Roofing Holland 1998-09-19 Kelders Dakmaterialen introduceert nieuw bevestigingssysteem

Ondanks de niet aflatende stroom van voorschriften worden de meeste daken mechanisch bevestigd met op zijn minst dubieuze bevestigingsmiddelen. Omdat normen op korte termijn niet te verwachten zijn heeft Kelders Dakmaterialen bv besloten om een systeem te introduceren waarvan de kwaliteit wèl duidelijk gedefinieerd, aantoonbaar en constant is.

Een groot gedeelte van de te realiseren daken wordt mechanisch bevestigd. Bij kunststof daken wordt zelfs verondersteld dat meer dan 85% middels parkers en volgplaten aan de constructie wordt gefixeerd. Een aantal partijen binnen de branche geeft als richtlijn voor het bevestigingssysteem een rekenwaarde van tenminste 400 Newton (N) en een corrosiebestendigheid van tenminste 12 cycli volgens de Kesternich-test. Vooralsnog lijken beide waarden een goed uitgangspunt om een dak te kunnen maken dat gedurende de beoogde periode van 15 tot 20 jaar, bestand is tegen de optredende windbelasting. De praktijk leert echter dat de kwaliteit in veel gevallen aanzienlijk minder is.
"Het is verbazingwekkend dat er over het bevestigingssysteem voor dakbedekking zo lakoniek wordt gedacht", zegt Marnix Derks van Kelders Dakmaterialen. "Nederland in zijn algemeenheid en de dakenbranche in het bijzonder staan bol van de certificaten, richtlijnen, eisen en ga zo maar door. Isolatiematerialen en dakbanen zijn nagenoeg onverkoopbaar als er geen KOMO attest-met-productcertificaat voor is afgegeven. Een product wordt afgekeurd indien de treksterkte hoger is dan de opgegeven waarde. Waarschijnlijk zijn er zelfs richtlijnen te vinden over het aantal haren dat een 'bokkepoot' zou moeten hebben en over de dikte van de veter in een veiligheidsschoen."

Goede kwaliteit

De tendens naar een goede kwaliteit is misschien ingezet maar er lijkt nog een lange weg te gaan. Gesprekken met diverse aanbieders, alsmede verschillende testen die zijn uitgevoerd, hebben aangetoond dat de gangbare systemen in veel gevallen niet constant zijn van kwaliteit en niet datgene bieden wat door de leverancier wordt gesuggereerd.
"Overigens wordt in die gevallen toch een rekenwaarde gehanteerd van 400 N. Dit is tenslotte de wens van de opdrachtgever. Het aantal bevestigingsmiddelen wordt ook wel erg groot, en daarmee de aanneemsom te hoog, wanneer men met 125 N gaat rekenen. De prijsdruk en concurrentie zijn blijkbaar te groot", aldus Derks.
Naast de garantie van de leverancier moet ook een onafhankelijk instituut de kwaliteit onderschrijven. Daarbij wordt niet direct gesproken over een KOMO attest-met-productcertificaat maar worden de meest elementaire karakteristieken steekproefsgewijs beoordeeld. Een eerste aanzet tot minimale eisen zal hiermee misschien gegeven zijn.
"Helaas worden veel daken nog steeds mechanisch bevestigd met bevestigingsmiddelen van dubieuze aard", zegt Derks. "En dat ondanks de enorme hoeveelheid van voorschriften in de dakenbranche. Wij zagen het er niet van komen dat er op korte termijn normen gesteld zouden worden voor mechanische bevestigingsmiddelen. Vandaar dat wij van Kelders besloten om een bevestigingssysteem te introduceren waarvan de kwaliteit wel duidelijk gedefinieerd, aantoonbaar, en constant is.
Dit initiatief resulteerde in Royal P&P, een bevestigingssysteem met een rekenwaarde in geprofileerd staal van 400 N en dat vanaf 1 oktober wordt aangebonden. De corrosiebestendigheid is middels de Kesternich-test bepaald op 15 cycli.

Sterkte

De sterkte wordt bepaald voor het systeem en men kan de rekenwaarde dus alleen hanteren als volgplaat en parker samen zijn getest en ook in de geteste combinatie worden toegepast. Gescheiden verkoop van parkers en volgplaten zal in de meeste gevallen ten koste gaan van de uiteindelijke kwaliteit en daardoor mogelijk van de levensduur van het dak. Om te bevorderen dat de volgplaten in combinatie met de juiste parkers worden gebruikt, zijn beide producten bij elkaar gevoegd. In een emmer zitten zowel de parkers als de volgplaten verpakt.
Dat de kwaliteit van een product aantoonbaar moet zijn is middels het Bouwbesluit vastgelegd. Een constructie dient conform NEN 6702 bestand te zijn tegen optredende belastingen. De wijze waarop men dat denkt te bewerkstelligen moet voor aanvang van de bouwwerkzaamheden duidelijk gemaakt kunnen worden en derhalve zullen ook van de bevestigingsmiddelen gegevens voorhanden moeten zijn. De discussies over de ontwerp BRL 4706 en de voorstellen voor, vaak kostbare, testen hebben tot op heden nog geen verbetering van de algemene kwaliteit en ook geen te hanteren ondergrens opgeleverd.
"Tijd en inspanning van diverse deskundigen hebben er niet toe geleid dat er tenminste enige helderheid is ontstaan, ondanks dat de meesten van hen ervan doordrongen zijn dat de huidige situatie beslist niet wenselijk is", besluit Derks. "Kan dakdekkend Nederland alleen worden wakker geschut door een nachtelijke storm met een kracht van 300 N per bevestiger? Duidelijkheid over bevestigingsmiddelen is zeker geen overbodige luxe."

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam