Roofs 2005-10-24 Het belang van de klant centraal

Het is nu ruim twee jaar geleden dat de naam van aluminiumproducent Compri-Aluminium in ere werd hersteld. Onder de hoede van moederbedrijf Simal heeft het bedrijf opnieuw een vaste plaats veroverd in de aluminiummarkt en de plannen voor uitbreiding staan al in de steigers. Recent introduceerde het bedrijf enkel vernieuwingen in het assortiment.

Jaren geleden was Compri-Aluminium Nederlands marktleider op het gebied van aluminium producten voor daken en gevels. De naam verdween echter toen het bedrijf werd overgenomen door Alcoa Aluminium, en ook de strategie veranderde drastisch.

In april 2003 kwam het bedrijf onder het beheer van aluminiumverwerker Simal uit Medemblik te staan. Besloten werd de oude naam, inclusief het bekende logo, weer in ere te herstellen (zie hiervoor ook Roofs 1-2004).

Oude naam

‘Het was een goede keuze om weer de oude naam te voeren,’ vertelt directeur Nico Appelman. ‘De naam staat goed bekend in de markt en hoewel er geen enkele medewerker van het oude Compri nog bij het huidige bedrijf betrokken is, zijn toch veel klanten naar ons ‘terug’ gekomen. Maar een sterke naam alleen is niet genoeg: we moeten natuurlijk wel voldoen aan de eisen die de klant stelt op het gebied van kwaliteit en levering, en die men vond bij het oude bedrijf. Met ons kleine team werken wij hard om aan deze eisen te voldoen. Ik ben ervan overtuigd dat wij daar ook in slagen. Het leveren van kwaliteit, een snelle en correcte levering en een flexibele houding, het zijn zaken waar iederéén zich mee profileert en het klinkt een beetje als een dooddoener, maar toch komt het daar wél op neer. Zelf kom ik uit de detailhandel en ik heb gemerkt dat dit een voordeel is: ik stel van nature het belang van de klant centraal, en ik hecht een grote waarde aan een klantvriendelijke houding. Ons team heeft dezelfde instelling en we merken dat men dat waardeert.’

Het bedrijf heeft de oude positie van marktleider niet heroverd, maar Appelman stelt daar ook helemaal niet mee bezig te zijn. ‘We zijn inmiddels een speler op de markt waar rekening mee gehouden moet worden. Maar het is voor ons niet belangrijk om de grootste te zijn. Belangrijk is, dat we kunnen blijven doen wat we doen, dat we ons op een goede manier handhaven en onze klanten naar tevredenheid kunnen bedienen.’ Dat betekent niet dat het bedrijf niet streeft naar groei. De plannen voor de bouw van een nieuw pand in Medemblik zijn al in een ver gevorderd stadium. Hier zal het bedrijf de eigen capaciteit, zowel productie als opslag, aanzienlijk uitbreiden.

Uitbreiding assortiment

Ook op het gebied van productontwikkeling is het bedrijf in beweging. Recent heeft het bedrijf twee nieuwe daktrimmen in het assortiment opgenomen. Het gaat hier om de CA Monokraaltrim 45 en de CA Monokraaltrim 60. Dit zijn de ronde daktrimmen die dikwijls om architectonische redenen op het dak worden toegepast. De cijfers achter de merknaam corresponderen met de hoogtemaat, respectievelijk 45 en 60 mm. ‘Er was grote vraag naar deze maten, en ze waren op de markt niet verkrijgbaar,’ aldus Appelman. ‘De trim wordt zonder plakken of kitten op de dakbedekking gemonteerd, waarbij de waterdichte afsluiting wordt bereikt door een combinatie van klemming en afdichting van een onder het profiel aangebrachte gesloten celband. Op deze trimmen beschikken wij over een Europees octrooi.’

Naar verwachting zal Compri-Aluminium in de loop van 2006 het nieuwe pand betrekken.

 

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam