Roofs 2006-02-26 In een handomdraai veilig op hellende daken

Op de Dakontmoetingsdagen in Gorinchem is de nieuwe aanpak voor veilig werken op hellende daken prominent gepresenteerd, het Safeclick-systeem. Dit systeem moet een universeel toepasbaar en gebruiksvriendelijk alternatief vormen voor de traditionele panhaken, of voor het plaatsen van steigers tijdens onderhoudswerkzaamheden. Erik Steinmaier, marketing manager van Vaculux – de fabrikant van het systeem, vertelt over de nieuwe aanpak, en over de mogelijkheden die het biedt voor gebouweigenaren en dakbetreders.

• Suzanne de Werd

Het uitgangspunt van het concept was dat de valbeveiliging onderdeel moest uitmaken van het dak. Daardoor kan iedere dakbetreder zijn materieel (veiligheidslijn, vangnet of bordes) direct ‘aanklikken’ op het dak, en wordt hij niet telkens opnieuw geconfronteerd met veiligheidskosten. We hebben het in dit verband over ‘dakbetreders’, omdat niet alleen de dakdekker regelmatig op het hellende dak werkzaamheden verricht, maar ook schilders, aannemers, installateurs, schoorsteenvegers, etc. Elke partij moet gewoonlijk iedere keer veiligheidsmaatregelen treffen en elke partij gebruikt telkens zijn eigen veiligheidsmaterieel.

Eén voorziening

Steinmaier: ‘Dit gegeven deed ons concluderen dat gebouweigenaren iedere keer weer met onnodig hoge kosten voor veiligheid worden geconfronteerd. De gebouweigenaar zou veel beter af zijn met één voorziening die door alle disciplines gebruikt kan worden. Een traditionele voorziening is natuurlijk de panhaak. Maar er zijn veel haken nodig om veilig op het gehele dak te werken. Bovendien moet er onbeveiligd naar de haken toe worden geklommen – en de overstap van ladder naar dak is nu net de meest onveilige handeling. Tot slot heeft ook een schilder weinig aan panhaken: hij werkt liever vanaf een steigerplatform. Ziedaar de uitgangspunten voor een geheel nieuw concept.’

De basis van het gepatenteerde concept is een band die onder de panlatten door wordt aangebracht op het dakelement. ‘De veiligheidsvoorzieningen van daken kunnen ‘af fabriek’ worden geleverd op het dakelement,’ vertelt Steinmaier. ‘Vergelijk het met een auto waarin standaard ook veiligheidsgordels en airbags zijn aangebracht. De banden zijn prima onzichtbaar op bestaande daken aan te brengen met speciaal daarvoor ontwikkelde bandklemmen.’ Bij nieuwbouw levert het direct laten aanbrengen van de banden de opdrachtgever of gebouweigenaar – tegen geringe meerkosten – een voorziening op die hem gedurende de levensduur van het dak duizenden euro’s kan besparen. Niet alleen omdat de veiligheidsinvesteringen eenmalig zijn, maar ook omdat hiermee het werk van de dakbetreder vergemakkelijkt wordt.

Collectief en individueel

‘De band is op verschillende manieren te gebruiken, zowel voor collectieve als voor persoonlijke beveiliging. Wij hebben scenario’s uitgewerkt voor de verschillende dakbetreders. Daarbij hebben we onderscheid gemaakt in kortstondig werk en langdurig werk. De scheidslijn ligt zo rond twee mandagen. Kortstondig werk, zoals schoorsteenvegen, beslaat ca. 10 minuten. De schoorsteenveger zal dan ook geen steiger opzetten. Voor hem is een aankliklijn bedacht waarmee hij gezekerd kan klimmen zonder hinder te ondervinden. Anders gezegd: hij doet exact hetzelfde werk als altijd en in hetzelfde tempo, maar nu gezekerd.’

‘Voor renovatiewerk of bij het aanbrengen van dakkapellen, dakramen etc. zijn vaak meerdere mensen tegelijk op het dak en is een collectieve beveiliging noodzakelijk. Daarvoor zijn vangnetten uitgewerkt, zodat iedereen gezekerd kan werken zonder aangelijnd te zijn. De vangnetten zijn zowel aan de voet van het dak aan te brengen als ook halverwege, conform de nieuwe Europese norm EN-13374, waarin staat dat vanaf 5 meter helling ook halverwege vangnetten aangebracht moeten worden.’

Ook aan de eisen van specifieke doelgroepen is gedacht: ‘Een schilder werkt liever vanaf een rolsteiger dan vanaf een ladder. Dat is niet alleen veiliger, maar het werkt ook comfortabeler. Dat geldt ook voor een daksteiger rondom een dakkapel of onder een goot. Daarom is ook gedacht aan het comfort van deze dakwerkers: op het systeem is een werkbordes aan te klikken. Dit bordes maakt gebruik van een steiger overbodig. Door deze diverse toepassingsmogelijkheden van de band is het mogelijk om op maat oplossingen te bieden.”

De wereldprimeur van het concept was in februari 2005 op de Bouwbeurs in Utrecht. Dat ging niet ongemerkt voorbij: het concept – dat destijds gepresenteerd werd onder de werktitel ARBO – werd in de categorie Materieel bekroond met de Nederlandse Bouwprijs.

Veilig moet echt veilig zijn

Het systeem is inmiddels uitgebreid getest. ‘Veilig moest ook echt veilig zijn. Daarom zijn er op alle onderdelen van het systeem verschillende praktijktesten uitgevoerd. Inmiddels zijn de resultaten ook door een onafhankelijk keuringsinstituut bevestigd,’ vertelt Steinmaier. ‘Maar we wilden nog een belangrijke stap verder. Ook de installatie van het systeem op bestaande daken moet volgens de hoogste eisen worden uitgevoerd. Daarom is er een uitgebreid trainings- en certificeringsprogramma voor (potentiële) installateurs opgezet.’

Inmiddels zijn de eerste installateurs opgeleid. Een van hen vertelt tijdens de Dakontmoetingsdagen: ‘Ik ben enkele weken geleden in een praktijkgerichte training klaargestoomd als SafeClick installateur. Inmiddels heb ik ook al eerste ervaringen kunnen opdoen bij mijn klanten – vooral particulieren. Mij valt op hoeveel begrip er is voor onze veiligheid als dakbetreder. Ik heb al meerdere systemen kunnen plaatsen.’

 ‘Alles is gericht op zekerheid voor de opdrachtgever,’ legt Steinmaier uit: ‘De door een gecertificeerde installateur geplaatste systemen worden daarom centraal geregistreerd. Zo is van elk adres in Nederland straks duidelijk of het SafeClick-systeem is geïnstalleerd en zo ja, of dit volgens de normen is gebeurd.’

Steinmaier: ‘Het product is nu af. Dit hebben we op de Dakontmoetingsdagen kunnen tonen. We zijn trots op de vele belangstelling vanuit de vakbranche tijdens deze beurs. De komende maanden besteden we aan de verdere opbouw van een goed installateurs- en dealernetwerk. Samen met hen gaan we hellende daken in Nederland hopelijk een stuk veiliger maken.”

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam