Roofing Holland 1998-05-36 Dakmembraan op maat gemaakt voor elk dak

Onder invloed van wettelijke en technologische ontwikkelingen is de bouw de laatste jaren aan veel veranderingen onderhevig. Topskin uit Almelo probeert op deze ontwikkelingen vooruit te lopen door een nieuw soort dakmembraan op de markt te brengen.

Topskin is een full-service organisatie die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling, prefabricage en marketing van waterdichte systemen op basis van EPDM-rubber. Dit materiaal heeft zijn bestaansrecht al ruimschoots bewezen in de auto- en vliegtuigindustrie. Bij waterdicht afwerken van bijvoorbeeld daken, tunnels, waterbekkens en vijvers zijn al vele miljoenen vierkante meters EPDM-folie toegepast. De kennis en ervaring die hiermee zijn opgedaan vormen de basis voor het Topskin Dakmembraan.
  Het gemak waarmee dit membraan grote temperatuurschommelingen weerstaat ( van -60 tot +120oC) maakt het product buitengewoon geschikt om daken voor een zeer lange periode waterdicht af te werken. De onderneming praat over minstens veertig jaar. Deze lange levensduur dankt het dakmembraan onder meer aan een goede u.v.- en ozonbestendigheid. Maar ook een grote elasticiteit en souplesse speelt een rol voor de duurzaamheid. De vraag naar dit materiaal neemt de laatste jaren daardoor sterk toe.
Een groot voordeel van dit dakmembraan is dat in het atelier elk gewenst dak op maat wordt gemaakt. Hierdoor ontstaat een dakhuid, die veelal in zijn geheel kan worden geplaatst. Veel professionals zien een 'naadloze' dakafdichting als een grote stap voorwaarts, omdat veel van de negatieve ervaringen, die men met traditionele dakbedekkingen heeft opgedaan, niet meer zullen voorkomen.
In een tijd waarin bouwplanningen steeds meer onder druk komen te staan, is het plezierig om met geprefabriceerde dakmembranen te werken. De snelheid waarmee een dak waterdicht wordt afgewerkt, is veelal bepalend voor de voortgang van het bouwproces. Omdat veel werkzaamheden al van te voren in het atelier plaats vinden is, afhankelijk van de vorm en opbouw van het daksysteem, een dagproductie van tussen de duizend en de tweeduizend vierkante meter geen uitzondering. Het spreekt voor zich dat zo'n snelle plaatsing kostenbesparend werkt voor de hoofdaannemer.

Geen oplossing

Steeds meer mensen raken ervan overtuigd dat de 'wegwerpmaatschappij' van de jaren '70 geen oplossing is voor het milieuproblemen van deze tijd. Bovendien nemen mensen tegenwoordig geen genoegen meer met een dakbedekking die 10 tot 15 jaar mee gaat. Dit dakmembraan heeft een levensduur van minstens 40 jaar. Omdat de onderneming het milieu hoog op de prioriteitenlijst heeft staan, gebruikt ze materialen die zoveel mogelijk rekening houden met het milieu. Ook de applicatiemethoden voor het membraan dragen bij aan een duurzame toekomst. Veel architecten en opdrachtgevers voor wie duurzaam bouwen een item is, onderschrijven met hun keuze voor E.P.D.M. de milieuvriendelijkheid van dit materiaal.
  Voor een professionele applicatie werkt het bedrijf nauw samen met het Topskin Center. De onderneming streeft voor de afzet van haar producten naar een landelijke dekking. Hiertoe is Topskin in gesprek met enkele professionele bedrijven om de mogelijkheden voor samenwerking te bekijken.
Het vroegere Westerik Dakwerken B.V. in Almelo is dusdanig overtuigd van de toekomst van Topskin Dakmembraan, dat zij heeft besloten om vanaf 1 januari 1998 als officieel Topskin Center verder te gaan. Volgens bedrijfsleider de heer J. Westerik hebben ze in de praktijk geleerd, dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat de traditionele materialen zonder problemen 10 tot 15 jaar meegaan. Verder vertelt hij met veel enthousiasme over de professionaliteit en mogelijkheden, die zij hebben gekregen door de hechte samenwerking met Topskin.

Waterdicht

"Wij hebben ons in de afgelopen paar jaar ontwikkeld tot specialisten in waterdichte systemen op basis van de dakmembranen. Dat geldt al lang niet meer alleen voor het dak. Regelmatig zijn onze monteurs betrokken bij het waterdicht afwerken van (blus) vijvers, waterbekkens of wateropvangsystemen. Mensen die ik spreek, denken vaak nog dat E.P.D.M. twee tot drie keer zo duur is als een bitumineuze dakbedekking, maar dat is al lang niet meer het geval. Wanneer je ze dan de voordelen uitlegt van Topskin Dakmembraan, dan vormt het prijsverschil meestal al geen probleem meer."
Dat het leveren van een goed product al lang niet meer voldoende is, daar is Westerik zich terdege van bewust. "We hebben daarom een voor Nederland unieke service ontwikkeld. Als mensen problemen hebben met de bestaande platte daken, kan gebeld worden met onze speciale servicelijn. Wij garanderen dan dat reparaties binnen 24 uur worden uitgevoerd."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam