Roofing Holland 1998-09-14 Voortdurend anderhalve meter water op het dak

Singelgarage Alkmaar

Het Bouwbesluit stelt nadere regels ten aanzien van afschot. Water moet nu eenmaal niet te lang op dak staan. In Alkmaar is een parkeergarage in aanbouw waar straks dag in dag uit zo'n anderhalve meter op het dak zal blijven staan. Onder de oude stadssingel komt een parkeergarage waar Roofing Holland nu alvast een kijkje ging nemen omdat er over enkele weken niets meer te zien zal zijn, de toegangen uitgezonderd.

De gemeente Alkmaar werkt hard om de parkeerproblemen in de binnenstad op te lossen. Zoals in elke historische stad, is de ruimte er schaars. Maar een binnenstad kan toeristisch nog zo aantrekkelijk zijn of nog zo'n gevarieerd winkelaanbod hebben, als de consumenten wegblijven kwijnt de binnenstad weg. Een levende stad heeft bezoekers nodig en de praktijk wijst dagelijks uit dat zij het liefst met de auto komen. De parkeerproblematiek nemen ze graag op de koop toe.
Het gemeentebestuur van Alkmaar heeft vele jaren geleden de keuze gemaakt voor de bouw van parkeergarages. En het mag gezegd worden, voor een betrekkelijk kleine stad is het bestuur voortvarend te werk gegaan. Een dezer dagen wordt de vijfde garage opgeleverd, een complex opgebouwd uit twee lagen dat plaats biedt aan 460 auto's maar straks nagenoeg geheel aan het oog onttrokken. De locatie: onder de oude stadssingel, ver genoeg onder water zodat er bootjes overheen kunnen varen.
Voor de uitvoering van de waterafdichtingswerkzaamheden is B&T verantwoordelijk, een jong bedrijf dat gevestigd is in Rotterdam en zich heeft toegelegd op specialistische verhardingstechnieken toegepast op staal- en betonconsructies in de bouw en wegenbouw. Met name op het gebied van brugdekafwerkingen en parkeerdekafwerkingen heeft B&T al diverse visitekaartjes afgeleverd.
Het spreekt voor zich dat er bijzonder nauwkeurig gewerkt dient te worden met betrekking tot de waterafdichting. Tijdens de bouw is de bouwplaats in de singel middels bemaling voortdurend droog gehouden zodat B&T helemaal blind moet varen op de toegepaste waterafdichtingssystemen en het eigen vakmanschap. Wanneer de singel straks weer onder water wordt gezet, zal pas echt blijken hoe waterdicht de nieuwe parkeergarage is. "Het heeft geen zin de waterdichtheid van de constructie op bepaalde gedeelten uit te testen," zegt Witte Slurink, directeur van B&T. "We lopen elke meter en elk detail met de uiterste zorgvuldigheid na en passen methoden toe waarvan wij weten dat ze goed zijn. Meer kan je niet doen. Maar ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat er straks geen druppel binnensijpelt."

Damwand als gevel

Ter plaatste is de gracht volledig afgedicht met stalen damwandprofielen met een dikte van 15 mm. Een logische gedachte zou zijn dat deze damwand alleen is geslagen om de boel tijdelijk droog te houden totdat de wanden van de garage zijn gebouwd. Bij de Alkmaarse Singelgarage doen de stalen damwandprofielen echter tevens dienst als wand. Van binnenuit blijven de damwandprofielen dus zichtbaar. Alle sloten van de profielen zijn dichtgelast om het water buiten te houden.
Tussen de stalen damwanden is op een drietal niveaus een betonvloer gestort. De eerste is de keldervloer die is uitgevoerd met onderwaterbeton. Het tweede en derde niveau bestaat uit respectievelijk de verdiepingsvloer en dekvloer. Deze vloeren bestaan uit circa dertig meter lange prefab betonelementen, die voorzien zijn van een gewapende constructieve deklaag. Op die wijze ontstaat een ongeveer 60 cm dikke betonvloer waarop na aflevering de singel in oude glorie zal stromen.
De vloeren worden dus feitelijk gedragen door de damwand waarop flenzen zijn gelast ten behoeve van de prefab betonelementen.
Bij de bouw van de Singelgarage zijn twee waterafdichtingssystemen toegepast. Op het betondek van de dekvloer (het dak van de parkeergarage) is een 4 mm dikke SBS gemodificeerde bitumen membraan van Soprema uit Hendrik Ido Ambacht volledig gebrand. Vooraf is de betonnen ondergrond uiterst zorgvuldig gestraald. Gekozen is voor het type Sopralene Flam Antirock P. Dit eenlaags systeem moet de hele garage droog houden. Weliswaar wordt op de SBS-membraan nog een circa 6 cm dikke laag wegenbouwasfalt aangebracht, maar die laag is louter bedoeld om de bitumen te beschermen tegen vervuiling, worteldoorgroei van waterplanten en wellicht ook tegen mechanische beschadiging door gestolen fietsen die in de toekomst ongetwijfeld in de singel zullen verdwijnen.
Oorspronkelijk vermeldde het bestek een waterkerende laag van PU-kunststof in plaats van een SBS-membraan. "In de besprekingen voorafgaande aan de uitvoering , heb ik samen met Peter Paul Janssens van Soprema Nederland de bouwpartners ervan weten te overtuigen dat een SBS-gemodificeerde membraan meer zekerheid biedt," aldus B&T-directeur Slurink. "Het is niet dat ik twijfels heb over de kwaliteit van PU-kunststof of van weke andere kunststof dan ook, maar ik heb nadrukkelijk willen kijken naar de combinatie met het wegenbouwasfalt. Er is niets bekend over de lange termijn effecten van deze combinatie. Het asfalt en de bitumenmembraan zijn sterk verwante materialen waarvan we weten dat de eigenschappen elkaar goed verdragen. Ik heb gewoon op zeker willen spelen."

Randafwerking

Het tweede waterafdichtingssysteem is toegepast bij de aansluiting van het betondek met de stalen damwand profielen en de dilataties. Voor deze randafwerking is de keuze gevallen op een 3 mm dikke laag polyester gewapende Triflex Special (in twee lagen aangebracht). Teneinde een honderd procent zekere hechting te verkrijgen is het damwandprofiel gestraald tot een reinheidsgraad van SA 2,5. De keuze is om twee redenen op Triflex gevallen. Op de eerste plaats vindt B&T de verwerking van deze hars bijzonder prettig. Omdat bij de randafwerking elke hoek van alle damwandprofielen nauwkeurig moet worden gevolgd was een afdichting met de SBS gemodificeerde dakbaan bijna ondoenlijk. Er zouden honderden stukken pas moeten worden gesneden. De polyester wapening in het Triflex systeem laat zich gemakkelijk in de gewenste vorm knippen en het aansmeren van de vloeibare hars is helemaal geen probleem.
Een tweede reden om voor dit systeem te kiezen is het vermogen van het materiaal om grote trekkrachten op te vangen. Wanneer het gebouw onder de waterspiegel verdwijnt zal het dak door de grote overspanning gaan zetten, zo is de verwachting. Er wordt rekening gehouden met een zetting tot 10 cm. Deze bewegingen moeten gecontroleerd aan de zijkanten kunnen worden opgevangen. Kortom, twee waterafdichtingssystemen zijn toegepast die de Singelgarage binnenin kurkdroog moeten houden.

Monnikenwerk

Damwandprofielen als binnengevels. Doeltreffend, eenvoudig en mooi. Want in het kader van de 1 procent regeling wordt een groot deel van de profielen aan de binnenzijde beschilderd. Het ontwerp is van de Amsterdamse beeldend kunstenares Marieke Verheijen. Zij bedacht schilderingen van golvend water, rietkragen en wolkenpartijen die helderder worden naarmate het publiek dichter bij de uitgang komt. Het ontwerp wordt via een computer op niet- doorlatende kunststofstroken gedrukt waarna de achtergrond handmatig wordt weggesneden. Met de aldus verkregen sjablonen worden de wanden beschilderd. Monnikenwerk want vele tientallen stroken moeten op de millimeter nauwkeurig worden uitgesneden.
Binnenkort zullen de pompen draaien om het water over het complex te laten stromen. Dan is de Singelgarage pas echt af. Een mooi project deze parkeergarage, bouwtechnisch een grote prestatie. Jammer dat er na oplevering zo weinig van te zien zal zijn.

 
Project: Singelgarage Alkmaar
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
Hoofdaannemer: Hollandse Beton- en Waterbouw, Gouda
Bouwdirectie: Grabowsky en Poort
Onderaannemer (advies en realisatie waterafdichting): B&T Aannemingsbedrijf

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam