Roofs 2006-01-25 Nominaties Dak Award 2006

Op de Dakontmoetingsdagen wordt tijdens de Nacht van het Dak bekend gemaakt welk project de Dak Award 2006 heeft gewonnen. Evenals de voorgaande keer zijn de projecten geselecteerd  en genomineerd door een jury van vakjournalisten. Welke projecten genomineerd zijn en waarom kunt u hieronder lezen.

Bij de Dak Award gaat het om de gedachte dat met een betere samenwerking tussen partijen onderling een beter dak tot stand kan worden gebracht waar iedereen uiteindelijk beter van wordt. De beste kwaliteit voor de beste prijs door het benutten van alle aanwezige kennis bij uitvoerende partijen. Niet voor niets wordt de Dak Award dan ook uitgereikt aan de drie meest bepalende samenwerkende partijen die het dak tot stand hebben gebracht. Een prijs derhalve waarin niet alleen het vakmanschap tot uiting komt maar ook de wijze waarop dat vakmanschap wordt aangewend in het tijdelijke en wisselende samenwerkingscollectief dat ‘De Bouw’ heet. Om voor de Dak Award in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een project waar samenwerking tussen partijen geleid heeft tot een verbeterde prestatie. Projecten kunnen alleen indirect aangemeld worden om reden dat vakjournalisten de selectie maken, een publicatie in een van de vakbladen is dus de manier. Naast spraakmakendheid speelt mee de complexiteit van een dak of de omstandigheden waaronder het dak gemaakt moet worden. Dat kan technisch, organisatorisch maar ook juridisch zijn. Om dat laatste aspect te verduidelijken: het project in de Beverwijkse wijk Zwaansmeer. Daar moest de dakdekker rekening houden met zeer veel verschillende eigenaren die samen een aaneengesloten dak niet allemaal op dezelfde wijze wensten te renoveren (Roofs 8/2005). Organisatorisch interessant is de samenwerking tussen de dakdekkersbedrijven Bakker en Verkoelen op één project (Roofs 5/2004), maar ook Cazdak en Klijn samen op een 50 meter hoge zeer windgevoelige locatie (Roofs 1/2005). Technisch een van de meest interessante en door meerdere journalisten getipt is de vervanging van de glazen koepel van het De Mirandabad in Amsterdam door Brakel Atmos (o.a. Roofs 9/2005). Hoe technisch interessant ook, deze projecten zijn niet genomineerd omdat de regie en de uitvoering voor het overgrote deel in één hand waren. Vermeldingswaardig zijn de projecten ‘Renovatie Fabrieksdak Mora’ ‘STC gebouw Rotterdam’ en ‘Living Tomorrow’. Genomineerd zijn de projecten:

Stadskantoor Goes

Opdrachtgever : de gemeente Goes

Dakbedekkingsbedrijf:
Daktechno, Helmond

Leveranciers:
o.a. Phoenix Benelux bvba

Vanaf het hoogste punt van het dak vloeit water via dertien plateaus naar een vijverbak op het maaiveld. Hoe mooi deze dakvlakken als rijstvelden ook bedacht zijn, een hele klus om dit verantwoord en waterdicht uit te voeren.

Grote concertzaal Theater Orpheus Apeldoorn

Opdrachtgever:
Studio Orpheus Apeldoorn

Dakbedekkingsbedrijf:
DNN Daksystemen Emmen

Leveranciers: o.a. Rockwool

Een architect die een volledig strak gebogen dak wenst op een ondergrond van betonnen segmenten met daarop 2 verschillende soorten steenwol met verschillende hardheid. En dat met een hoogteverschil van 20 meter. Het dak was zowel technisch, akoestisch, esthetisch als organisatorisch een enorme puzzel. Een volledig legplan op basis van voorgelegde en uitgewerkte scenario’s en modelconstructies waren de opstart. Het steigeren en de uitvoering onder geconditioneerde omstandigheden maakten het dak mogelijk.

 

Het Bouwhuis aan de A12 in Zoetermeer

Opdrachtgever: Bouwend Nederland

Dakbedekkingsbedrijf:
Finkenflügel Dakbedekkingen

Leveranciers: o.a. Kelders

Een aannemer kan een lastige opdrachtgever zijn, maar een verbond aannemers die de techniek van de bouw in haar hoofdkantoor tot uiting wil brengen is daar een exponent van. Vele soorten daken en voorzieningen op daken omwille van andere hoogstandjes moeten waterdicht gemaakt worden en vanzelfsprekend moet het goed zijn. Het bestek is vrijwel niet gevolgd om het goed te krijgen, terwijl zeer vele materialen zijn toegepast.

De Dak Award 2006 wordt tijdens de Nacht van het Dak uitgereikt door de geestelijk vader
van de inmiddels prestigieuze prijs: Dirk Lindeman.

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam