Roofs 2005-02-42 Een geruisloze Dance Valley

Het Nulandse dakdekkersbedrijf Hollanddak heeft het afgelopen jaar een aantal opvallende veranderingen doorgevoerd. De directie is uitgebreid met commercieel directeur Miljo Holstein en dit heeft mede tot gevolg gehad dat in het bedrijf  een herstructurering heeft plaats gevonden. Ook de bedrijfsstrategie is gewijzigd naar een nog meer landelijke aanpak. Men richt zich op de specialiteit: de uitvoer van de grotere en wat meer complexe projecten.

In de loop van 2004 heeft het dakdekkersbedrijf een opvallende groei doorgemaakt. Het aantal projecten is door de landelijke aanpak gegroeid; het personeelsbestand  is inmiddels verdubbeld. Met de komst van commercieel directeur Holstein bestaat de directie uit drie man: Nico van de Wetering is algemeen directeur en de heer Van Erp is technisch directeur. Het bedrijf is voornamelijk actief op platte daken, waarbij de verhouding bitumen-kunststof ongeveer fifty-fifty is.

Afspraken nakomen

‘Met een relatief jong team hebben we een grote hoeveelheid ervaring in huis,’ vertelt Van de Wetering. ‘Met dit potentieel zijn we ons werkterrein gaan verbreden, we waren voorheen al landelijk actief, maar streven nu naar een nog betere dekking. De nieuwe commercieel directeur is woonachtig in Dordrecht, wat natuurlijk helpt in dat streven.’ Speerpunt van de activiteiten van het bedrijf is: afspraken nakomen. ‘In dit opzicht zijn wij een no nonsense bedrijf,’ aldus Holstein. ‘Wij willen een betrouwbare partner in het bouwproces zijn, daarvoor is het eenvoudigweg noodzakelijk koste wat het kost de gemaakte afspraken na te komen en er een transparante en flexibele werkwijze op na te houden. Naar onze mening zijn wij sterk in het anticiperen op bouwkundige problemen en schuiven in de planning van projecten waar onder tijdsdruk moet worden gepresteerd. De uitvoering van de nieuwbouw van de Brabanthallen illustreert deze werkwijze.’ 

Dance Valley en geluid

Na de sloop van een aantal verouderde hallen, zijn de Brabanthallen recent met twee nieuw gebouwde hallen uitgebreid. Op 4 december 2004 werd het eerste evenement in de nieuwbouw georganiseerd: de wintereditie van Dance Valley. Dit dance-evenement werd gehouden van 7 uur ’s avonds tot 7 uur ’s ochtends - wat voor dit soort festivals niet ongewoon is, maar wel een probleem voor de omgeving kan opleveren, daar de nieuwbouw vlakbij een woonwijk is gebouwd. Het reduceren van decibels was dan ook van essentieel belang in dit project.

De dakopbouw van beneden naar boven werd als volgt:

•              Stalen dakprofielplaten;

•              Canalurevulling;

•              Dampremmer;

•              Plaatmateriaal 16 kg/ m2;

•              Isolatie: Steenwol Taurox Duo in combinatie met afschotisolatie en Rhinox t.p.v. de goot-zones;

•              PVC folie: Sika/ Trocal Profine.

‘Vanwege de grote overspanning en het gewicht van de constructie diende afschotisolatie te worden aangebracht om een zekere waterhuishouding te kunnen garanderen. De gecompliceerde dakopbouw bemoeilijkte de verwerking van het dak aanzienlijk; maar in nauw overleg met de andere bouwpartijen is het werk netjes en op tijd opgeleverd,’ aldus Holstein.

De bouw van de nieuwe hallen begon in mei. Begin december, vlak vóór Dance Valley werd de nieuwbouw opgeleverd. Het dakdekkersbedrijf heeft in de zomer door moeten werken om het werk binnen de gestelde termijn gereed te krijgen. ‘Dit vergde nogal wat organisatie,’ vertelt Van de Wetering. ‘Per week wisselde de contactpersoon bij één van de betrokken partijen, maar ook dit is door een perfecte communicatie uiteindelijk zonder problemen verlopen.’

Met de uitbreiding is de Brabanthallen nu de derde beurslocatie van Nederland, met een oppervlakte van ruim 44.000 m2.

Nieuwbouw Brabanthallen

’s-Hertogenbosch

Hoofdaannemer: Bouwbedrijf van de Ven, Veghel;

Dakdekker: Hollanddak, Nuland.

Leverancier dakbedekking: Nebiprofa BV, Moerdijk en Profine, Waardenburg

Oprachtgever: gemeente ‘s-Hertogenbosch, NV MEI en Libéma

 

 Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam