Roofing Holland 1998-11-31 Nieuwslijn

Uitbreiding vliegveld 33.000 m2 Foamglas Kompaktdak met metalen dakbedekking

De uitbreiding van het vliegveld Roissy Charles de Gaulle in Parijs is zowel architectonisch als technisch een buitengewoon aansprekend project. Vooral het dak van het hoofdgebouw is in technisch opzicht bijzonder te noemen: een uit verschillende lagen opgebouwde gebogen schaal waarbij de buitenzijde wordt gevormd door zinken dakbedekking.
Deze dakconstructie is opgebouwd volgens het warmdakprincipe met het Foamglas Kompaktdaksysteem. Aangezien de helling van het dak gering is, zouden bij een kouddakopbouw (met noodzakelijke ventilatie) extra ventilatievoorzieningen moeten worden getroffen die het uniforme oppervlak van het dak zouden verstoren. De functionaliteit van de ventilatievoorzieningen werd echter in twijfel getrokken. Om deze reden is gekozen voor het warmdakprincipe met het Kompaktdaksysteem. In deze opbouw is namelijk geen ventilatie tussen isolatie en dakbedekking vereist. Vanwege de luchtdichtheid van het Foamglas Kompaktdaksysteem bestaat geen risico voor inwendige condensatie. Een extra voordeel is het unieke bevestigingssysteem (zonder koudebruggen) dat op de Foamglas isolatie wordt aangebracht voor de metalen dakbedekking.
Uitgebreide informatie over dit project en het Foamglas Kompaktdak met metalen dakbedekking is verwerkt in een Project Info van Pittsburgh Corning. Deze Project Info is vooral interessant voor hen die betrokken zijn bij het ontwerp of de uitvoering van daken met metalen dakbedekking. Voor meer informatie: 030-6035241.

Vink presenteert assortiment gegolfde composietplaten

Vink presenteert een assortiment gegolfde composietplaten, die speciaal werden ontwikkeld voor overkappingen, wanden en afscheidingen in een chemische of corrosieve omgeving. Corrosiebestendigheid en brandwerendheid zijn de belangrijkste troeven van deze productrange, die drie types omvat: Fibraclad, Fibralex, (doorschijnend) en Fibraphene (voor extra brandweerstand). Stuk voor stuk kwaliteitsproducten die goede mechanische eigenschappen en licht gewicht koppelen aan schok- en weersbestendigheid.
Fibra-golfplaten worden gevormd door glasvezels en speciale harsen. Een dubbelzijdige coating voert de chemische resistentie dusdanig op dat het materiaal zelfs onder de zwaarste chemische omstandigheden onaangetast blijft.
Alle plaattypes zijn standaard leverbaar op lengtes tot 6,1 m. Op aanvraag zijn lengtes tot 12 m mogelijk. Plaatsen gaat snel, wat resulteert in lage installatiekosten.
Belangrijk is tevens dat de platen verkrijgbaar zijn in een ruim aantal kleuren, zodat ze gemakkelijk aansluiten bij de huisstijl van het bedrijf. Voor nadere informatie over het assortiment Fibra golfplaten kunt u contact opnemen met de productspecialisten van Vink, rechtstreeks te bereiken via telefoonnummer 0316-298886.

Weerberichten voor de bouw

Het weer gaat 24 uur per dag door, 365 dagen per jaar. Stormen komen en stormen gaan. Hogedrukgebieden worden opgevolgd door lagedrukgebieden. Er komt geen eind aan. Bij Meteo Consult wordt het weer door een team van meteorologen 24 uur per dag op de voet gevolgd. Alleen dan kun je op plotselinge ontwikkelingen optimaal anticiperen. Alleen dan kun je de gebruikers van de weerberichten tijdig inseinen.
Weersverwachtingen worden gemaakt voor een paar uur vooruit, voor een paar dagen vooruit en soms voor meer dan een week vooruit. Afhankelijk daarvan bepalen weerkundigen op Meteo Consult hun strategie. Voor de bouwsector speelt het weer een belangrijke rol. Regen, een plotselinge bui, te lage temperaturen, te veel wind, te hoge luchtvochtigheid; het zijn allemaal zaken die vervelend kunnen ingrijpen op de uitvoering van een bouwproject. Zo veroorzaakt de temperatuur soms onverwachtse problemen bij de bouw in een grote bouwput. Bij verwachte temperaturen boven het vriespunt, blijkt de thermometer in de put te dalen naar een paar graden vorst. In een bouwput wordt het in het algemeen iets kouder, omdat koude lucht zich bij voorkeur ophoopt op lager gelegen plekken. Maar de temperatuur in de put ligt niet elke nacht lager dan in de directe omgeving. Meteorologen beschikken over gespecialiseerde kennis om de temperatuur in de bouwput optimaal in te schatten. Dezelfde kennis wordt ook gebruikt bij het verwachten van de temperaturen van het wegdek, om zodoende gerichte strooiadviezen te geven aan Rijkswaterstaat voor het tegengaan van gladheid.

Nieuwe bouwweerlijn

Meteo Consult introduceert daarom een nieuwe service voor de bouwsector. In samenwerking met bouwbedrijven ontwikkelde Meteo Consult een speciale bouwweerlijn. Het telefoonnummer (0900-9728, 1 gulden per minuut) geeft toegang tot deze bouwweerlijn. Op korte en heldere wijze is alle weersinformatie voor bouwwerkzaamheden te beluisteren. Door de afzonderlijke keuze voor verwachtingen, de weerfase of temperaturen van 7.00 en 10.00 uur beschikt de beller zeer snel over de gewenste informatie. Hierdoor blijven ook de kosten beperkt. De keuze voor de regio kan met de postcode van de bouwlocatie of als deze niet bekend is via het menu gemaakt worden. De informatie is het hele jaar te beluisteren.
Voor een weerbericht op papier kan de uitvoerder een bouwfax ophalen via de Meteo Consult faxdienst (0900 9726, 1 gulden p/m). Bij kritieke situaties blijft direct contact met de meteoroloog in de weerkamer in Wageningen vaak de beste en veiligste oplossing. Voor meer informatie tel. 0317-423300.

Unidek Children's Ward Tanzania officieel geopend

Het kinderhospitaal in Sumve, Tanzania, dat Unidek in Gemert ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de onderneming (in 1994) aan Memisa heeft geschonken, is onlangs officieel geopend door de aartsbisschop van Mwanza. Het ziekenhuis is opgetrokken uit bouwstenen van EPS (geëxpandeerd polystyreen).
Het kinderhospitaal in Sumve, dat de naam Unidek Children's Ward heeft gekregen, is al enige tijd in gebruik, maar van een officiële opening was het nog niet gekomen. Met de bouw werd zo'n drie jaar geleden begonnen. Twee medewerkers van Unidek in Gemert zetten het hospitaal in vier weken tijd neer, bijgestaan door vele enthousiaste plaatselijke vaklui, die het karwei uiteindelijk hebben voltooid. Overigens werd onder leiding van twee medewerkers van Bouw Totaal Onderhoud in Gemert de binnenzijde van het hospitaal afgewerkt.
Het kinderziekenhuis, ruim 600 m2 groot, biedt onderdak aan maximaal 56 patiëntjes. Jaarlijks worden er ruim 1.400 kinderen behandeld, voornamelijk voor malaria, diarree en longontsteking. De Unidek Children's Ward maakt deel uit van het Sumve Hospital. Dit regionale ziekenhuis fungeert als het medisch centrum voor naar schatting 100.000 mensen. Sumve ligt in het noorden van Tanzania, zo'n 50 kilometer ten oosten van Mwanza, de op één na grootste stad van het land. Voor meer informatie tel. 0492-378424.

ROMA Nederland ISO-gecertificeerd

De fabrikant van isolatie-sandwichpanelen en geïsoleerde deuren, ROMA Nederland B.V. in Raamsdonksveer, heeft het EN ISO-9001 certificaat uitgereikt gekregen van het Bureau Veritas Quality International. Het kwaliteitszorgsysteem vindt zijn toepassing op het ontwikkelen, aannemen, monteren en onderhouden van geconditioneerde productieopslag en overige bedrijfsruimten. Het ISO-9001 certificaat is voor een periode van 3 jaar geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie.

Eerste BDA Rapport Milieuverklaring op het gebied van kunststofkozijnen voor Trocal

HT Nederland, leverancier van Trocal profielen voor kunststof kozijnen, ramen en deuren heeft als eerste fabrikant op dit gebied een BDA Rapport Milieuverklaring verkregen. Deze BRM behelst alle zes milieuaspecten. Tijdens een bijeenkomst in Gorichem overhandigde prof. Ir. Hendriks, hoogleraar Materiaalkunde en Duurzaam Bouwen aan de Technische Universiteit Eindhoven en directeur BDA Geveladvies B.V., het document aan ing. B.W. de Weger, directeur HT Nederland. Daarvoor had hij een toelichting gegeven op het project en in het bijzonder het duurzaamheidsonderzoek. Vervolgens complimenteerde drs.W.F. de Ruijter, directeur van de Vereniging van Kunststof Gevelelementenfabrikanten (VKG), HT Nederland met de actieve en innovatieve opstelling. "Toegankelijke en gedegen 'milieu-informatie' over kunststof kozijnen is een leidraad voor de leveranciers van raamsystemen, fabrikanten en de VKG. De BDA Milieuverklaring van HT Nederland is een nieuw en serieus communicatie-instrument. Het sluit aan bij het gesloten recyclingsysteem dat op initiatief van de VKG sinds 1996 operationeel is en het milieuprofiel van kunststof kozijnen met zo'n 40% verbetert."
Een BRM gaat aanzienlijk verder dan milieurelevante productinformatie op basis van een LCA-berekening, hoewel dit natuurlijk een belangrijk onderdeel is. De volgende aspecten worden bij de opstelling van een BDA Rapport Milieuverklaring betrokken:

  • Duurzaamheid (levensduurverwachting);
  • Verwerking sloopafval (afvalzorgsysteem);
  • Recyclingtechniek;
  • Milieuprofiel (LCA);
  • Milieuzorgsysteem;
  • Klachtenbehandeling.

Volgens de Leidraad voor de afgifte van een BRM moet aan tenminste vier van deze aspecten worden voldaan. Hiervan zijn de aspecten duurzaamheid, milieuprofiel en milieuzorgsysteem verplicht. Inmiddels zijn door BDA Milieu vier milieuverklaringen afgegeven en is er een zestal in voorbereiding.
Na de ontvangst van het document verklaarde de heer De Weger dat zijn bedrijf met groot enthousiasme het initiatief had genomen om een BRM op de toepassing van Trocal profielen voor kunststof kozijnen, ramen en deuren te verkrijgen, hoewel op dat moment in de branche daar nog anders over gedacht werd. "Wij vinden dat hiermee op slagvaardige en adequate manier wordt ingespeeld op de vraag uit de markt. Uit de BRM blijkt duidelijk dat de kunststof kozijnenbranche voorop loopt op het punt van bijvoorbeeld recyclingstechnieken, levenscyclusanalyse en met name verwerking sloopafval. Uiteraard zijn wij er trots op dat wij positief beoordeeld zijn op alle zes relevante milieuaspecten en niet alleen op het minimum van vier", aldus De Weger. "Met name één van de belangrijkste conclusies uit het duurzaamheidsonderzoek dat onze gekleurde kunststof kozijnen (Trocal Color) met meegeëxtrudeerde PMMA toplaag geen verkleuring vertoonden, ook niet na 20 jaar, is een ondersteuning voor alle activiteiten die duidelijk gemaakt hebben dat kunststof kozijnen qua kleur en vormgeving prima kunnen scoren. Dit biedt uitstekende kansen voor het segment nieuwbouw van woningen, waar kunststof kozijnen steeds vaker worden toegepast", volgens De Weger.
Een BDA Rapport Milieuverklaring wordt opgesteld conform de Leidraad voor de afgifte van een BDA Rapport Milieuverklaring. In deze Leidraad staat nauwkeurig omschreven aan welke criteria moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een uitspraak inzake de genoemde. Voor meer informatie: tel. 0183-669690.

Personalia

Per 26 oktober 1998 trad ir. A.G. Oskam terug als directeur van het Nationaal DuBo-Centrum. Het bestuur en Oskam hebben op 21 oktober jongstleden in goede onderlinge harmonie dit besluit genomen. Oskam blijft als projectmanager bij het centrum werkzaam en zal zich richten op een aantal projecten die het centrum op dit moment uitvoert, zoals de voorbereiding van de Nationale DuBoDag 1998, de promotie van het Nationaal Pakket Utiliteitsbouw en het Afsprakenregister Duurzame Utiliteitsbouw.

Met ingang van 26 oktober is ir. J.C. Heemrood benoemd tot directeur van het centrum. Heemrood is voordien werkzaam geweest als programmadirecteur Duurzaam Bouwen bij het ministerie van VROM. Het bestuur meent dat op deze wijze de continuïteit en verdere uitbouw van het Nationaal DuBo-Centrum gewaarborgd is. Op de Nationale DuBoDag 1998 van 25 november aanstaande zullen de verdere plannen voor de toekomst bekend worden gemaakt.

Agenda

Renospecto, de nationale vakbeurs voor renovatie en restauratie, vindt dit jaar plaats samen met ToolExpo van 6 tot 8 december 1998 in hal 8 van Flanders Expo te Gent. Voor alle inlichtingen: MO-Productions b.v.b.a. tel.: 0032-9-3257110, fax: 0032-9-3257119.

Vanaf 15 januari 1999 organiseren De Vlaamse ingenieurskamer, Water-Energik-vLario en het de Nayer instituut een aanvullende vorming milieucoördinator. (niveau A en B) in het de Nayer instituut te Sint-Katelijne-Waver. Voor meer informatie: tel. 0032 3 2160070, fax: 0032 3 2377627.

Econergie 1999 vindt plaats van 26 tot 28 januari 1999 in de Jaarbeurs te Utrecht. Voor meer informatie: tel. 030-6933489.

De Internationale Bouwbeurs '99 vindt plaats van maandag 8 t/m zaterdag 13 februari 1999 in de Jaarbeurs te Utrecht.
Voor meer informatie: tel. 030-2955560.

Dach+Wand, de internationale vakbeurs voor dak-, wand- en afdichtingstechnieken, zal plaatsvinden van 12 tot 15 mei 1999 in de Messe van Stuttgart. Voor meer informatie: tel. 070-3114153.

Grote belangstelling voor StaFast/ Canam Sales presentatiedag

Op 17 oktober jongstleden organiseerden StaFast en Canam Sales gezamenlijk een presentatiedag in Eindhoven over StaFast EPDM-daksystemen. Uitgebreid werd voor de 73 belangstellenden ingegaan op de mogelijkheden en technieken van StaFast EPDM-systemen. Op duidelijke en eenvoudige wijze werden de diverse dakdetails doorgenomen. Uiteraard lag de nadruk op de zogenaamde 'Butyl-Tape techniek' waarvoor StaFast nadrukkelijk heeft gekozen. De stap naar toepassingen met StaFast EPDM daksystemen bleek voor de bezoekers uiteindelijk toch niet zo groot om te nemen, als aanvankelijk vaak gedacht; dit gezien de enthousiaste reacties tijden en na deze presentatiedag.
Canam Sales en StaFast zijn een verregaande samenwerking aangegaan, waardoor Canam Sales en StaFast zijn overeengekomen dat StaFast EPDM-systemen voortaan gezamenlijk op de nederlandse markt worden aangeboden.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam