Roofs 2005-03-19 Unidek en Vaculux winnaar Nederlandse Bouwprijs

Met het gepatenteerde ArboDak systeem zijn Unidek en Vaculux winnaars van de Nederlandse Bouwprijs in de categorie materieel geworden. Uit een totaal van 166 waren twee inzendingen genomineerd in deze categorie en met gepaste trots kregen de winnaars het juryrapport ten overstaan van een vol Beatrixtheater te horen. Kort samengevat: een doorbraak in veiligheid. Een verslag van de uitreiking en een verdere toelichting op het systeem, alsmede een uiteenzetting over de andere noviteit van Unidek.

Het Gala van de Nederlandse bouw moet grandeur geven aan de Bouwbeurs. De organisatie had er alles aan gedaan om de zaal van het Beatrixtheater vol te krijgen met mensen uit de politiek, kunst, society en de top van de bouw. De overgrote meerderheid was gekleed in smoking en galajurk, werd voorgereden en ontvangen door een haagje van klappende en joelende studenten. Hoewel de haag enthousiastelingen overduidelijk was ingehuurd, ontkwam niemand aan het effect van toejuichen: een glimlach en een onzekere pas waren steevast het gevolg. In de zaal gezeten vertelde voorzitter van de adviescommissie Internationale Bouwbeurs Maarten van Hezik dat de bouw weer in de lift zit, dat de Bouwbeurs haar vijfentwintigste editie beleeft, dat het vakblad Bouwwereld 100 jaar bestaat en dat er dus alle reden is voor een feestelijke avond. De kern van de avond was de bekendmaking en uitreiking van de Bouwprijs, of beter gezegd: Bouwprijzen. Per categorie werd, na het oplezen van de genomineerden, direct de winnaar bekend gemaakt en in de categorie materieel was dit dus het ARBO systeem. Veilgheid en beschikbaarheid waren doorslaggevend geweest. Alleen de naam werd als niet passend beschouwd.

Veiligheidssysteem

Eerder is in de Roofs al aandacht besteed aan het ARBO systeem (in Roofs 11-2004). Op de avond en tijdens de Bouwbeurs werd nog eens duidelijk dat de Bouwbeurs eigenlijk net iets te vroeg kwam. Zo is ARBO niet de merknaam maar zal de definitieve merknaam te zijner tijd bekend worden gemaakt. De producten zullen in de loop van het jaar op de markt worden gebracht. Het systeem bestaat uit een band die permanent op het dak wordt aangebracht en onderdelen die op de band zijn aan te kopppelen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wens het gebouw geschikt te maken voor veiligheid in alle gebruiksfasen. Een probleem waar vooral professionele gebouwbeheerders mee worden geconfronteerd. De band is een eenmalige investering die wordt terugverdiend doordat de verschillende dakbetreders gebruik maken van de band door hun eigen materieel aan te koppelen. Het laat zich raden dat dit tot forse besparingen leidt op het gebied van veiligheid. Met de introductie door Unidek van de band op haar dakelementen is voor de eerste maal sprake van een ingebouwde veiligheidsvoorziening, of in de bewoording van Vaculux en Unidek: safety included. Dat maakt de voorziening tot een minieme investering. Veel duidelijker dan in de eerste berichtgeving waren de uitwerkingen voor de dakgebruikers. Het systeem komt op de markt met een steiger, een bordes, een harnas en, wellicht het belangrijkste, een valnet.

De daksteiger kan geplaatst worden waar dat nodig is, zonder dat er vanaf de grond behoeft te worden opgebouwd. Dat scheelt niet alleen opbouwtijd, maar vooral veel overlast. Daarnaast worden de delen die meegenomen moeten worden belangrijk beperkt, wat scheelt in te vervoeren materiaal. De daksteiger zoals deze werd getoond maakt het werken om en aan dakkapellen gemakkelijk, waardoor schilders en aannemers comfortabel en veilig hun werk kunnen verrichten. De steiger is opgebouwd uit standaard onderdelen en lengten zodat het aansluit op het bestaande materieel. Het betreft een bouwpakket, wat mogelijk wordt gemaakt doordat de aanknopingspunten op de ArboDak-band daar gemaakt kunnen worden waar ze nodig zijn. Zijn de aanknopingspunten eenmaal aangebracht, dan blijven deze op het dak achter. De steiger kan worden verwijderd maar even makkelijk in een later stadium weer worden opgebouwd. Het ArboDak-bordes is een soort van werkbok waar vooral de dakdekker en de aannemer gemak van ondervinden. Het is een variant op de dakbokken die gehaakt konden worden achter de panhaken en die al langere tijd verboden zijn. Dat deze bordessen het werk makkelijker maken, staat buiten discussie. Wie een uur lang op panlatten staat, is daarvan overtuigd. De bordessen zoals deze werden getoond mogen uitsluitend in combinatie met de vangnetten worden gebruikt of, indien de werkzaamheden van korte duur zijn, in combinatie met een harnas met vallijn.

Het ArboDak-vangnet is de oplossing voor het probleem dat bij de introductie van de nieuwe norm EN 13374 werd geschetst. Het maakt het mogelijk op iedere plaats van het hellende dak een valnet te plaatsen. Het valnet is getest naar de nieuwe norm, een rol met een gewicht van 75 kg wordt van 6 meter hoogte bij een dakhelling van 60 graden losgelaten. De rol dendert na het loslaten langs de dakhelling in het net. Daartoe is het net uitgerust met energie-absorbers die de klap opvangen. Het ArboDak-systeem heeft in alle gevallen dezelfde basis die voor meerdere doeleinden ingezet kan worden, al naar gelang de duur en de aard van de werkzaamheden. Omdat de band onder de pannen is gelegen, zijn de tijdelijke voorzieningen waterdicht opgenomen in het dak, de aanhechting steekt immers door de sluiting van de pannen naar buiten. Wel zo prettig als het werk wordt onderbroken door een regenbui. Tot slot de voorziening voor kortdurende werkzaamheden zoals inspecties, schoorsteenvegen, installatiewerk etc.: het harnas. Deze voorziening is bijna vanzelfsprekend, het enige bijzondere eraan is dat met het gebruik van het harnas de ArboDak-band beveiligd aangebracht kan worden. Een dakwerker kan als een bergbeklimmer te werk gaan door zich telkens te zekeren aan de band die hij voor zich uitwerkt.

Tijdens het Bouwgala werd in een duidelijk filmpje alle onderdelen getoond en het was voldoende gebleken om de jury te overtuigen. De zaal was, gezien de reacties, eveneens overtuigd. De reacties op de beursvloer waren opmerkelijk. Volgens de schoorsteenvegersbond was dit de eerste werkzame oplossing. Volgens de bliksembeveiligers eindelijk een systeem voor kortdurende werkzaamheden. Toch beroepsgroepen die dagelijks klimmen op daken. Tijdens de Bouwbeurs werd dit alles op de stand van Unidek nog eens benadrukt met de nieuwe promotiecampagne: een klein sterk meisje uit Zweden. Dat je vooral slim moet zijn ontging de meeste overigens.

Sandwichelement

Naast dit veiligheidssysteem introduceerde Unidek tijdens de Bouwbeurs tevens het nieuwe sandwichelement Condor. De introductie van het element past in de herstructurering van het assortiment van de isolatiefabrikant, waarin het assortiment wordt teruggebracht tot een beperkt aantal gestandaardiseerde producten, die allen naar de specifieke wensen van de klant kunnen worden gemodelleerd. Hiermee beoogt men het aanbod overzichtelijker te maken: de recente introductie van de isolatieplaten Runner, Walker en Marathon paste in dezelfde ontwikkeling.

Het sandwichpaneel is ontwikkeld in overleg met verschillende bouwpartijen, zoals architecten, constructeurs en dakdekkers, daarnaast hebben o.a. de TU Delft en de TU Eindhoven hun medewerking verleend. Op deze manier heeft men zoveel mogelijk wensen van de markt in het product willen verwerken. Verder zijn er tegelijk met de introductie van het element een aantal andere veranderingen doorgevoerd, zoals het vernieuwde logo en een ruitmotief aan de buitenzijde. Dit laatste maakt het gemakkelijker de elementen op maat te maken.

De aanwezigheid van de Zweedse wereldkampioene armworstelen Heidi Andersson op de stand symboliseerde de eigenschappen van de noviteiten via de trefwoorden ‘mooi’ ‘slim’ en ‘sterk’. De Condor heeft volgens de fabrikant dezelfde eigenschappen. Het element is immers slank en zodanig afgewerkt dat het direct na verwerking fraai oogt. ‘Slim’ staat in dit verband voor de verwerkingsmethode en ‘sterk’ voor de constructieve eigenschappen.

Deze constructieve eigenschappen van het sandwichelement, als gevolg van het gebruik van zeer verfijnd houtcomposiet, maken het mogelijk grote vrije overspanningen te realiseren. Het element is in drie uitvoeringen leverbaar die bij een dakhelling van 45° een overspanning van respectievelijk 3,7 meter, 4,8 meter en 6 meter bereiken. Hiermee creëert men een gordingloze ruimte onder het hellende dak, waarbij dus aanzienlijk aan ruimte wordt gewonnen. Deze eigenschappen maken het tevens mogelijk het element uit te voeren als zelfdragend daksysteem, wat de ontwerpvrijheid van de architect verder vergroot. Het element is geschikt voor toepassing in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Door nauwe samenwerking met de bouwmaterialenhandelaar garandeert de fabrikant levering uit voorraad, ‘just in time’ op de bouwplaats. Zowel thermisch als akoestisch heeft het element isolerende eigenschappen die ruim boven de eisen van het Bouwbesluit liggen. Naast de normale uitvoering met naturel livingboard is de Condor ook leverbaar in een luxere uitvoering die is afgewerkt met 10 mm spaanplaat, aan de binnenzijde voorzien van witte folie en aan de buitenzijde met het ruitmotief.

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam