Roofs 2004-11-30 Ingebouwde Veiligheid

Unidek en Vaculux presenteren op de Bouwbeurs te Utrecht een wereldprimeur: ingebouwde veiligheid. Het betreft een systeem waarmee de verschillende disciplines die regelmatig op hellende daken moeten werken uit de voeten kunnen. Het systeem voorziet in de mogelijkheid zowel persoonlijk als collectief te beveiligen. In meerdere opzichten kan gerust gesproken worden van een doorbraak in veilig werken op hellende daken.
 

Werken op hellende daken staat gelijk aan werken op hoogte. Maatregelen tegen valgevaar moeten dan ook in vrijwel alle gevallen worden getroffen (zie hiervoor ook het artikel 'De veiligheidsnorm in de praktijk' in Roofs 10-2004). In de nieuwbouw wordt daarin voorzien door het gehele gebouw inclusief het dak in de steigers te zetten: een collectieve beveiliging. De steigers staan tot aan de voet van het dak (de goot). Ook in geval van renovatie wordt een dak geheel in de steigers gezet of worden er vanaf de goot veiligheidshekken aangebracht. De veiligheidsvoorzieningen op het dak worden daarmee slechts ten dele ingevuld. Hoge en steile daken vereisen eigenlijk voorzieningen op verschillende niveaus. Daarom ook is er in Europees verband een nieuwe norm ontwikkeld die voorschrijft dat op daken met een helling van meer dan 30 graden iedere vijf meter valnetten of hekken moeten worden aangebracht. Het was echter niet duidelijk hoe aan deze norm invulling moest worden gegeven; er waren op het moment van ontwikkeling van de norm nog geen systemen verkrijgbaar die daar in konden voorzien.

Voor de veiligheid gedurende de gebruiksfase van het hellend dak zijn de dakhaken ontwikkeld. Aan de dakhaken kunnen dakladders en personen worden aangehaakt. In alle gevallen is er sprake van een persoonlijke beveiliging die slechts is toegestaan voor kortdurende werkzaamheden. De dakhaken steken door de bedekking van het dak en moeten in de onderconstructie zijn verankerd om de krachten die optreden bij een val van een persoon op te kunnen vangen. Dat leidt soms tot uitgebreide constructieve maatregelen waarbij aan de onderzijde van het dak contraplaten aangebracht moeten worden. Ook zijn er veel haken nodig om op alle plaatsen op het dak kortstondig veilig werken mogelijk te maken. Als leverancier van hellend dakelementen zag Unidek zich verplicht met een betere oplossing te komen. Het werd een geheel nieuwe benadering met een verrassende oplossing.

Unidek en Vaculux hebben de oplossing onder de werktitel 'ARBO-concept' ingezonden voor de Nationale Bouwprijs. De Nationale Bouwprijs is een initiatief van de Nederlandse Bouwbeurs en de prijs mag inmiddels gerust beschouwd worden als de belangrijkste Nederlandse prijs in de bouw. Het ARBO-concept is genomineerd in de categorie materieel. De beide bedrijven houden de echte primeur nog even voor zich maar lichten al wel een tipje van de sluier op door aan te geven wat verwacht mag worden. Tijdens de Bouwbeurs worden alle details bekend gemaakt. De verwachtingen zijn hoog gespannen, gezien de mogelijkheden die worden aangegeven.

Het ARBO-concept is zowel geschikt voor de dakdekker als voor alle andere disciplines die zich op daken begeven. ARBO staat in dit verband voor Aanlijnen tijdens Renoveren, Bouwen en Onderhouden. Voor dat laatste moet gedacht worden aan schilders die dakkapellen moeten schilderen, installateurs die doorvoeren aanbrengen; timmerlieden die dakramen aanbrengen, schoorsteenvegers en installateurs van bliksembeveiliging etc. ARBO is daarbij in te zetten als zowel een collectief beveiligingssysteem als een persoonlijk beveiligingssysteem. Daar blijft het niet bij. Veiligheid wordt pas echt gebruikt als de gebruiker er beter en sneller mee kan werken. Bordessen en dynamische valbeveiligingen zijn aan te brengen op alle plaatsen op het dak, op een wijze waarbij het dak niet wordt aangetast, waterdicht blijft en alles onzichtbaar is weggewerkt. Unidek voorziet haar dakelementen van het systeem maar het kan ook aangebracht worden op bestaande daken. Vaculux levert het systeem voor bestaande daken alsmede de onderdelen die op het dak zelf aangebracht moeten worden.

ARBO is ontwikkeld in nauw overleg met gebruikersgroepen, toezichthoudende instanties waaronder de Arbeidsinspectie en experts. De ontwikkeling van de bordessen en dynamische valbeveiligingen is ter hand genomen door Altrex, TNO heeft toegezien op een correcte toepassing van normen en eisen. Het systeem voldoet als eerste aan de hierboven genoemde Europese norm.

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam