Roofs 2006-01-34 Provinciehuis Groningen voorzien van zonnepanelen

De provincie Groningen voert een in 2003 gesloten energieconvenant actief uit. Men wil het gebruik van alternatieve methoden om energie op te wekken waar mogelijk stimuleren. Het sprak dan ook vanzelf, dat het dak van het Provinciehuis in Groningen werd voorzien van zonnepanelen. Het project, dat onlangs is uitgevoerd, vervult daarmee een voorbeeldfunctie, d.w.z., men hoopt hiermee het gebruik van zonne-energie verder een impuls te geven.

Het aanwenden van alternatieve energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, blijft belangrijk om de schadelijke effecten van de traditionele methoden zoveel mogelijk te beperken. Diverse overheden hebben de toepassing van alternatieve energiebronnen daarom hoog op de agenda staan. In Groningen is in 2003 een energieconvenant gesloten, waarin is vastgelegd dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven projecten ondersteunt ten einde het gebruik van duurzame energie verder te stimuleren. Het convenant is gesloten tussen de provincie Groningen en de Gasunie, de gemeente Groningen, Nuon en Shell Solar en loopt tot en met 2007.

Systeem

De aanleg van zonnepanelen op het dak van het Provinciehuis in Groningen onderstreept de ambities van de provincie. Leverancier Siemens Nederland NV is via de samenwerking met Shell Solar één van de partners van het Energieconvenant Groningen. Op dit voorbeeldproject, dat mogelijk is gemaakt door Eneco Energie Projecten, zijn de Sunit zonnestroomsystemen van Siemens toegepast. Het systeem bestaat uit PV zonnepanelen, compacte trafoloze omvormers, efficiënte bekabeling en een bevestigingssysteem vervaardigd uit aluminium en roestvrij stalen bevestigingsmaterialen.

Op het dak van het Provinciehuis zijn in totaal 324 panelen geplaatst. Deze zijn vanwege de optimale opbrengst zoveel mogelijk richting het zuiden geplaatst. Vanwege de schaduwval van nabij gelegen panden was het niet mogelijk de panelen pal op het zuiden te plaatsen, wat de meeste opbrengst zou opleveren. Het verlies aan opbrengst dat hierdoor wordt veroorzaakt was echter zeer gering en viel binnen de marges. Voor een optimaal rendement zijn de panelen onder een helling van 25 graden geplaatst. De panelen zijn middels een kabelsysteem aangesloten op de Siemens SITOP Solar omvormerconfiguraties; hierop wordt de hoeveelheid opgewekte energie bovendien digitaal aangegeven. Met de opgewekte energie zal het Provinciehuis in de eigen energiebehoefte voorzien.

Plaatsing

Plaatsing van zonnepanelen dient bij voorkeur door een gerenommeerd montagebedrijf te gebeuren. Adaktis Solar Systems, zusterorganisatie van Adaktis Dakwerken te Groningen, is al jaren partner van Siemens Nederland voor zonnestroomsystemen en heeft bij een groot aantal projecten ruime kennis en ervaring met het plaatsen van deze systemen opgedaan. Ook voor de plaatsing en montage van dit project schakelde hoofdaannemer Siemens Adaktis Solar Systems in. Het bedrijf fungeert bij veel projecten als zogeheten ‘dakregisseur’ en verzorgde op het Provinciehuis de gehele organisatie rond het plaatsen van de zonnepanelen en de veiligheidsvoorzieningen. De logistieke organisatie van dit specifieke project was één van de moeilijkste aspecten, omdat het Provinciehuis middenin het drukke centrum van Groningen is gesitueerd. Om de zonnepanelen op het dak te krijgen, werd de doorgaande route naar het Martinikerkhof, waaraan het Provinciehuis gevestigd is, afgesloten voor alle verkeer. Zo kon daar de grote mobiele kraan staan die de panelen naar boven takelde. Vanwege het grote gewicht moesten de panelen direct over het dak worden verspreid. Vervolgens zijn ze in rijen op de zogenaamde aluminium Lightbox stellages geplaatst, die door middel van ballast op het dak werden bevestigd.

Voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden was op het dak een permanent valbeveiligingssysteem gemonteerd. Ondanks de aanwezigheid van dit systeem op het Provinciehuis, waren aanvullende maatregelen noodzakelijk om een werkbare situatie te creëren voor de medewerkers. De meest efficiënte oplossing bleek een fysieke markering op twee meter van de dakrand.

Het Provinciehuis in Groningen heeft hiermee een compleet uitgevoerd dak dat een grote uitstraling moet hebben in de regio en waarmee, naar men hoopt, het gebruik van zonne-energie een nieuwe impuls krijgt.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam