Roofs 2002-09-14 ’s Werelds grootste zonnepanelenrenovatieproject

       

De bewoners van de wijken De Mheen en Sluisoord in Apeldoorn worden hun eigen energieproducenten. De zon is hun energiebron. 364 Woningen krijgen een nieuw, goed geïsoleerd dak, voorzien van zonnepanelen. Het project, dat deel uitmaakt van een breder pakket energiebesparende maatregelen, werd begin juli gestart en wordt eind 2003 afgerond. De twee woonwijken zullen daarna jaarlijks zo’n 750.000 kWh schone energie produceren. Het is het grootste woningrenovatieproject ter wereld,
waarbij dakvullende zonnepanelen worden toegepast.

Woningcorporatie St Joseph te Apeldoorn voorziet haar woningen in de wijken De Mheen en Sluisoord van PV-systemen van Lafarge Dakproducten. Deze hebben feitelijk dezelfde functies als dakpannen want ze vormen een volwaardige dakbedekking en beschikken over dezelfde weerbestendige en duurzame eigenschappen. Afhankelijk van de oriëntatie van de woning worden de elementen op één zijde van het
dak gelegd. Iedere woning wordt voorzien van circa 20 vierkante meter zonnepanelen. Voor de opbouw van de dakconstructie zijn geen aparte voorzieningen nodig want de panelen worden direct op de panlatten aangebracht. Het systeem is bovendien zo ontwikkeld dat de panelen onopvallend worden geïntegreerd in het dakvlak. Ze worden aangebracht door ‘Dakmeesters’, die een zorgvuldige verwerking volgens de
richtlijnen van het bouwbesluit garanderen.

Besparing

De zonnepanelen bestaan uit Photo Voltaïc-cellen, die daglicht omzetten in elektriciteit. Via een stroomomvormer gaat deze elektriciteit naar de meterkast. De bewoner kan de stroom gebruiken voor alle huis-houdelijke apparatuur, verlichting en televisie. Bij zonnig weer leveren de panelen meer stroom dan de bewoner nodig heeft en wordt het overschot verkocht aan de energiemaatschappij. De elektriciteitsmeter loopt dan letterlijk terug. Dat bespaart niet alleen geld maar ook het milieu.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Behalve van zonnepanelen worden de te renoveren woningen voorzien van een hoogrendement verwarmingsketel, gecombineerd met een warmtepompboiler. Deze energiebesparende maatregelen vragen een forse investering van St Joseph Apeldoorn. De woningcorporatie laat hiermee zien dat zij een serieuze zaak maakt van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Haar werkterrein beperkt zich niet tot het verhuren en beheren van woningen, maar beslaat ook de woonomgeving. Tevens heeft zij oog voor de woonlasten van haar bewoners.

Subsidies

De kosten voor de hele operatie worden niet alleen gedragen door de corporatie. Ook de rijksoverheid betaalt mee; voor milieubewuste investeringen is immers een aparte subsidiepot beschikbaar. Verder zijn er bijdragen van Nuon, Novem en de Europese Commissie. De gemeente Apeldoorn staat volledig achter het project. De stad wil zich profileren als groene gemeente en ‘het grootste PV-renovatieproject ter wereld’ past naadloos in het groene imago.

 

Gigantische energievoorraad aan te boren

De markt van zonne-energie groeit in snel tempo. Bij voldoende inzet kunnen de systemen goedkoper worden aangeboden en is het mogelijk dat Nederland over dertig jaar zo’n veertig procent van zijn elektriciteitsbehoefte uit zonne-energie haalt. Wanneer alle hellende daken in ons land zouden worden voorzienvan PV-elementen, zou daarmee 15.000 megawatt per jaar kunnen worden opgewekt. Dat is een veelvoud van de huidige productie van de kerncentrale in Borssele. En dat alles zonder afhankelijk te zijn van de eindige voorraad fossiele brandstoffen als olie, zonder de problematiek van radioactief afval en zonder de uitstoot van het broeikasgas CO2. Het is wel zaak dat het weer in Nederland meewerkt en dat het
woord zonnepanelen eer wordt aangedaan.

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam