Roofs 2000-04-26 Dikker isoleren loont - duurzaam bouwen is doordacht isoleren!

Onze samenleving kan niet functioneren zonder energie. Roepen we het huidig energieverbruik geen halt toe, dan ondermijnen wij diezelfde maatschappij. Een ieder is bereid om energie te besparen, echter niet ten koste van gemak en comfort. Binnen de woningbouw, zowel bestaand als in de nieuwbouw, worden door de overheid eisen opgelegd. Voor de nieuwbouw is er de Energie Prestatie Norm en voor de bestaande bouw in de vorm van een Energie Prestatie Advies.

Voor een efficiënte energiebesparing in de woningbouw dient wel de juiste volgorde in het treffen van maatregelen te worden nageleefd om een optimaal resultaat te kunnen krijgen. Zonder een goede jas heb je het koud in de winter, dus een huis met een slechte 'jas' blijft een zware 'verliespost', ondanks de aanschaf van hoogwaardige installaties, zonneboilers etc. Een energetisch lekke schil valt zeer moeilijk te compenseren. Het juist uitvoeren van de energetische prestatie van deze schil is dan ook een eerste vereiste. Primair moet dan ook in alle gevallen aandacht worden geschonken aan de optimalisering, c.q. de opwaardering en kwaliteitsverbetering van deze gebouwschil. Daarbij spelen isolatie, beglazing, detaillering van kozijnen, ramen en deuren o.a. een grote rol.
Alleen dan wanneer de schil op een maximaal kwaliteitsniveau is gebracht, wordt de investering in een efficiënte installatie- en ventilatietechniek en de toepassing van duurzame energie pas echt relevant.

Begrenzingen

Ook de dikte van het isolatiepakket kent zijn ecologische en economische begrenzingen. Echter de veroorzaakte milieubelasting bij de vervaardiging van isolatieproducten weegt niet op tegen de 'duurzame' besparing op milieuvervuiling welke door toepassing van deze isolatieproducten en de daarmee te bereiken reductie aan energieverbruik en daaraan gekoppelde uitstoot kan worden bereikt.
Door dikker te isoleren is op de meest eenvoudige wijze een ook zeer rendabele reductie aan uitstoot te isoleren. Dikker isoleren is uiteindelijk ook een economische beslissing. Door op het moment van bouwen uit te gaan van het geëiste minimum niveau wordt de bewoner tot in lengte van dagen tijdens het gebruik geconfronteerd met deze keuze. Door beter te isoleren kan duurzaam met lagere lasten op termijn worden gerekend tegen slechts een zeer geringe investering tijdens de bouwfase. Het profijt voor de bewoners is duidelijk. Isolatie biedt een constante prestatie die in tegenstelling tot andere maatregelen 70 tot 100 jaar meegaat.
Bij de keuze van isolatieproducten zal men in eerste instantie kijken naar de energetische prestatie van het product. We zien daarbij dat meerdere factoren een rol gaan spelen, zoals de mogelijke invloed van het isolatiemateriaal tijdens de verwerking, of de mogelijke beïnvloeding ervan op het binnenklimaat, het beïnvloeden van het comfortgevoel en het wel of niet 'kunnen ademen' van de woning.
Voor nieuwbouwwoningen is het al een hele kluif om deze zaken beheersbaar te krijgen, laat staan voor de bestaande bouw met een veel bredere waaier aan woningvarianten en technische mogelijkheden. De isolatie-industrie heeft daardoor dan ook een tweetal taken te vervullen. Enerzijds het afstemmen van de isolatiemogelijkheden met installatie- en ventilatieconcepten. Anderzijds het leveren van specifieke producten voor de aanpak van een relevante energiebesparing in de bestaande woningbouw.
Unidek, fabrikant van geëxpandeerd polystyreen (EPS), is sterk bezig om aan beide taakstellingen een optimale invulling te geven. Niet alleen is men in staat op reeds toepassingsgericht bouwproducten aan te bieden met een zeer hoge Rc-waarde, maar tevens is men in Gemert bezig om het scala aan producten af te stemmen met de mogelijkheden op het gebied van installatie en ventilatie. Daarnaast ontwikkelt Unidek met vooraanstaand partners unieke producten waarbij als enige de volledige werkelijke en relevante integratie met duurzame energie in de vorm warm water uit zonne-energie (zonneboiler) en elektriciteit uit zonne-energie (PV) gerealiseerd wordt. Geen geknoei door op de bouwplaats onderdelen zo mogelijk nog duurzaam waterdicht te monteren, maar optimale veiligheid door prefabricage afgestemd op de toepassing en werkelijke integratie.

 

door: Erik LasDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam