Roofing Holland 1998-09-22 Niet vier, niet vijf maar zes

HT Nederland, leverancier van Sika/Trocal dakbedekkingssystemen op basis van PVC is er in geslaagd als eerste een BDA-rapport Millieuverklaring te verkrijgen op alle zes milieuaspecten. "Want onze onderneming wil alleen voor het maximale gaan," aldus ing. Bart de Weger, directeur van HT Nederland. Tijdens een bijeenkomst in Gorinchem nam hij uit handen van prof. ir. N.A. Hendriks de milieuverklaring in ontvangst.

Wand- en Dakprodukten (Wédéflex) en Empol (PRS Derbigum) waren dit voorjaar de eerste bedrijven die de milieuverklaringen van BDA Milieu in ontvangst mochten nemen. Zes criteria zijn gedefinieerd op basis waarvan producenten/leveranciers in aanmerking kunnen komen voor de milieuverklaring te weten: duurzaamheid, verwerking sloopafval, recyclingstechniek, milieuprofiel, milieuzorgsysteem en klachtenbehandeling. Volgens de leidraad voor de afgifte van de BDA-Rapport Milieuverklaringen (BRM) moet aan tenminste vier van deze aspecten worden voldaan. Hiervan zijn de aspecten duurzaamheid, milieuprofiel en milieuzorgsysteem verplicht.
Betrokken Wand- en Dakprodukten en Empol slechts vier criteria bij de verklaring, HT Nederland wilde alleen in aanmerking komen als alle zes criteria in de beoordeling werden meegenomen. "Wij hebben de handschoen opgepakt en bewezen dat we met Sika/Trocal dakbedekkingssystemen de milieuaspecten al sinds jaar en dag hoog in het vaandel hebben staan. Met name op het terrein van recyclingstechnieken is baanbrekend werk verricht."
Sika/Trocal is de joint venture tusen Sika en HT voor PVC dakbanen. Sika/Trocal heeft in Nederland met 30 procent marktaandeel een dominante positie op de PVC dakenmarkt. Er wordt uitsluitend met geautoriseerde dakdekkers gewerkt. Een van die bedrijven is Gervalin Dakbedekkingen BV uit Dreumel. Gervalin is volgens zijn directeur André Gerritsen een Sika/Trocal verwerker van het eerste uur. Zijn eerste ervaringen met de verwerking van Trocal dakbanen dateren van zo'n 25 jaar geleden. "Sinds die tijd hebben we vele projecten gerealiseerd, zowel kleine als grote. Uiteraard zitten er prachtige referentieprojecten bij. Maar ik moet bekennen dat wij niet staan te dringen om de grote werken binnen te halen. Integendeel bijna. Het gaat tenslotte om de technische uitvoering en de juiste prijs-kwaliteit verhouding. Niet alleen om de kwantiteit. Na 25 jaar is de opdrachtgever de kostprijs beslist vergeten, maar met de kwaliteit wordt hij nog dagelijks geconfronteerd."
Samen met de geautoriseerde dakdekkers realiseerde HT Nederland bijvoorbeeld het Kurhaus in Scheveningen, het Gelredome in Arnhem en het distributiecentrum van Aldi in Roosendaal. De milieuaspecten liggen Sika/Trocal volgens De Weger na aan het hart. "De milieubeweging heeft het gebruik van PVC-dakbedekkingen al in een vroegtijdig stadium bekritiseerd. PVC heeft het in die discussie harder te verduren gehad dan ander kunststoffen en bitumineuze dakbedekkingen. Maar mede dankzij die kritiek zijn de inspanningen op milieuterrein gekatalyseerd. Er is ongelooflijk veel bereikt in het onderzoek naar lagere emissies en op het terrein van recycling."

Recyclingfabriek

Als voorbeelden noemt De Weger het verrichten van LCA-studies en de bouw van de recyclingfabriek voor PVC dakbanen in het Duitse Troisdorf. Deze recyclingfabriek is een initiatief van de vijf belangrijkste PVC dakbanenproducenten. "PVC dakbanen scoren net als ieder ander product op de diverse milieuaspecten goed en minder goed. Een LCA-studie is een momentopname en is bedoeld om te werken aan minder goed scorende aspecten van de LCA. Als iedereen dit bij zijn producten doet leidt dit tot de zovaak genoemde steeds beter leefbare samenleving."
De recyclingfabriek heeft aangetoond dat PVC dakbanen die bij sloopprojecten vrijkomen gerecycled kunnen worden tot een PVC poeder dat opnieuw wordt toegepast als grondstof voor nieuwe dakbanen en dakbaanproducten. Geen downcycling maar hoogwaardig hergebruik in nieuwe PVC dakbanen met een minimale levensduur van 30 tot 40 jaar. Het hele proces kan op basis van de huidige techniek zeven maal worden herhaald."
Dat de capaciteit van de recyclingfabriek in Troisdorf niet volledig wordt benut noemt De Weger logisch omdat het aantal sloopprojecten beperkt is. Immers PVC wordt in Europa pas vanaf 1970 serieus toegepast. Dus het aantal oude projecten dat gesloopt wordt is niet talrijk. Bovendien werden er in de beginfase niet veel projecten gerealiseerd.
De vragen die de PVC industrie zich de afgelopen jaren stelde, heeft Sika/Trocal op een zeer acceptabele manier beantwoord. Vragen zoals: wat komt er nu uit de schoorstenen bij de productie, hoe is het transport en de verwerking geregeld en wat gebeurt er met het materiaal na de sloop "Het wordt nu tijd dat deze vragen worden gesteld aan producenten van andersoortige dakbedekkingen," merkt de directeur van HT Nederland fijntjes op.
Inmiddels is de SEV-lijst (waar PVC een slechte beoordeling had) vervangen door het Nationaal pakket Duurzaam Bouwen. Dit gaf volgens De Weger voor PVC dakbanen de erkenning waar jarenlang voor gewerkt was. De twee belangrijkste specificatiebladen voor daken zijn A366 (leg platdakbedekking los van de onderconstructie) en A444 (gebruik als dakbedekking voor platte daken EPDM, APP- en/of SBS gemodificeerd bitumen en PVC conform B071). "Dit betekent in tegenstelling tot de SEV-lijst dat men ten aanzien van de milieuaspecten, mits de dakbedekking los wordt aangebracht, geen verschil tussen de diverse materialen maakt. Dit is een overwinning voor PVC."

Sceptisch

De BDA Milieuverklaringen hebben in de markt nogal de nodige commotie veroorzaakt. Ook HT Nederland was aanvankelijk sceptisch, erkent De Weger. Er waren immers al zoveel voorkeurslijsten en rapporten. Alles overwegende heeft HT Nederland geconcludeerd dat de milieuverklaring door zijn brede opzet wel degelijk zijn waarde had. "Op basis van het huiswerk van Sika/Trocal waren wij ervan overtuigd op meer dan vier aspecten te scoren. Als we dan toch worden uitgedaagd, willen we ook bewijzen op alle aspecten goed te scoren."

De Milieuverklaring heeft snel kunnen afkomen omdat de antwoorden op de van toepassing zijnde vragen in zekere zin al in de la lagen. De PVC dakbanen van HT Nederland zijn er met de milieuverklaring niet beter opgeworden, stelt de Weger. "Maar wij hebben heel veel geld en energie geïnvesteerd om de milieubezwaren te minimaliseren en de markt mag dat weten. "Nu we de milieuverklaring hebben, zullen we hem ook als marketinginstrument inzetten. Onze afnemers kennen de kwaliteit maar het kan nooit kwaad als zij naderhand nog eens bevestigd worden in hun beslissing. Het werkt net als bij de autoreclames. De reclameboodschappen van bepaalde automerken komen het best over bij de rijders van die automerken. Een mens wil nu eenmaal graag de juistheid van zijn investering bevestigd zien. Daarom wilde HT Nederland een initiatief als de BDA Rapport Milieuverklaring niet laten schieten, ook al wordt er gewerkt aan de Milieu Relevante Product Informatie die later wordt ingebracht binnen Ecoquantum."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam