Roofs 2003-09-34 ‘Cazdak zal steeds meer werken met koud gekleefde systemen’

• Dirk Lindeman

Per 1 september 2003 heeft Cazdak een nieuwe directie. Na het afscheid van de huidige directie, die bestond uit de heren Johan Cazemier en Peter Breuseker, wordt de nieuwe directie gevormd door de heren Pieter Roterman en Frenk Rozema. Roofs geeft ze de gelegenheid zichzelf aan een groter geheel voor te stellen en hun visie op Cazdak en de dakenbranche te geven.

--------------

Pieter Roterman is 33 jaar, geboren en getogen in Barendrecht. Na zijn opleiding, HTS bedrijfskunde, is hij direct bij Cazdak begonnen als werkvoorbereider. Vier jaar geleden is hij projectleider geworden, op dat moment een redelijk nieuwe functie in de dakenbranche. Als projectleider begeleidde hij ieder project van A tot Z en droeg daar ook de verantwoordelijkheid voor. Een dergelijke brede functie zorgt er voor dat de verbondenheid met de relaties van Cazdak groot is.

 

Frenk Rozema is 42 jaar, geboren en getogen in Rotterdam. Na zijn opleiding aan de pedagogische academie kwam hij al snel tot de conclusie dat voor de klas staan niet aan hem besteed was. Zijn schoonvader was werkzaam bij Cazdak, dat destijds nog Verbeek en De Kluyver heette, en raadde hem aan de dakenbranche eens te bekijken. Na vier jaar op het dak te hebben gestaan, wilde hij meer. Na een kort uitstapje buiten de branche begon hij als vertegenwoordiger bij Texa John Bos in Monster. Na de periode Monster landde hij toch weer op het (oude) nest van Cazdak. De samenwerking met Peter Breuseker was direct goed. Vele zaken, als bijvoorbeeld het verwerven van het ISO-certificaat, zijn door hen gestart, vrijwel allen met als basis kwaliteitsbewustzijn. Na werkvoorbereider volgden uitvoerder en projectleider.

----

De functie van projectleider blijft in stand naast de directievoering?

‘Dat vinden wij samen zo’n belangrijke functie dat we hebben besloten dat te blijven doen. Wij denken dat wij het ons op dit moment niet kunnen permitteren om alleen maar directie te voeren. De toekomst zal uitwijzen of het allemaal te combineren blijft, maar vooralsnog willen we dit wel doen. Je houdt namelijk middels die functie een goede feeling met de markt. Minstens zo belangrijk is, dat je als directie en als projectleider de lijnen met de werkvloer kort kunt houden.’

Hoe zien jullie de toekomst van Cazdak en hoe gaan jullie daar invulling aan geven?

‘Het is zeker niet ons idee om Cazdak op korte termijn verder uit te bouwen. We denken dat het bedrijf op dit moment, bij deze grootte, door ons beiden goed te leiden is. Er werken nu ongeveer veertig mensen binnen de organisatie en dat is goed te overzien. We hebben geconstateerd dat grotere bedrijven in deze markt het heel moeilijk hebben. Met deze wetenschap in het achterhoofd, willen we niet meer dan strikt noodzakelijk groeien.  ‘Strikt noodzakelijk’ betekent in dit geval dat we kritisch kijken naar eventuele inefficiency binnen het bedrijf. Dat willen wij  aanpakken en verbeteren. Kortom: we kijken of we met ons huidige bestand aan werknemers het bedrijf nog beter kunnen laten draaien dan nu al het geval is.’

Hoe ontwikkelt in jullie ogen de dakenbranche zich, is het nog leuk om dakdekker te zijn?

‘Ja, wij vinden van wel, het is nog steeds een branche waar je behoorlijk je ei in kwijt kunt. Je ziet de afgelopen jaren steeds meer dat het dakdekken als een vak gezien gaat worden. Steeds meer aspecten van het vak komen naar voren en men krijgt er steeds meer begrip voor. Als nevenaspecten zien wij bijvoorbeeld de veiligheid, risicoanalyses en zaken als wateraccumulatie. Dit zijn zaken waarin de dakdekker in de richting van zijn opdrachtgever een steeds grotere rol kan spelen.

Wat is volgens jullie de kracht van Cazdak?

‘Wij hebben in het verleden enkele uitstapjes gemaakt, met betrekking tot andere producten, maar wij zijn er achter gekomen dat onze kracht op dit moment ligt in koud gekleefde systemen: daar zijn wij sterk in. Wij zijn, zonder merknamen te noemen, steeds op zoek naar betere systemen. Dat is en blijft onze basis.’

Begrijp ik het goed, gaan jullie steeds meer naar het koud verkleven en steeds minder naar het branden toe?

Wij denken dat in de nabije toekomst opdrachtgevers, en ook verzekeraars, steeds meer gaan kijken naar brandvrije systemen, en steeds meer barricades gaan opwerpen tegen het werken met open vuur. Persoonlijk hadden wij verwacht dat ze daar reeds eerder mee zouden komen en dit soort maatregelen al ingevoerd zouden hebben. Maar we moeten ook realistisch zijn: in de praktijk zijn natuurlijk niet alle daken te realiseren met een koud gekleefd systeem. Wij verwachten in de toekomst desondanks meer opdrachten waar geen, of nauwelijks vuur, aan te pas komt.’

Is er nog iets toe te voegen aan jullie introductie?

‘Nee eigenlijk niet, behoudens dat wij, nogmaals gezegd, Cazdak op de kaart zullen houden als een nuchter, kwalitatief hoogstaand dakdekkersbedrijf met veel ambitie en toekomst.’

 

  Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam