Roofs 2006-02-28 Groendak op rollen

Steeds vaker wordt de keuze gemaakt om groendaken toe te passen. Een eenvoudige en voor meerdere soorten daken geschikte methode is het gebruik van sedummixmatten. Over de mogelijkheden en techniek sprak Roofs met Corne van Garderen, directeur van Sempervirens, leverancier van deze matten.

Sempervirens is Latijn voor ‘altijd groen’. Het bedrijf is in 1996 begonnen met de productie van de vegetatiematten. Men wilde hiermee inspelen op de toenemende vraag naar natuurlijke materialen op het dak. De zogeheten Sempergreen vegetatiematten zijn opgebouwd uit volledig natuurlijke materialen. Ze bestaan namelijk uit een kokosmat als drager, waar bovenop een speciaal substraat is aangebracht, dat vervolgens is ingezaaid met sedumzaad en stekken. Door de dunne substraatlaag en de dichte begroeiing is het goed mogelijk deze matten op te rollen. De vegetatiematten worden dan ook geleverd in rollen met een standaardbreedte van 1,20 meter en lengtes tot 20 meter. De matten zijn eenvoudig aan te brengen: in de meeste gevallen hoeft men ze enkel uit te rollen, de matten zijn met behulp van een schaar aan de dakdetails aan te passen.

Een vegetatiemat, ofwel een extensieve tuin, kan de voorkeur genieten boven een daktuin (intensieve tuin), omdat de randvoorwaarden voor het dak minder hoog hoeven te worden gesteld. Van Garderen: ‘Een vegetatiemat is eenvoudig op zowel platte als hellende daken toepasbaar en heeft geen onderhoud nodig. Een periodieke controle is natuurlijk wel gewenst, het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er bijvoorbeeld een afgevallen eikel in de mat wortel schiet en vervolgens de dakbedekking aantast. Afhankelijk van de locatie en de situatie is in sommige gevallen extra bemesting nodig.’

Drainage

‘Sedum kan overal tegen, behalve teveel water,’ aldus Van Garderen. ‘Een goede afwatering is daarom belangrijk. Bij flauw hellende daken kan het substraat als drainagelaag fungeren en is dus geen extra drainagelaag nodig. Op daken met weinig tot geen afschot is wel degelijk drainage nodig. Ook al vanwege het gewicht: een verzadigde vegetatiemat weegt zo’n 15 kg per m². Inclusief de totale opbouw komt dat op zo’n 80 kg/m². Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de onderliggende constructie. Sempervirens BV kan daarom ook substraatplaten leveren, dit zijn steenwol platen met een dikte tussen 2,5 en 5 cm, die ook veel in de tuinbouw worden gebruikt. Het steenwol houdt het water vast tot een bepaald verzadigingspunt, waarna het water naar beneden valt.’ De totale opbouw met substraatplaten is er vanaf ca. 40 kg/m².

Toepassingen

Vanzelfsprekend is het effect van een vegetatiemat minder spectaculair dan een complete daktuin, maar toch zorgt het voor een groenere en fraaiere uitstraling. Ook andere argumenten spelen een rol in de keuze voor het systeem. ‘In vergelijking met Duitsland wordt op de Nederlandse daken nog relatief weinig groen op de daken toegepast,’ aldus Van Garderen. ‘Zo’n 70% van onze omzet komt uit het buitenland.  Maar de laatste jaren heeft de toepassing ook in Nederland duidelijk aan populariteit gewonnen. De esthetische uitstraling van zo’n dak is hiervoor natuurlijk een belangrijk argument, maar ook waterbuffering speelt een belangrijke rol. Duitsland is in dit opzicht het gidsland. In sommige delen van Duitsland moet men per liter water dat het riool moet verwerken betalen. Een sedumplantje is een vetplantje, dat water opslaat. Op deze manier kan de hoeveelheid water dat van de daken stroomt aanmerkelijk worden gereduceerd. Deze kwaliteit wordt nu ook in Nederland steeds meer onderkend. Tenslotte zijn ook de effecten op het milieu gunstig. Niet alleen op het gebied van luchtverontreiniging; het stimuleert bovendien het microleven, wat weer belangrijk is voor de voedselketen.’

De verhouding nieuwbouw/renovatie schat Van Garderen op 75% nieuwbouw en 25% renovatie. Van Garderen:  ‘Het is goed mogelijk de vegetatiematten over de bestaande dakbedekking aan te brengen, mits deze wortelwerend is. Eventueel kunnen wij een wortelwerende laag aanbrengen middels een LDPE-folie.’ Het bedrijf heeft kortom geen standaardsysteem in het assortiment: per project wordt bekeken wat de beste toepassing is. Men hanteert hiertoe een vragenlijst waarmee de daksituatie al bij de bestelling zo nauwkeurig mogelijk in kaart wordt gebracht. Indien nodig, bezoekt men zelf het dak om de situatie in ogenschouw te nemen.

Projecten

Er zijn een aantal opvallende projecten met deze matten uitgevoerd, die we in vogelvlucht noemen omdat ze de eigenschappen van het systeem goed illustreren. Zo is langs het spoor tussen Utrecht en Amersfoort een geluidsscherm uitgevoerd (op een hoek van 85°) om het uitzicht van de bewoners te verfraaien. En in Zevenaar is een discotheek middels vegetatiematten voorzien van een groen dak. Dit was een eis van de gemeente, die een groene omgeving wil bewerkstelligen; gunstig neveneffect van dit project was, dat de vegetatiematten tevens zorgden voor een verdere geluidsisolatie. Tenslotte zijn de vegetatiematten van Sempervirens recent aangebracht op een ouderenverblijf in Tilburg. Hier werd voor dit systeem gekozen omdat het direct het gewenste effect oplevert en veel onderhoud bespaard. De bewoners van het huis kijken uit op het dak en daarom was het niet gewenst dat men lang zou moeten wachten tot de vegetatie voldoende zou zijn gegroeid.

Kortom, groen leeft op de daken. Van Garderen denkt dan ook dat het aantal groendaken (intensief en extensief) in de toekomst verder zal stijgen. De vegetatiematten kunnen hierin een prominente rol spelen.

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam