Roofs 2005-03-16 Dakdetails in vloeibare kunststof

Als op een dak het aantal gecompliceerde aansluitingen, afvoeren, doorvoeren, etc. stijgt,  neemt het onbehagen bij de gebruiker van het dak toe. Hoe houden we het water buiten? Ing. Frank van Kalkeren toont aan dat in veel gevallen de toepassing van vloeibare kunststoffen in combinatie met baanvormige dakbedekkingen een goede oplossing kan zijn.

• ing. F.A. van Kalkeren,

KEMCO Nederland

De verantwoordelijkheid voor een waterdicht dak ligt de dakdekker, die moet maar uitzoeken hoe hij een dak met lastige details waterdicht krijgt. Een logische gedachte voor de gebruiker/eigenaar: hij neemt tenslotte kennis op het gebied van dakafdichtingen in huis. Het is dus de taak van de dakdekker de gebruiker goed voor te lichten over de mogelijkheden. Een gedegen kennis van de actuele stand der techniek is hierbij een vereiste. Welke materialen met welke eigenschappen zijn er op de markt en met welke materialen kunnen specifieke oplossingen worden gecreëerd?

Bekende vloeibare kunststoffen:

• onverzadigde polyesterhars

• polyurethaan

• polymethylmetacrylaat, PMMA

Onverzadigde polyesterharsen

3-componentig polyesterharssysteem (2 vloeibare + 1 katalysatorpoeder) met een polyesterinlage van ca 200 gr/m2 aangebracht op een ondergrond voorzien van een primer. Op de primer wordt een polyesterhars aangebracht en voorzien van een inlage. Na verzadiging van de inlage wordt ‘nat-in-nat’ een tweede laag polyesterhars aangebracht. Dit systeem wordt aangebracht met een roller en  toegepast op platte daken, aansluitingen op diverse daken met verschillende ondergronden, parkeer- en tuindaken. Voor detailafwerkingen bij parkeerdaken wordt bijvoorbeeld Kemperol BR in combinatie met gietasfalt toegepast. Door de hoge warmtebestendigheid van het product kan gietasfalt hier rechtstreeks op worden aangebracht.

Polyurethaan

1-componentig polyurethaansysteem met inlage of 2 componentig polyurethaansysteem met of zonder inlage. De polyurethaansystemen met 1 component worden in het algemeen gebruikt bij kleine detailoplossingen. Het product wordt kant-en-klaar in het blik aangeleverd. Indien niet al het materiaal wordt verbruikt, kan de polyurethaan, mits goed afgesloten, nog enige tijd worden bewaard tot de volgende klus. Ook hier wordt gewerkt met een polyestervliesinlage (120 gr/m2), waarbij na verzadiging van de eerste laag polyurethaan nog een tweede laag ‘nat-in-nat’ wordt aangebracht.

De 2 componenten oplosmiddelvrije systemen kunnen zowel machinaal als handmatig worden verwerkt. Machinaal worden deze systemen middels een spuitmachine verwerkt waarbij geen inlage wordt toegepast. Bij een handmatige verwerking kan een inlage worden toegepast waarbij ook weer de polyurethaan ‘nat-in-nat’ wordt aangebracht. Met name bij details biedt dit oplosmiddelvrije systeem veel mogelijkheden.

PMMA

2 componentig methylmetacrylaathars voor afwerkingen van balkons, galerijen en vloeren. Dit materiaal is minder geschikt voor detailafwerkingen door zijn stugheid na uitharding. Bij het toepassen op balkons worden de aansluitingen met opgaand werk vaak voorzien van een inlage, terwijl het vlak zonder inlage wordt uitgevoerd. Dit is een zeer snel hardend systeem dat voornamelijk voor renovatie van balkons wordt ingezet. Binnen één werkdag kan een balkon worden ontdaan van de aanwezige afwerking en kan een compleet acrylaatsysteem worden aangebracht.

Afdichtingen met vloeibare kunststoffen zijn niet alleen als waterdichte laag aan te brengen in nieuwbouw of renovatie, maar ook, of juist, als aanvulling op andere materialen bij moeilijke of niet op te lossen dakdetails. Bitumineuze en kunststof baanvormige dakbedekkingen hebben het voor- en nadeel baanvormig te zijn. Het voordeel is dat met baanvormige bedekkingen grote oppervlakten snel waterdicht kunnen worden gemaakt. Nadeel van deze banen is vormvastheid. Zodra een aansluiting, detail, doorvoer en dergelijke niet meer recht en gelijkmatig van vorm is, dienen aanvullende handelingen en materialen te worden gebruikt voor het garanderen van de waterdichtheid. Denk bijvoorbeeld aan het waterdicht inwerken van een poer als ondersteuning van een rail voor een glazenwasserinstallatie.

De ervaringen met vloeibare kunststoffen op daken laten zien dat een combinatie van dakmaterialen uitstekend functioneert. Vaak is de prijs van de vloeibare kunststof een argument om er toch voor te kiezen een oplossing met het gebruikte materiaal te creëren. De verwerking van een vloeibare kunststof in een detail gaat echter sneller dan met een baanvormige dakbedekking. Door het ontbreken van aanvullende profielen etc. worden ook daar kosten bespaard. Zodra het gaat om meerdere strekkende meters aansluiting zal de oplossing met vloeibare kunststof voordeliger zijn.

Werken met vloeibare kunststoffen is niet geheel vrij van bepaalde risico’s. Bescherming van huid en ogen is een must. Ook fouten bij verwerking van bijvoorbeeld een acrylaat kan leiden tot een gevaarlijke situatie. De dakdekkers die met vloeibare kunststoffen op het dak aan de slag gaan, kunnen dat alleen wanneer zij daar een productgerichte scholing in hebben gehad zoals ze dat bij de baanvormige dakbedekkingen ook hebben gehad. Aan de andere kant heeft het ten opzichte van alle andere te branden of te föhnen dakbedekking het voordeel dat het zonder vuur of verhitting van de materialen geschiedt. Bij renovatie van opgaand werk met gevelbeplatingen, aansluitingen naar hellende (pannen-)daken, randaansluitingen bij sandwichelementen: allemaal details waarbij oververhitting grote gevolgen kan hebben.

Het gebruik van vloeibare kunststoffen op daken neemt toe. De komst van oplosmiddelvrije en reukloze producten is hier mede een oorzaak van. Ook de verwerkbaarheid van de verschillende kunststoffen is in de loop der jaren sterk verbeterd. Opdrachtgevers en dakdekkers, door schade en schande wijs geworden, kiezen bij kritische details vaker voor dergelijke systemen. Werken met vloeibare kunststoffen is een andere discipline dan werken met de ‘traditionele’ baanvormige dakbedekkingen. Scholing bij de leverancier of op het werk moet ervoor zorgen dat in de toekomst meer daken en met name details langdurig waterdicht blijven.

Bronnen:

•              BDA Dakboekje 2004

•              Möglichkeit der Abdichting mit Flüssigkunststoffe door Dipl.Ing. J. Krings, Kemper System

•              Handboek Daken

•              Roofs 6-2000

•              Productinfomatie Kemperol

•              Fotomateriaal: KEMCO Nederland

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam