Roofs 2006-02-12 Kennis, kunde en lef

Het is feest bij Finkenflügel Dakbedekkingen. Er worden bloemen bezorgd en taart, tegenover ons zitten vader en zoon Finkenflügel te glunderen. Reden: de toekenning van de Dak Award 2006 voor het project Bouwhuis Zoetermeer. De prestigieuze prijs werd gewonnen door alle bouwpartijen die bij het dak van dit project betrokken waren (zie kader). In dit artikel leest u middels een gesprek met dakdekkers Theo en Werner Finkenflügel het verhaal dat aan het succes ten grondslag ligt. 

De Dak Award is de tweejaarlijkse prijs voor het dak waarbij door samenwerking tussen de betrokken bouwpartijen een beter dak tot stand is gekomen. Dit betekent dat niet alleen het technische vakmanschap wordt beloond, maar ook de wijze waarop dat vakmanschap tot uiting komt in de samenwerking met de andere betrokken bouwpartijen. Doordat iedere betrokken partij de eigen specifieke kennis inbrengt, resulteerde dit bij de genomineerde projecten in een beter dak. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van de meest prominente vakbladen die over het dak schrijven, de genomineerde projecten zijn allen eerder beschreven in één van de betrokken bladen. Spraakmakendheid en complexiteit (technisch, organisatorisch, juridisch) speelden tevens een doorslaggevende rol in de nominatie van de projecten.

Intensieve communicatie

De dakdekker is bij het project betrokken geraakt als gevolg van de eerdere samenwerking met de hoofdaannemer tijdens de uitvoering van het stadhuis te Alphen aan den Rijn. ‘Twee jaar geleden waren wij al genomineerd met dit project,’ vertelt directeur Theo Finkenflügel. ‘Toen wonnen we helaas niet. Omdat er nu minder genomineerden waren (drie in plaats van vijf), had ik goede hoop dat we dit keer wél de prijs in de wacht zouden slepen. We zijn heel blij met deze erkenning van ons vakmanschap en van dat van onze partners. Het hele project heeft tot stand kunnen komen door intensief overleg en vakmanschap, waarbij iedere partij zijn inbreng had. Met name wil ik de rol van mijn zoon Werner benadrukken, die de uitvoering van het project begeleidde. Doordat hij zeer hoge eisen stelt aan het af te leveren werk en zeer precies te werk gaat, heeft hij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de goede afronding van het project.’

Een intensieve communicatie tussen de bouwpartijen was noodzakelijk, omdat het bestek al in een vroeg stadium overhoop is gehaald. Dit was weer een gevolg van het bijzondere ontwerp. Het pand, dat dienst doet als het nieuwe hoofdkantoor van Bouwend Nederland (de vereniging die is ontstaan uit een fusie van AVBB, Bouwned, VIANED, Bolegbo-vok, VOC Betonbouw en WRI.) moest natuurlijk de beste kanten van de bouwsector etaleren. Architectenbureau H. Klundert te Rotterdam ontwierp daartoe een opvallend gebouw van elf bouwlagen en een parkeergarage. Het gebouw bevat zeer veel elementen die het noemen waard zijn. Zo bevat het dak een fraaie daktuin, is de omloop (voorzien van een glazen façade) uitgevoerd met witte tegels, waarbij de stalen buizen prachtig zijn ingewerkt. Maar het meest opvallend aan de constructie is nog wel het uitkragende dakdeel van 20x30 en de draagconstructie, bestaande uit stalen buizen, kolommen en staalplaat betonvloeren. Juist deze details zorgden ervoor dat er een aantal grote veranderingen in het bestek moesten worden doorgevoerd, en dus was een nauwe samenwerking noodzakelijk

Isolerende mortel

In het oorspronkelijke bestek was namelijk voorzien in een mechanisch bevestigde APP dakbedekking op een isolatielaag van EPS. Deze toepassing was problematisch. ‘Het gebouw was berekend op Rc=3,5,’ vertelt Th. Finkenflügel. ‘Dit zou normaal gesproken betekenen, dat het isolatiepakket een dikte van 13 cm zou krijgen. Dat was in dit geval niet mogelijk, omdat het esthetische effect hierdoor bedorven zou worden: de verbindingen van de stalen spanten zouden in dit geval in het zicht blijven, wat niet de bedoeling was. Ook stuitte de toe­passing op technische problemen, omdat het dak vele onderbrekingen telt. In samenspraak met Martin Beckers van Kelders Dakmaterialen hebben wij daarop voorgesteld de isolerende mortel van Van Wylick toe te passen.

Met deze mortel werd eerst op de ondergrond een egalisatielaag van C-EPS mortel aangebracht. Hier werden blokken EPS in geplaatst, waarna een afwerklaag werd aangebracht. Dit had verschillende voordelen. De spanten waren hiermee uit het zicht gewerkt, de constructie verkreeg de vereiste isolatiewaarde, het dak lag precies op het juiste afschot (wat nodig was, omdat de hemelwaterafvoeren relatief ver uit elkaar lagen) en men kon de dakbedekking op een egale ondergrond aanbrengen. Gekozen is voor een tweelaagse volledig verkleefde Royalgum Bicom.

Wijzigingen oorspronkelijk bestek

Op een vergelijkbare manier heeft de dakdekker een rol gespeeld in de wijzigingen in het bestek van de overige daken. Op de omloop, bijvoorbeeld, zou oorspronkelijk een witte losliggende kunststof dakbedekking worden toegepast. Een dergelijke dakbedekking is echter niet geschikt voor een dak dat veel belopen wordt; op initiatief van de dakdekker is, opnieuw in nauw overleg met de andere betrokken partijen, gekozen voor de toepassing van witte tegels. Ook op het dak van de stallingsgarage is uiteindelijk op advies van de dakdekker gekozen voor een andere oplossing dan oorspronkelijk in de planning stond. Op dit dak werd een mos-sedumlaag aan­gebracht. De oorspronkelijk voorgeschreven losliggende EPDM werd door de dakdekker niet geschikt geacht en uiteindelijk is gekozen voor een volledig verkleefde wortelwerende Royalgum Garden. ‘Gelukkig was er voldoende onderling vertrouwen om al deze wijzigingen door te kunnen voeren,’ aldus Werner Finkenflügel.

Terecht sprak de jury van de Dak Award dan ook in haar rapport van een project dat met kennis, kunde en lef is uitgevoerd. Het pand, dat het visitekaartje van de hele bouw moet zijn, is door de inspanningen van de diverse betrokken verwerkers en leveranciers, en in nauw overleg met de opdrachtgevers, voorzien van een zeer bijzonder dak en daarom de terechte winnaar van de Dak Award 2006.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam