Roofs 2005-08-03 Goede afspraken

Elke dag worden er over en weer vele afspraken gemaakt, mondelinge of schriftelijke overeenkomsten waarvan we onderling verwachten dat die worden nagekomen. De praktijk is in dit opzicht echter weerbarstig.


De Van Dale beweert dat bij "harde afspraken" niet aan de overeenkomst kan worden getornd, maar ze blijken veelal niet aan deze definitie te voldoen. Een meer adequate definitie zou misschien zijn: "Vage,  informele toezeggingen, waarvan de maker eenzijdig kan besluiten hieraan wel, geen of op eigen wijze invulling te geven."


Gelukkig zijn er ook onderwerpen waarover we geen afspraken hoeven of kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het weer: het overkomt ons en we kunnen er eenvoudigweg niets aan veranderen. De enige invloed die we kunnen uitoefenen is eenzijdig: de paraplu of de parasol opzetten, dan wel op reis gaan naar een aantrekkelijker oord.


De afgelopen zomer waren de weersomstandigheden anders dan we de voorgaande jaren gewend waren. De regen kwam met enige regelmaat met bakken uit de lucht - wat weliswaar gunstig is om vast te stellen hoe prettig en belangrijk een duurzaam waterdicht dak is, maar minder leuk was voor de thuisblijvers. Ook is de vakantie een periode, waarbij het belang van afspraken maken en je er aan te houden van ondergeschikt belang is (zolang je het privé maar gezellig weet te houden). Over je vakantiebesteding hoef je gelukkig geen "harde afspraken" te maken.


Zakelijk zijn ze echter onontkoombaar. Voor een duurzame prettige verstandhouding zijn goede afspraken, maar vooral het nakomen daarvan, van groot belang. Wellicht dat de crux in de veel niet nagekomen afspraken ligt in het woord "goede".


De feitelijke inspanning om een goede of een slechte afspraak te maken verschilt niet wezenlijk, de bedoelde en onbedoelde (neven)effecten echter wel. Bij een goede afspraak begrijpen de wederzijdse partijen elkaar en realiseren ze zich de omvang van de afspraak. Ze kunnen de afspraak overzien en nemen gepaste actie als de afspraak, door onvoorziene zaken, niet kan worden nagekomen. Een slechte afspraak is het tegenovergestelde; dit hoef ik niet nader uit te leggen of te benadrukken.


Uit de praktijk blijkt dat er een tendens is, waarin men het niet al te nauw neemt met afspraken. Ik heb er geen verklaring voor, anders dan dat er een algemene tendens, waarin het eigen belang prevaleert, valt te bespeuren. Dat hierdoor een toenemend aantal mondelinge en vooral schriftelijke afspraken niet coöperatief is, begrijp ik ook. Maar ja, wat is het alternatief?


We roepen het over ons af dat als er een afspraak niet wordt nagekomen, er door de andere partij een extra zekerheid wordt ingebouwd, zodat een volgende keer de "ontsnappingsruimte" voor het niet nakomen van de overeenkomst kleiner wordt. Zo groeit de papieren berg en wordt controle op controle uitgevoerd.


Nu al is het niet ongebruikelijk dat aan de uitvoering van dakdekkerswerkzaamheden een bestek met technische en administratieve voorwaarden ten grondslag moet liggen, waarin voor start uitvoering zomaar 15 projectdocumenten, waarin allemaal afspraken zijn omschreven, moeten worden overlegd.


En dat allemaal, omdat in het verleden (soms recent) afspraken over ontwerp en uitvoering niet zijn nagekomen.


Het blijft veruit te verkiezen gewoon goede afspraken te maken en deze na te komen.


Nic-Jan BruinsDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam