Roofing Holland 1999-04-47 Nieuwslijn

Sika introduceert systeemoplossing voor versterking van betonconstructies

Als de functie van een gebouw verandert of een pand wordt verbouwd, dan zal ook de betonconstructie niet altijd meer aan de nieuwe eisen voldoen. Versterking van de constructie is dan noodzakelijk. Sika heeft na langdurig onderzoek Sika Carbodur ontwikkeld. In het systeem wordt ter versterking van bestaande betonconstructies gebruik gemaakt van CVK (carbonvezelversterkte kunststof)- lamellen. Deze lamellen kunnen volgens de producent op betrekkelijk eenvoudige wijze worden aangebracht, waardoor een versterking van de constructie ontstaat, die minstens gelijkwaardig is aan het gebruik van stalen lamellen. Bovendien zijn de lamellen lichter en buigzamer, zodat de verwerking ervan gemakkelijker kan plaatsvinden. Het Sika-systeem gaat uit van verlijming van de lamellen. Het voordeel van het systeem is naast het grote versterkende vermogen van de lamellen, de geringe ruimte die nodig is. Na het verlijmen van Sika Carbodur kan om esthetische redenen spuitbeton worden aangebracht. Voor meer informatie: 030-2410120.

SBR schetst consequenties Nederlands Dubo-beleid in 2010

Duurzaam bouwen beperkt zich al lang niet meer tot de Nederlandse grens alleen. Dat blijkt onder meer uit het feit dat het CIB (Conseil International du Batiment) duurzaam bouwen heeft gekozen als onderwerp voor haar in 1998 gehouden wereldcongres. Daar wordt gesteld dat het nationaal en internationaal aan inzicht ontbreekt hoe bedrijven zich moeten aanpassen aan de eisen die begin volgende eeuw uit het oogpunt van duurzaam bouwen aan hen worden gesteld. Inmiddels hebben 13 landen, waaronder Nederland, hun bijdragen gepresenteerd. Stichting Bouwresearch (SBR) schetst, voor Nederland, in de vorm van een korte beleidsstudie, het toekomstbeeld van duurzaam bouwen in het jaar 2010. Aangegeven wordt wat dat betekent voor de bouwnijverheid en vooral hoe bedrijven zich daar de komende jaren op kunnen voorbereiden.
In de beleidsstudie 'Consequenties duurzame ontwikkeling 2010' zijn de langetermijndoelstellingen van de nationale overheid en andere instanties in Nederland geanalyseerd. Op basis hiervan is een nationale agenda voor het jaar 2010 samengesteld. Hierin worden de belangrijkste uitdagingen voor de bouwsector weergegeven. Deze uitdagingen, die zowel op sociaal-economisch gebied, technologie en procesmanagement liggen, zijn verder uitgewerkt op een aantal schaalniveaus: stedenbouw en infrastructurele werken, bouwwerken en bouwmaterialen\bouwdelen. Door de agenda voor 2010 als uitgangspunt te nemen is gekozen voor een zo realistisch mogelijk politiek\economisch verantwoord toekomstbeeld voor duurzaam bouwen in 2010 bezien vanuit de Nederlandse optiek.
Het onderzoek is in opdracht van SBR verricht door TNO Bouw en redactioneel bewerkt door Adviesbureau voor kennisoverdracht Hoynck van Papendrecht. De Stichting Bouwresearch (SBR) verleent de bouwnijverheid hulp bij het voorkomen en oplossen van knelpunten bij toepassing van nieuwe inzichten en ontwikkelingen, gericht op verbetering van kwaliteit, productiviteit, arbeidsomstandigheden en de zorg voor de werkgelegenheid. SBR brengt knelpunten en relevante ontwikkelingen in kaart, stimuleert en coördineert onderzoeksprojecten en verspreidt de resultaten hiervan naar alle geledingen van de bedrijfstak.

ZND Gecertificeerd

Aan ZND in Eindhoven is in december door Kiwa het VCA** certificaat uitgereikt. De voorbereidingen voor het verkrijgen van het certificaat zijn gestart op de oude locatie. Met de nieuwbouw was het gemakkelijker om aan alle eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid van de werknemers invulling te geven. Zo is het nieuwe onderkomen voorzien van doucheruimtes en is er een apart terrein ingericht voor de inzameling van restanten van het dak. ZND heeft naast het VCA** certificaat ook het KOMO proces certificaat 4702.

Uitreiking certificaten aan EcoTherm

Tijdens de Bouwbeurs te Utrecht zijn aan EcoTherm B.V. twee productcertificaten uitgereikt: Eén voor dakisolatie en één voor spouwisolatie. Ing. R. Woonink van BDA Intron heeft het certificaat dakisolatie overhandigd aan algemeen directeur de heer J.A. Blaauw van EcoTherm bv. Ing. B. Meekma van Kiwa NV deed hetzelfde voor het certificaat spouwisolatie. Door intensieve productontwikkeling heeft EcoTherm voor de dak- en spouwisolatieplaten de isolatie prestatiewaarde met 13% kunnen verbeteren. Deze platen hebben de toevoeging HR gekregen. Juist op plaatsen waar een minimale ruimte beschikbaar is, zoals bij dakisolatie van bestaande gebouwen of bij spouwisolatie in de nieuwbouw, kan met een dunnere dikte worden volstaan om de vereiste prestatie te bereiken. Voor meer informatie: 0543-54 32 10.

Nieuwe Novoferm organisatie

Debo, Flexidoor en Novoferm hebben hun krachten gebundeld onder de merknaam Novoferm. Hierdoor is een breed assortiment deurproducten ontstaan en is het landelijke service- en verkoopapparaat uitgebreid. Novoferm verklaart volgens de one-stop-shopping formule werken. Dit houdt in dat de klant producten uit het gehele assortiment op één adres kan bestellen en de service via het landelijke netwerk wordt verzorgd. Voor meer informatie: 0475-346100.

Würth introduceert het abc van de pluggentechniek

Montagespecialist Würth heeft een documentatie uitgebracht met tips, informatie en een overzicht van het leveringsprogramma van pluggen en ankers. Deze documentatie is interessant voor architecten en constructeurs die in de praktijk regelmatig met bevestigingsvragen over ankers en pluggen te maken hebben. Het naslagwerk bestaat uit drie hoofdstukken: basiskennis pluggentechniek, branche- specifieke pluggentoepassingen en het productenoverzicht. De basiskennis die de lezer wordt bijgebracht, is volgens Würth bewust praktijk- georiënteerd opgesteld, zonder in wiskundige formules te vervallen. De inhoud behandelt onderwerpen als het verwerkingsprincipe van krachten en het belastingsprincipe. Verder geeft het productenoverzicht informatie over de technische gegevens van pluggen en ankers die Würth in haar leveringsprogramma heeft. Voor meer informatie: 073-6291550.

Batimat 1999, bouw en business

De internationale vakbeurs voor de bouw, de Batimat, wordt gehouden van 8 tot en met 13 november. De beurs vindt zoals gewoonlijk plaats in Parijs en wordt georganiseerd door de beursorganisatie Miller Freeman. De Batimat vond voor het eerst plaats in 1959 en is uitgegroeid tot een evenement dat door de mondiale bouwsector wordt gezien als een belangrijk trefpunt voor de branche. Men verwacht dit jaar ongeveer 470.000 bezoekers die zo'n 3.400 exposanten kunnen bezoeken. Voor meer informatie: 020-4638702.

Vakbeurs facilitair management verplaatst

Het vakevenement Facilitair Management, dat oorspronkelijk in februari in het Erasmus Expo- en Congrescentrum in Rotterdam zou worden georganiseerd, is onder impuls van de markt verplaatst naar oktober 1999. Volgens Robert Wijnveldt, beursmanager namens organisator Pitchmark Media B.V. heeft een aantal deelnemers te kennen gegeven de maand februari geen goed tijdstip voor een presentatie te vinden. Pitchmark heeft gehoor gegeven aan dit marktsignaal en Facilitair Management 1999 gepland voor 20 en 21 oktober in AHOY, Rotterdam. Voor meer informatie: 0495-594068.

Isobouw op internet

Via www.isobouw.nl kan men sinds kort informatie over het bedrijf en de producten krijgen. Vanuit de welkom-pagina kan men de verschillende soorten informatie zoals organisatie, IsoBouw-nieuws, EPS, basisgegevens, milieu-aspecten en productinformatie selecteren. Bij een uitgebreid hoofdstuk als 'productinformatie' gaat men met enkele selecties via hoofdgroepen naar het betreffende product en de daarvan gewenste deelinformatie.

Introductie nieuwe daktrimmen

Roval Aluminium en Roestvaststaal uit Hengelo komt met een nieuwe lijn aluminium daktrimmen op de markt. Het nieuwe solotrim- systeem bestaat uit een enkelvoudig aluminium profiel en een kunststof afdekkoppeling. Een kenmerk van dit systeem is de afdichtingsband die iets onder het profiel uitsteekt voor een betere waterkering. Tevens is de Modern-Line geïntroduceerd, bestaande uit de curve, wave en de angle. Deze zijn ontworpen door twee industrieel ontwerpers en geven de dakrandafwerking een architectonische meerwaarde, wat de kleur en vorm betreft. Voor meer informatie: 0492- 561050.

VIBA noviteiten

VIBA N.V. uit Zoetermeer heeft nieuwe producten op het gebied van bouwbevestigingstechniek ontwikkeld. Een voorbeeld is de IF 240 dakschroefmachine, ergonomisch verantwoord omdat deze rechtopstaand kan worden bediend. De Cladisol-bevestiger voor het Isover- systeem is tevens een vernieuwing. Deze bevestigt niet alleen maar is ook afstandhouder voor de veertig mm isolatie tussen de binnendoos en de buitenplaat. Dit is het resultaat van een schroefdraadvrij gedeelte op de plaats van de flens van de binnendoos met een aanslag en een steundraad. Ook de DI 412 accuschroefmachine en de Kalzip-fix-bevestiger zijn nieuwe producten. Voor meer informatie: 079- 3418881.

Uni-SuPur Dakelementen

Onder de naam Uni-SuPur brengt Unilin een nieuwe generatie dakelementen op de markt in de Rc- waardes 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0. Deze elementen worden uitgevoerd met een pur isolatie met verschillende keuze van beplating. Een van de kenmerken van deze elementen t.o.v. ps- elementen is de dikte. De Uni-SuPur dakelementen zijn tot vijfentwintig procent dunner, maar de isolatiewaarde blijft volgens Unilin gelijk. Voor meer informatie: 0180- 317155.

Aliso TU/Wassink concentreert activiteiten

Per 1 januari 1999 zijn de activiteiten van hef- en bouwmaterieelservice Wassink & Partners geïntegreerd in het ISO 9002- gecertificeerde Aliso Technische Uitrustingen en Dakproducten B.V. Door vanuit een vestiging geconcentreerd te werken wordt getracht de dienstverlening aan de klanten te verbeteren. Grote reparaties en aanpassingen zullen in Breda worden verricht, daarentegen worden keuringen, kleine reparaties en service in het gehele land bij de klant aan huis uitgevoerd. Naast hefmaterieel levert Aliso TU tevens dakdekkersapparatuur. Voor meer informatie: 076- 5715716.

Recycling van dakbedekking

Esha Nederland B.V., producent van bitumineuze dakbedekking te Groningen, heeft een brochure over haar recyclingactiviteiten uitgebracht. In de brochure wordt de visie van Esha over recycling als milieubewust alternatief uiteengezet. Esha verklaart vermindering van afval, grondstoffengebruik en energieverbruik na te streven en heeft in dit kader inmiddels een recyclinginstallatie gebouwd en in gebruik genomen. Voor meer informatie: 050- 5516333.

Infodesk duurzaam bouwen in gebruik

Staatssecretaris Remkes (VROM) heeft op 1 maart jl. het startsein gegeven voor de verbreding van de Infodesk Duurzaam Bouwen van het Nationaal Dubo Centrum. Deze infodesk die al twee jaar functioneert voor de professionals uit de sector burger- en utiliteitsbouw, is nu open voor de gehele bouwsector. Voor zowel de opdrachtgevende als de uitvoerende partijen. Remkes benadrukte het belang van een integrale aanpak. Doordat kennis en ervaringen van beide sectoren voor alle partijen beschikbaar zijn, kunnen aspecten als leefbaarheid en ontsluiting van wijken beter worden ingevuld. Ook kennis en ervaring op het gebied van energiebesparing kunnen op deze manier goed worden verspreidt. Om de toegankelijkheid te vergroten is het 0900- nummer van de Dubo Infodesk per 1 maart jl. vervangen door een regulier telefoonnummer: 030- 2322222.

Rockwool steunt project Schoolcomputers

Minister Hermans en directeur Van Banning hebben 1 maart jl. het Rockwool project schoolcomputers gestart door het openen van een internetsite. Het project waaraan 23 basisscholen in Roermond en Roerdalen aan meedoen, volgens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een schoolvoorbeeld van hoe ICT goed geïntegreerd in het onderwijs kan worden ingevoerd. Namelijk niet voorgeschreven vanuit het ministerie, maar regionaal ontwikkeld door samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en lokale en provinciale overheid. Het project is het jubileumcadeau van Rockwool, dat in 1999 vijftig jaar bestaat, aan haar omgeving. Voor meer informatie: 0475- 353238.

Nebiprofa gecertificeerd

Nebiprofa B.V. te Hendrik Ido Ambacht, producent van bitumineuze dakbedekkingsmaterialen, heeft het ISO 9002 en ISO 4001 certificaat behaald. De certificaten zijn op 1 maart jl. uitgereikt door A. Hekman, directeur van de Stichting Quality Management Systems Nederland, aan de heer D. van der Bom, algemeen directeur van Nebiprofa. Voor nadere informatie: 078- 6250600.

Het Prominente Dak roept architecten op

Stichting Het Prominente Dak wil aandacht besteden aan architecten die het dak een prominente plaats hebben gegeven. Daartoe doet ze een oproep aan architecten die iets bijzonders met het dak hebben gedaan. Het gaat om gerealiseerde projecten, echter niet ouder dan toen jaar. Te denken valt hierbij aan bijzondere vorm of kleur of functie. Het project kan aangemeld worden door het sturen van een brief vergezeld van een foto van het project. De sluitingsdatum is twintig mei 1999. Hierna zal door een jury een selectie worden gemaakt van tien projecten. Deze projecten zullen extra onder de aandacht worden gebracht aan een breed publiek.
Inzendingen kunnen worden gestuurd naar: Stichting Het Prominente Dak, postbus 285, 3970 AG Driebergen. Voor meer informatie kan gebeld worden met Freek Goos op 06-51328012.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam