Roofs 2006-01-36 Bitumen als geluidsisolatie

Sinds kort is Schiphol een vertrekpier rijker. De pier staat langs de toegangsweg naar de luchthaven en heeft een dak- en geveloppervlakte van 11.000 m². Omdat deze pier op een zichtlocatie staat, zowel vanaf de toegangsweg als de snelweg A4 is hij goed zichtbaar, heeft de opdrachtgever gekozen voor het esthetische effect van een ronde vormgeving met Falz-Ripp aluminium bedekking. Vraag was vooraf: hoe kan een dergelijk ronde constructie zodanig worden geïsoleerd, dat aan de strenge geluidsnormen van Schiphol wordt voldaan?

Omdat er op Schiphol strikte geluidsnormen gelden, moest er wel een manier worden gevonden deze constructie geluidsarm te isoleren. Dit was vanwege de ronde vormgeving een probleem. De meeste producten voor geluidsisolatie zijn namelijk hard, en kunnen niet of nauwelijks in een ronde constructie worden toegepast.

SBS gemodificeerde bitumen aangepast

Om dit probleem op te lossen, hebben de betrokken bouwpartijen gezocht naar een andere manier om de geluidsreductie voor elkaar te krijgen. Verwerker Felstech BV, leverancier Delbouw BV dak & techniek en fabrikant Soprema staken hiervoor de koppen bij elkaar. Men kreeg het idee de terminal akoestisch te isoleren met behulp van bitumineuze dakbanen.

Deze dakbanen zouden een gewicht moeten behalen van 10 kg/m² om voldoende akoestisch te isoleren. In combinatie met het zachte isolatiemateriaal minerale wol zou dit een afdoende akoestische en thermische isolatie betekenen met een Rc waarde van 3.53 KW. Men heeft dit systeem uitvoerig beproefd, geconcludeerd kan worden dat deze combinatie van producten een aanzienlijke reductie van het buitengeluid oplevert.

Technisch directeur Rob Jochems van Soprema vertelt: ‘We gebruikten voor deze toepassing geen gewone dakbaan, maar een speciaal mengsel van SBS gemodificeerde bitumen en enkele toeslagstoffen. Onze SBS gemodificeerde bitumen Stickson (die onder het private label van Delbouw op de markt wordt gebracht) werd door de toevoegingen harder gemaakt, zodat er een dakbaan ontstond die zowel elastisch was en over voldoende hardheid beschikte om op een rond vlak te worden aangebracht. De dakbaan is voorzien van een zelfklevende laag aan de onderzijde, wat de verwerking in deze toepassing ten goede kwam.’

Dakopbouw

Hoe zit het dak in elkaar? De ondergrond is een geprofileerde staalplaat. De (geperforeerde) cannelures zijn gevuld met minerale wol die voor de eerste geluidsabsorptie zorgen. Daar overheen zijn twee lagen zelfklevende gemodificeerde SBS dakbanen aangebracht. In het horizontale vlak zijn de banen direct verkleefd op de staalplaat. Bij de overgang dak – wand zijn de staalplaten voorzien van een hechtprimer en in het verticale negatieve wandgedeelte nog eens extra mechanisch ge­fixeerd. Deze fixatie was noodzakelijk vanwege de (negatieve) invloed van het eigen gewicht op de verkleving.

Naast de akoestische functie hebben beide banen als dampremmende laag een bouwfysische functie. Op de bitumineuze dakbanen zijn de kunststof clips t.b.v. de aluminium felsbanen gemonteerd en vervolgens is de isolatie aangebracht. Als laatste zijn de aluminium felsbanen  geplaatst. Deze felsbanen werden bevestigd op de kunststof clips (gemiddeld 1,8 per m²), die bevestigd zijn in de stalen ondergrond. De totale constructie kreeg hierdoor een lichtgewicht uitvoering.

Men heeft bewust gekozen voor toepassing van deze kunststof clips, omdat de metalen schil moet kunnen bewegen onder invloed van temperatuursschommelingen. Deze clips kunnen de bewegingen opvangen. Ze zijn bevestigd op de stalen ondergrond en doorboren zodoende de dakbedekking. Dit is volgens Peter Miltenburg van Delbouw BV geen probleem. ‘De clips sluiten goed aan op de ondergrond, zodat er geen geluidslek ontstaat. Ook thermisch bereikt deze combinatie van materialen een goede prestatie, hetgeen ook de opzet was van de constructie (Rc = 3.53 K.W., waar de eis Rc = 3,5 K.W. was).’

De terminal heeft een lengte van 500 meter en over de volle lengte krijgt de pier een ronde gevel die in het dak overloopt. Ongeveer halverwege heeft de terminal een bocht, waar de felsbanen d.m.v. een kilgoot op elkaar aansluiten.

Verwerking

Verantwoordelijk voor de verwerking was specialist Felstech BV uit Oosterhout. Het bedrijf is dealer van de Falz-Ripp felsbanen en is hiermee in ieder segment actief: woningbouw, sportcomplexen (denk aan stadions) en utiliteitsbouw, zowel nieuwbouw als renovatie.

‘De moeilijkheid van deze constructie is dat het dak overgaat in de gevel,’ vertelt Dhr. Pieterse van Felstech. ‘De activiteiten moesten goed op elkaar aansluiten, eventuele problemen werken tot in alle disciplines op de bouwplaats door. De werkvolgorde was als volgt. Allereerst werd het stalen dakprofiel op de onderstaande constructie gemonteerd, waarna de cannelurevulling werd aangebracht en daarna de zelfklevende bitumineuze dakbanen. De benodigde hoeveelheid kunststof clips werden vooraf door Felstech BV berekend. Vervolgens werd de minerale wol gelegd. Het was zaak daarna alles zo snel mogelijk dicht te maken met de felsbanen.’

‘De bitumineuze dakbanen zijn aan de gevelzijde vanuit de hoogwerker aangebracht. Door de zelfklevende laag waren de bitumineuze dakbanen zonder te branden op de ondergrond aan te brengen. De tweede laag werd nadenverspringend aangebracht teneinde waardeverlies van zowel de thermische als de akoestische waarden te voorkomen. De felsbanen werden ter plekke met behulp van een mobiele rolvormmachine geprofileerd en daarna op de bouwplaats getoogd. Om een maximale waterdichtheid te verkrijgen, werden de felsbanen van de ronde gevel middels een lasnaad verbonden aan de felsbanen van het dakgedeelte. Deze lasnaad loopt over de volle lengte van het gebouw.

‘Een werk op Schiphol luistert altijd nauw,’ aldus Pieterse. ‘De luchthaven stelt hoge eisen aan de uitvoering en aan het resultaat. Daar controleert men ook strikt op. Het is dus belangrijk scherp te blijven op de kwaliteit van werken, ook als het bijvoorbeeld gaat om het netjes achterlaten van de bouwplaats. Met deze nieuwe corridor is de luchthaven een opvallend object rijker.’

H Pier Schiphol

Opdrachtgever: Luchthaven Schiphol

Hoofdaannemer: Ballast Nedam BV

Onderaannemer: Felstech BV, Oosterhout

Leverancier dakmaterialen: Delbouw BV dak & techniek

Fabrikant zelfklevende bitumineuze dakbedekking: Soprema, Grobbendonk (B)

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam