Roofs 2006-01-04 Nieuwe hoofdredacteur Roofs

Na ruim vijf jaar heeft Ton Berlee afscheid genomen als hoofdredacteur van het vakblad Roofs. Berlee wordt opgevolgd door Nic-Jan Bruins. Deze zal het blad op een vergelijkbare manier voortzetten en waar mogelijk verder uitbouwen. In dit artikel een afscheid en een welkom.

Ton Berlee, directeur van het dakadviesbureau T-Joint te Zeist, volgde in 2000 Mari van Lieshout op als hoofdredacteur van Roofs. Daarvoor was hij al als vaste columnist betrokken bij het blad. Hij is als hoofdredacteur, auteur en columnist van grote betekenis geweest voor de inhoud en uitstraling van het vakblad. In die hoedanigheid heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan een groot aantal actuele discussies binnen de dakenbranche. Redactie en uitgever danken hem bij deze voor zijn bijdragen en wensen hem alle goeds voor zijn verdere carrière.

Nieuwe  hoofdredacteur

Met ingang van de nieuwe jaargang wordt Berlee opgevolgd door Nic-Jan Bruins. Bruins, al langer via de redactieraad bij het blad betrokken, is directeur van het ingenieursbureau DGI Dak & Gevel Ingenieurs te Raamsdonksveer. Al jaren schrijft Bruins columns en artikelen (o.a. de serie ‘De dakingenieur aan het werk’) voor het blad. In zijn functie als hoofdredacteur zal Bruins het blad voortzetten als onafhankelijk en kritisch opinieblad voor de dakenbranche.

‘Ik vind het een spannende nieuwe uitdaging,’ vertelt Bruins. ‘Roofs is immers het medium waar de belangrijke thema’s, die spelen in de dakenbranche, worden besproken. Hoewel de Roofs formule op goede fundering staat, hoop ik er, voor de lezer en adverteerder, enkele nieuwe aspecten aan toe te kunnen voegen. Vandaar het voornemen vooral eerst kennis te nemen van de ervaringen, wensen en verwachtingen van de lezer en adverteerder.’

Zijn er al concrete ideeën? ‘Nee, nog geen uitgewerkte plannen, eerst maar eens ervaring opdoen binnen het huidige concept en goed luisteren naar de medewerkers van Roofs.’

Ambities dan? ‘Wat ik graag zou willen creëren is een breder platform waar over alle facetten van daken frequenter informatie wordt uitgewisseld. Een dergelijk platform zou interactief moeten functioneren, waarbij de huidige internetmogelijkheden meer moeten worden gebruikt. Het boeiende aan een meer interactief platform zijn de mogelijkheden van “kennisversterking”. Hiermee wordt voorkomen dat er door individuele dakprofessionals wordt gedicteerd vanuit een ivoren toren. De ruimte bieden aan andere visies en het respecteren van andere meningen verwacht ik hiermee te stimuleren. Het platform moet opgebouwd worden met een representatieve (aan en uit de dakenbranche gerelateerde) en enthousiaste vertegenwoordiging. Zoals u merkt, wordt u als lezer, auteur en adverteerder gevraagd actief mee te werken aan het vakblad Roofs. Ik hoop dat u met mij de uitdaging aan gaat hiervan een succes te maken.’

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. 

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam