zetten en makkelijker toe te passen.

Nieuwe norm voor brandveilige daken

Er is een nieuwe norm beschikbaar voor brandveilige daken. Deze is erop gericht de kans op brand bij werkzaamheden bij het dak te verkleinen. NEN, het centrum van normalisatie, heeft de norm in ontwerp gepubliceerd. Belang­hebbenden kunnen tot 1 mei 2006 hun commentaar op het ontwerp indienen.

De nieuwe norm is bedoeld voor daken met gesloten dakbedekkingssystemen. De eisen in de norm moeten de kans beperken op het ontstaan van brand bij aansluitingen, zoals gevels, doorvoeren en dakranden van dakbedekkingsconstructies. De norm geeft zowel eisen voor het ontwerp als voor de uitvoering van werkzaamheden op daken. De eisen hebben betrekking op nieuwbouw en onderhoud, reparatie of renovatie.

Bij de ontwikkeling van de norm is een groot aantal partijen betrokken, zoals toeleveranciers van dak-, isolatie- en brandbeveiligingsmaterialen, verwerkers, verzekeraars en adviseurs. Daardoor wordt de norm nu al breed gedragen.

Belgische rechtszaak na valongeval illegaal

In december 2000 viel een 33-jarige illegale Marokkaan uit een materiaallift op een bouwplaats in Antwerpen-Noord. Hij liep een schedelfractuur en diverse andere breuken op. De gevolgen van dit ongeval: nooit meer zonder stok lopen, een psychologisch trauma en zijn familie kan hem niet meer onderhouden. Nu start bij de arbeidsrechtbank in Antwerpen een rechtszaak tegen de verzekeraar zijn voormalige werkgever. Centraal staat de vraag: wat zijn de rechten van een illegaal na een ongeval?

De ABVV, de Belgische socialistische vakbond, spande deze rechtzaak aan om “duidelijk te stellen dat werkgevers moeten leren dat ze ook niet met illegalen zomaar kunnen doen wat ze willen”. Ook al is iemand illegaal en zonder papieren op de bouwplaats aanwezig, dan nog heeft hij volgens het ABVV een feitelijke arbeidsovereenkomst en dus ook rechten. De werkgever ontkent elke betrokkenheid bij het incident en houdt vol dat de illegaal toevallig op de bouwplaats was. De vakbond claimt erkenning als arbeidsongeval: ‘Als erkend wordt, dat hij daar werkte, en er dus sprake is van een relatie werkgever-werknemer, heeft hij ook recht op de verzekering van zijn baas.’ Het is de eerste keer dat het ABVV met een dossier van een illegaal naar de arbeidsrechtbank gaat. Voor de arbeidsrechtbank worden nu de verzekeraar Fortis AG en het Fonds voor Arbeidsongevallen gedagvaard, die bij verlies op hun beurt geld kunnen vorderen van de werkgever.

OptiCote:  langwerkende meststof voor dakbegroeiing

OptiCote is een langwerkende meststof en geeft een gelijkmatige bemesting aan mos-sedum, sedum-kruiden of sedum-kruiden-grassen dakbegroeiing. Het speciale omhulsel van de meststof reguleert het vrijkomen van de meststoffen aan de hand van het vochtgehalte en de warmte op het groendak. Hierdoor is er geen sprake van uitspoeling van meststoffen. De meststof werkt negen maanden en kan jaarrond worden toegediend. De samenstelling van de meststoffen in het omhulsel zijn afgestemd op de vegetatievormen sedum, grassen en kruiden. Een standaard in de handel te verkrijgen meststof op een groendak is niet gewenst.

Uit onderzoek is gebleken dat bemeste groendaken een betere dekkingsgraad hebben met begroeiing waardoor er minder kans is op erosie, onkruid en uitval. Optigroen adviseert dan ook om elk vegetatiedak jaarlijks te bemesten met OptiCote om zo de vegetatie in optimale conditie te houden. De meststof is verkrijgbaar bij de dealers in Nederland en België.

Dach und Wand 2006 trekt ruim 30.000 bezoekers

De sterk aangepaste vakbeurs voor de dak- en gevelbranche Dach und Wand vond dit jaar van 15-18 februari in de Kölnmesse plaats. Met ruim 30.000 bezoekers toont de organisatie zich zeer tevreden met deze editie van de Dach und Wand en stelt men dat de beurs weer aansluiting zoekt bij “oude tijden”. Exposanten toonden zich in het algemeen tevreden en de bezoekersenquête wees uit dat 65% de beurs als “goed” tot “zeer goed” beoordeelde. De beurs zal voortaan tweejaarlijks worden georganiseerd, de volgende editie vindt van 5-8 maart 2008 plaats in de Neuen Messe Stuttgart.

Strijland Dakbedekking treedt toe tot Synthion Groep

Na de recente uitbreiding met Elro Dakbedekking wordt nu Strijland Dakbedekking te Heteren participant in de Synthion Groep. Daarmee bestaat Synthion uit acht leden met 18 vestigingen over het hele land. Strijland Dakbedekking is een gerenommeerde speler die kan bogen op brede vakkennis, grote projecten en een lange ervaring in het totale pakket van dakwerkzaamheden. De toetreding betekent een nieuwe versterking van de Synthion Groep.

PERSONALIA

Wouter van der Heide commercieel directeur van Unidek

Met ingang van 1 maart 2006 treedt Wouter van der Heide (41) bij Unidek B.V. in dienst als commercieel directeur. Unidek in Gemert is producent en leverancier van een breed programma isolatie-elementen voor de woning- en utiliteitsbouw, chalets voor de recreatiemarkt en licht ophoogmateriaal voor de grond-, weg- en waterbouw.

Wouter van der Heide heeft sinds 1990 diverse commerciële functies bekleed bij Saint Gobain, laatstelijk als manager new retail concepts. Bij Unidek wordt hij binnen de bestaande verkoopkanalen verantwoordelijk voor verkoop Nederland.

 

AGENDA

Bouw & ICT 2006: 29-30 maart 2006, Jaarbeurs Utrecht. Info:       

Innovatiegala Architect ’06: 29-30 maart 2006, World Trade Centre, Rotterdam. Info: www.architecteninnovatie.nl.

BouwRAI 2006: 4-7 april 2006, Amsterdam RAI. Info: www.bouwrai.nl

Toitdak 2006: 14-16 november 2006. Brabanthal, Leuven. Info: www.toitdak.be

Spengler Direct actief in Benelux

Spengler Direct Benelux BV is de nieuwe Nederlandse dochteronderneming van Spengler Direct Zwitserland. Het bedrijf is groothandel in non-ferromaterialen, gereedschappen en machines voor de verwerking van non-ferro materialen. In Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk is het bedrijf al zeer succesvol, daarom is men in oktober 2005 ook in de Benelux gestart. Het assortiment is opgedeeld in acht productgroepen, namelijk: handgereedschappen, ornamenten, halffabri­katen, artikelen voor hellende daken, geprofileerde platen/felsbanen, bliksembeveiliging, handgereedschappen/machines en band- en plaatmaterialen. Doordat het bedrijf geen voorraad houdt, zijn de artikelen scherp geprijsd.

AG Plastics lanceert de Worldroof

AG Plastics, bekend van o.a. de Skylux lichtkoepels introduceert een nieuwe kunststof dakpan. De Worldroof dakpannen zijn UV-bestendig en kleurvast, milieuvriendelijk uit gerecycleerd materiaal zonder solventen, en absoluut weersbestendig.

De nieuwe dakpan kan temperaturen van -30 tot +50°C weerstaan. Door de natuurlijke steenkorrels warmt het materiaal veel minder op dan andere dakpannen. De pan dempt geluid en isoleert zodanig dat bij een goed geventileerde onderbouw geen dampscherm nodig is. Het dak is prima beloopbaar en behoudt altijd de oorspronkelijke vorm. Algen krijgen er geen vat op, corrosie al evenmin, zelfs bij pannen die nagezaagd of geslepen zijn.

Europese Aluminium Award zoekt innovaties

Bedrijven met een innovatief product van aluminium kunnen een belangrijke prijs winnen door dit jaar mee te doen aan de European Aluminium Award.  De Awards worden uitgereikt tijdens de Internationale Vakbeurs 'Aluminium 2006', die van 20-22 september in Messe Essen (D) plaats heeft. Ontwerpers, fabrikanten, bouwers en constructeurs kunnen in ver¬schillende categorieën inzenden voor de 5e Europese Aluminium Award 2006 Industrial Design & Engineering. De competitie wordt om de twee jaar gehouden. De Aluminium Award wordt toegekend aan producten of projecten waarin op een innovatieve manier aluminium is toegepast. Een onafhankelijke jury maakt een keuze uit de genomineerde inzendingen. Elk bedrijf met een aluminium innovatie kan inzenden. Zowel industriële als consumentenproducten kunnen meedoen. Sluitingsdatum voor inzending is 15 juni 2006.

Vlutters regelt subsidieaanvraag Sievert TW 5000

De hetelucht lasautomaat TW 5000 van fabrikant Sievert is toegevoegd aan de Farbo subsidielijst 2006. Dit houdt in dat de dakdekker bij aanschaf van de machine 10% van het netto aankoopbedrag terug kan krijgen van de overheid. Vlutters Dakmaterialen uit Oldenzaal neemt de gehele subsidie-aanvraag voor haar rekening. Het bedrijf vraagt de benodigde formulieren aan, vult deze zover mogelijk in en stuurt ze vervolgens op naar de dakdekker. In de meeste gevallen hoeft deze enkel nog de handtekening er onder te zetten en de envelop door te sturen naar het Ministerie van Sociale Zaken, waarna het subsidiebedrag op de rekening van de dakdekker wordt gestort. Zo wordt de dakdekker alle administratieve rompslomp uit handen genomen.

De kostprijs van nieuwe, arbovriendelijke arbeidsmiddelen is vaak een (te) hoge drempel voor werkgevers. De zogeheten Farbo-regeling is in het leven geroepen om ondernemers en non-profitorganisaties te stimuleren te investeren in arbovriendelijke arbeidsmiddelen. Jaarlijks stelt het Ministerie van Sociale Zaken een lijst samen van innovatieve en arbovriendelijke arbeidsmiddelen met een aanschafprijs van meer dan 2500 euro, die de blootstelling aan fysieke belasting, lawaai of gevaarlijke stoffen verminderen. Als men een arbeidsmiddel aanschaft dat op deze lijst staat, dan kan men een subsidie aanvragen van maximaal tien procent van de aanschafkosten. Diverse gereedschappen voor de dakdekker zijn op deze lijst opgenomen.

Het belangrijkste arbeidstechnische voordeel van de Sievert TW 5000 is dat men rechtop kan staan terwijl men föhnt. Het is een vierwiel aangedreven systeem dat op eigen kracht op hellingen tot 30% kan klimmen of dalen. Tevens bevat de machine software die het werken gemakkelijker maakt en die periodiek ge-update kan worden. De machine wordt door de groothandel technisch begeleid en men biedt ook cursussen voor nieuwe gebruikers om met de machine om te leren gaan.

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam