Roofs 2003-09-24 Effectief om zijn eenvoud

Nederland vergrijst. Steeds meer mensen raken slecht ter been, en moeten zich voortbewegen met een rollator of een rolstoel. In de flatbouw van de jaren zestig en zeventig is echter onvoldoende rekening gehouden met deze ontwikkeling, waardoor veel ouderen hun huis nauwelijks kunnen verlaten en in een sociaal isolement geraken. De galerijen en woningen van deze flats moeten dus massaal worden ‘opgeplust’: opgehoogd, zodat de bewoners geen last hebben van drempels of obstakels. In totaal gaat het om ruim 3000 km2 die behandeld zou moeten worden.

De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) stelde in 1998 16,5 miljoen gulden aan 15 proefprojecten beschikbaar, om de innovaties op het gebied van opplussen te stimuleren. Deze bouwkundige ingreep stond toen nog in de kinderschoenen, maar sindsdien zijn diverse methoden ontwikkeld. Sinds kort is het Lonos Level System beschikbaar, dit is een doorontwikkeling van een aantal producten die al verkrijgbaar waren.

Vrachtautobanden

Het systeem wordt geleverd door het nieuwe bedrijf Repu Floorsystems B.V. in Moordrecht. ‘Repu staat voor Recycling Polyurethaan,’ vertelt directeur Elbert de Graaf. ‘De matten bestaan namelijk voor 70% uit gerecycleerde vrachtautobanden (rubber) en voor 30% uit polyurethaan, dat wordt gebruikt als bindmiddel. Deze rubberen matten worden in een H – steen motief, ingehaakt, gelegd, en met een speciale kit aan elkaar verlijmd, waar het systeem zijn stabiliteit aan ontleent.’  

 

‘Het gebruik van rubber heeft als voornaamste voordeel dat het licht is. Dat is gunstig uit het oogpunt van de Arbo-wetgeving, maar ook om bouwfysische redenen. Opplussen is namelijk vooral noodzakelijk tijdens renovatieprojecten. En bij renovatie moet rekening worden gehouden met de bouwkundige situatie. Een ophoogsysteem is al snel te zwaar voor de bestaande constructie. Dit complete ophoog systeem weegt 18 kg per m2, en is daarmee op vrijwel elke constructie toepasbaar. Ditzelfde materiaal wordt ook wel gebruikt om daken beloopbaar te maken. Dat kan echter niet op losliggende constructies, aangezien het materiaal te licht is om als ballast te fungeren.’

‘Juist voor de toepassing op galerijen is rubber een geschikt materiaal. De meeste opplus projecten worden uitgevoerd bij woningen voor oudere mensen. Deze mensen zijn dikwijls slecht ter been, en hebben broze botten. Dit rubber is antislip. Mocht iemand toch komen te vallen, breekt het materiaal de val. Het gladde oppervlak voorkomt in de meeste gevallen dat mensen zich bij een ongeluk onnodig openhalen. Een andere eigenschap die vooral gunstig is voor de toepassing bij flatgebouwen, is de geluiddempendheid. Het geluid van voetstappen wordt door het materiaal geabsorbeerd, waardoor geluidsoverlast tot een minimum wordt beperkt.’

Droog systeem

Er zijn twee manieren om een galerij of balkon op te plussen: middels een nat of een droog systeem. Een nat systeem is waterdicht afgewerkt, veelal met polyester. Het (hemel)water blijft hierdoor op de oppervlakte liggen. Uit prijstechnisch en esthetisch oogpunt kan deze methode een interessante optie zijn, maar er kleven volgens De Graaf enkele belangrijke nadelen aan: ‘Het aanbrengen van het systeem is namelijk naar verhouding ingrijpend. Het materiaal vergt een langere legtijd, een periode waarin de bewoners geen gebruik kunnen maken van de galerij. Een tijdelijke evacuatie is in veel gevallen echter problematisch, omdat het dikwijls om oudere mensen gaat. Ook is het natte systeem gevoeliger voor lekkage (als gevolg van beschadiging door scherpe punten) en dilatatie.’

Het Lonos Level System is een droog systeem. Dat betekent, dat het zoveel mogelijk gebruik maakt van de bestaande bouwkundige situatie. De matten worden op isolatieplaten van  XPS (geëxtrudeerd polystereen schuim) gelegd. XPS neemt geen water op, en vormt daarmee de waterdichte afsluiting van de ondergrond. De matten worden verkleefd op het isolatiemateriaal. Doordat deze matten zijn vervaardigd uit vermalen vrachtautobanden (ze bestaan uit korrels van 1 tot 3 mm), zakt het water er direct doorheen, en komt het op het XPS terecht. Het water kan via de openingen aan de onderkant wegstromen naar het waterafvoersysteem.

‘Dat het water door het materiaal zakt, maakt de tegels ook gemakkelijk in het onderhoud,’ vertelt De Graaf. ‘Men kan het materiaal gewoon met een bezem of een stofzuiger reinigen; hardnekkiger vuil is met een vochtige doek en een sopje te verwijderen. Bijtende reinigingsmiddelen zijn echter uit den boze: die tasten de structuur en de kleur van het materiaal aan. Er zit in de Lonos matten een kleine hoeveelheid chloor verwerkt, om algvorming tegen te gaan.’

Vaste verwerkers

‘Algemeen geldt: een systeem staat of valt met een goede verwerking, en dat is met dit systeem niet anders. Op het moment werken wij met een zestal vaste verwerkers. De samenwerking met deze bedrijven is voor ons heel belangrijk: op deze manier wordt een goede verwerking gegarandeerd. Levcon Opplussystemen is in hetzelfde pand als Repu gevestigd. De Graaf: ‘Hierdoor wordt het gemakkelijker om bijvoorbeeld met een technische vraag even bij de ander langs te lopen. Ook in de communicatie met de klant is het een voordeel verwerker en leverancier onder één dak te hebben. Een andere verwerker is bijvoorbeeld Repon Midden-Nederland uit ’s-Hertogenbosch. Bij verwerking door één van onze partners sluiten wij een onderhoudscontract af, waardoor we de kwaliteit kunnen blijven garanderen.’

De randdetails worden afgewerkt met RVS afdekkappen en gegalvaniseerde gootroosters. Het systeem kan snel worden gelegd (de woningen blijven gewoon bereikbaar) en het is, indien nodig, ook weer gemakkelijk demontabel. ‘Het materiaal was al langer op de markt; zo leveren wij ook daktegels van hetzelfde materiaal, die worden bevestigd met kunststof pennetjes of onderling verkleefd middels een speciale kit. Dit wordt veel gebruikt om daken beloopbaar te maken. Maar het Lonos Level System, met het ingehaakte H – steen motief is nieuw. Het is een doorontwikkeling van reeds bestaande systemen, die juist om zijn eenvoud een effectieve oplossing is.’

Daktegels Vliegbasis Volkel voor het beloopbaar maken van het dak. Verwerker : Repon MIdden Nederland te ’s-Hertogenbosch 

Lonos Level System in de Venusstraat te Alphen a/d Rijn. Verwerker: Levcon Plus Opplussystemen te Moordrecht. 

Lonos Level System op de Pijnboomflat te Tilburg.

Verwerker: Repon Opplussystemen te s'-Hertogenbosch.

 

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam