Roofs 2005-10-34 ‘Het dunste sandwichelement komt nog altijd bij ons vandaan’

Met de introductie van het sandwichelement PIR Aniane loopt producent van isolerende dak- en gevelsystemen Opstalan BV uit Oisterwijk vooruit op de toekomstige Europese brandregelgeving. Het ontwikkelproces dat naar aanleiding van de veranderende regelgeving werd ingezet, heeft nu al geleid tot resultaat. Men heeft besloten niet met de introductie te wachten tot de nieuwe regelgeving van kracht zou worden, maar de markt nu al het product te bieden dat aan die regelgeving voldoet.

De dakelementen zijn vernoemd naar Benedictus van Aniane (ca. 750-821), die in zijn leven enkele malen op miraculeuze wijze branden geblust zou hebben. Hij werd dan ook als helper tegen brandgevaar aangeroepen. Dit gegeven was voldoende voor de fabrikant om het nieuwe dakelement de naam Aniane mee te geven.

Aangescherpte brandregelgeving

Het gaat hier om de nieuwe sandwichelementen van het bedrijf, die vervaardigd zijn op basis van polyisocyanuraat isolatie (PIR). Het is de eerste keer dat dit isolatiemateriaal wordt gebruikt in sandwich dakelementen. Marketing manager Maarten van Santvoort vertelt: ‘In reactie op de aangekondigde brandveiligheidseisen hebben wij het innovatietraject ingezet om een product te ontwikkelen dat de voordelen heeft van onze PUR sandwichpanelen, maar dat verbeterd is op het gebied van brandveiligheid. Omdat het produceren van PIR complexer is dan dat van PUR (de samenstelling is afwijkend en het proces verloopt anders), wordt het voor een iets hogere marktprijs aangeboden. Wij hebben echter gemeend dat de markt dit nieuwe product verdient; daarom ook hebben we niet gewacht met de introductie tot de nieuwe brandregelgeving van kracht zou worden, maar het product nu al beschikbaar gesteld.’

Momenteel mag ook nog de ‘oude’ Nederlandse normering gehanteerd worden. Naar verwachting zullen de nieuwe Europese normen ten aanzien van brandveiligheid binnen enkele jaren definitief verplicht worden.  Vanaf dat moment dienen bouwelementen minimaal te voldoen aan de classificatie Ds2d0 (brandklasse D, klasse s2 voor rookproductie en d0 geen brandende druppels of delen). Deze classificatie was theoretisch ook haalbaar door PUR in de sandwichelementen toe te passen, maar de fabrikant is van mening met behulp van PIR een beter en voordeliger product te hebben ontwikkeld.

‘Het innovatietraject was niet eenvoudig,’ zegt Van Santvoort. ‘Het brandgedrag van (combinaties van) materialen is niet theoretisch te voorspellen; we hebben zeer veel testen uitgevoerd om de mogelijke oplossingen te toetsen en hierin de optimale combinatie te vinden. Uiteindelijk is het het samenspel tussen de onderplaat en het isolatiemateriaal die verantwoordelijk is voor de brandwerende eigenschappen van het materiaal.’

Eigenschappen van PIR

Waarom heeft men gekozen voor PIR? Het belangrijkste argument was dat PIR, net als PUR, een thermohardend materiaal is, een product dat zijn vorm krijgt door verhitting tijdens het productieproces. Het materiaal zal vervolgens niet meer vervormen, ook niet bij hoge temperaturen. Het smelt of druppelt niet. Sterker nog, voor PIR geldt dat als het materiaal aan vlammen wordt blootgesteld, het als gevolg van de chemische samenstelling van het materiaal een koolstof beschermlaag vormt, waardoor het steeds minder goed brandbaar wordt. Het materiaal is daarom goed bestand tegen hoge temperaturen en heeft een grotere weerstand tegen brand.

Daarnaast heeft het materiaal een aantal andere eigenschappen die het gunstig maken voor toepassing in een sandwichelement. De hoge isolatiewaarde van het materiaal zorgt ervoor dat het element dun kan blijven. Met dit dunne element zijn overspanningen tot vier meter mogelijk. Van Santvoort: ‘Verschillende partijen in de markt claimen het dunste sandwichelement in het assortiment te hebben, maar dat klopt niet. Op dit gebied zijn wij altijd zeer vooruitstrevend geweest en nog steeds lopen wij in dit opzicht voorop. Het dunste sandwich dakelement komt nog altijd bij ons vandaan. Voor een sandwichelement (met kantlatten) met een  Rc-waarde van 2,5 heeft men een isolatiekern met een dikte van 74 mm nodig, voor een Rc-waarde van 4,0 117 mm.’

De dunheid van het materiaal heeft tenslotte de bekende voordelen: het is gemakkelijk te verwerken, eenvoudig te verzagen - en het maken en afwerken van aansluitingen zoals bijvoorbeeld bij nok en goot is gemakkelijker en goedkoper bij dunne elementen.

Toekomstperspectieven

De fabrikant stelt hiermee het element van de toekomst te kunnen aanbieden. ‘Met andere materialen wordt het eenvoudigweg heel moeilijk om deze combinatie van eigenschappen voor elkaar te krijgen,’ stelt Van Santvoort. ‘De dunheid van het element wordt steeds belangrijker, in de nieuwbouw om de constructie zo licht mogelijk te houden, in renovatie om bestaande aansluitingen zoveel mogelijk te kunnen behouden. De PIR Aniane sandwichelementen zijn bovendien, net als onze overige producten, leverbaar volgens de Dak Vlak Methode, de bouwmethode die zorgt voor een grotere efficiency en een hogere bouwsnelheid. Hiermee wordt de wat hogere kostprijs van de elementen dikwijls weer gecompenseerd.’

Van Santvoort: ‘Ik kan me voorstellen dat mensen denken: "Zolang de nieuwe regelgeving nog niet geldt, kan ik net zo goed (uit kostenoverwegingen) de bestaande elementen toepassen." Iedereen is natuurlijk vrij in die keuze. Het grote pluspunt is nu dat men die keuze hééft. Voor degenen die streven naar de hoogste kwaliteit en die willen voldoen aan de nieuwste brandeisen, is het alternatief nu beschikbaar.’

 

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam