Roofing Holland 1998-09-32 Een goed dakdekkersbedrijf

Een goede vijfde gevel komt tot stand door een integrale aanpak gelijk vanaf het begin van het bouwproces. Zo hebben wij uitgebreid betoogd in de vorige aflevering van Werk van Dakmerk. Daarbij is een integrale aanpak gelijk vanaf het begin van het bouwproces essentieel. Maar ook bij de realisatie van een project zijn een aantal disciplines onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Ontwerp, keuze van de materialen, uitvoering! Kwaliteit vraagt op alle onderdelen om de juiste keuzes. En nog (te) vaak wordt daarbij vergeten dat bij de uitvoering veel meer komt kijken dan alleen maar het branden van de rol.
Een goed dakbedekkingsbedrijf kent een aantal disciplines in de projectrealisatie, natuurlijk de dakdekkers zelf en de uitvoering. Maar zij kunnen hun werk niet goed doen wanneer er vanuit kantoor geen goede werkvoorbereiding plaatsvindt. Er moet een duidelijke werkomschrijving zijn waarop alle details en bijzonderheden zijn uitgewerkt. Het spreekt vanzelf dat de begeleiding van de uitvoerder altijd nodig is om het beoogde kwaliteitsniveau te bereiken. Natuurlijk is het bij dat alles van belang dat de dakdekker zelf goed gekwalificeerd is en weet waar hij mee bezig is. Maar de combinatie van de organisatie en de dakdekker is de kwaliteitswaarborg.
Regelmatig schrijft de pers over ontwikkelingen in de opkomst van ZZP'ers. Ongetwijfeld zitten daar goede vaklieden tussen, maar de gedachte dat alleen daarmee een goede kwaliteit op het dak wordt gerealiseerd is een absolute misvatting. Een opdrachtgever die van mening is dat hij de werkzaamheden kan uitbesteden een aantal afzonderlijke dakdekkers, loopt op een groot aantal punten zelf risico. En daarmee haalt hij zichzelf zowel werk als verantwoordelijkheid op de hals.
Deze ontwikkeling past helemaal niet in de moderne vormen van ondernemen en management. Alle management theorieën tenderen op dit moment naar het richten op kernactiviteiten, 'back to the core business', en het uitbesteden van overige activiteiten. Toch lijkt het er soms wel eens op dat deze theorie niet opgaat voor het renoveren van het dak.
Alle bedrijfsfuncties worden kritisch bekeken of deze tot de kernactiviteiten behoren. Aspecten als catering, huishoudelijke dienst en wagenparkbeheer worden uitbesteed. Maar als het op het dak aankomt dan zijn er een aantal ondernemers die niet de hele verantwoordelijkheid bij een professioneel dakbedekkingsbedrijf neerleggen, maar via ZZP'ers. En met wat extra advies in het ontwerp en het inhuren van een bureau, voor wat extra toezicht tijdens de uitvoering, toch de gehele verantwoordelijkheid zelf nemen.
Een professioneel dakbedekkingsbedrijf neemt een opdrachtgever de zorg uit handen, maar ook de verantwoordelijkheid. Ook persoonlijke certificering lost dat niet op. Een goed dakbedekkingsbedrijf controleert tijdens de werkvoorbereiding het ontwerp van de dakbedekking, berekent de bevestiging volgens de NEN normen 6702 en 6707, weet wat bouwfysisch mogelijk en onmogelijk is.
Een goed dakbedekkingsbedrijf houdt zich aan de veiligheidsvoorschriften en de mensen op het dak worden begeleid door zowel de eigen uitvoering als door regelmatig toezicht van externe inspecteurs. En natuurlijk staat een goed dakbedekkingsbedrijf voor zijn werk als het op garantie aankomt. Dat een erkenning van Dakmerk deze punten tastbaar en zichtbaar maakt voor de opdrachtgever heeft in deze rubriek geen nader betoog nodig.
Als we naar de praktijk om ons heen kijken, dan heeft het kennelijk nog wel steeds betoog nodig dat de vijfde gevel op alle fronten een integrale aanpak verdient. Ook tijdens de uitvoering. Een goede integratie van deskundigheid in de verschillende disciplines verenigt in een professioneel dakbedekkingsbedrijf. Die deskundigheid koopt een opdrachtgever in op vrijwel alle gebieden van zijn facility management Waarom zou het dak dan anders zijn?Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam