Roofing Holland 1998-05-23 Renovatie zonder slopen

Icopal, producent van dakbanen, is al meer dan zestig jaar actief in Europa. Onlangs liet het verkoopkantoor Icopal Siplast Nederland een brochure voor haar dakbedekkingssystemen verschijnen. De dakbanenproducent heeft niet alleen aandacht voor nieuwe daken. Ook met oude daken heeft Icopal het beste voor. Want waarom daken slopen als renovatie met Icopal ook goed mogelijk is?

 Icopal is producent van verschillende soorten dakbanen. Het Deense concern investeerde veel in onderzoek naar nieuwe systemen en verwerkingsmethoden. De inspanningen bleven niet zonder resultaat. De innovatiedrang leidde bijvoorbeeld tot de Therm-dakbaan, een dakbaan die ook bij renovatie zijn kwaliteiten heeft bewezen. Kenmerkend voor deze dakbaan is dat blaasvorming door ingesloten vocht of vochtige lucht niet kan ontstaan. Dat komt omdat ingesloten vocht, opgewarmd door de zon, zich probleemloos tussen de profielen kan uitzetten. Vocht verandert immers onder invloed van zonnewarmte in waterdamp en wel met een volume dat tot 1500 maal groter is. Dit leidt zonder dampdrukverdeling onherroepelijk tot blaasvorming wat de dakbedekking op den duur vernielt. Bij de Therm-dakbanen is dat niet het geval.
Bij de productie van Therm-dakbanen wordt speciale bitumen streepsgewijs op de banen aangebracht. De ruimte tussen de strepen is voorzien van kwartszand. Hiermee wordt een volledige hechting aan de ondergrond permanent verhinderd. Het aandeel van de strepen bedraagt ongeveer 50% van de baan. Daarmee staat de helft van het oppervlak ter beschikking voor in alle richtingen mogelijke dampdrukverdeling.

Renovatie

Icopal-systemen hebben hun kwaliteiten inmiddels ook bewezen bij renovatie. Bij 90% van de te renoveren daken wordt eerst gekeken of de bestaande dakopbouw kan worden gered. En kunnen de indertijd gebruikte materialen, die in de regel nog een bepaalde waarde vertegenwoordigden, in de renovatie worden betrokken?
De vragen concreet gesteld: is de dampremmende laag nog intact? Vervult de dampdrukverdelende laag nog steeds haar functie? Is de bestaande isolatie niet vochtig of nat en voldoet deze aan de warmteweerstand? Zijn de waterdichte lagen nog zo goed dat zij meehelpen de veiligheid van de nieuwe afdichting te ondersteunen? Als al deze vragen met 'ja' beantwoord kunnen worden dan is de weg vrij voor een renovatie zonder de noodzaak het bestaande pakket te moeten slopen. Sloop die normaliter veel tijd en geld kost en veel bouwafval met zich meebrengt.
Icopal toont in de brochure praktijkgerichte en milieusparende systemen voor de renovatie zonder sloopwerkzaamheden. Systemen die voortbouwen op het bestaande pakket. Zo worden materialen, tijd en geld bespaard. Het resultaat is een economische dakrenovatie met de hoogste veiligheid. Zonder noodzaak van sloop, zonder het milieu onnodig te belasten en zonder stortkosten voor bouwafval.
De zekerheid bij de renovatie zonder sloopwerkzaamheden realiseert Icopal onder meer met het Therm-systeem met profiel, dat waterdamp geen enkele kans geeft. Dat omdat ingesloten vocht zich bij zonnestralen tussen de profielen probleemloos uiteenzet. Dat is een voorwaarde voor veilige dakrenovatie zonder noodzaak tot slopen. Want elk oud dak bevat nog steeds een restant aan vocht. Met het Therm-systeem van Icopal vormt dit geen enkel probleem.
De producent biedt twee systemen voor een economische thermische renovatie: EPS-isolatie-klapbaan-elementen en EPS-afschot-isolatieplaten. Bij de renovatie van daken blijkt veelal de noodzaak van een aanvullende thermische isolatie die voldoet aan de geldende norm voor de warmteweerstand.
Bij daken met slecht, of zelfs zonder afschot kan met EPS-afschot-isolatieplaten het afschot in de richting van de afvoeren op eenvoudige wijze worden gecorrigeerd. Door het ingebouwde afschot kan het water doelgericht naar de afvoeren vloeien, plasvorming wordt zo vermeden. Verontreiniging van het dakvlak wordt verminderd en de negatieve uitwerking van vuilafzetting op de dakhuid tot een minimum beperkt.

Zestig jaar Icopal dakbanen in Europa

Al meer dan zestig jaar liggen Icopal dakbanen op daken in heel Europa. Beproefd onder extreme kou of zinderde hitte hebben zij hun goede reputatie al meerdere malen bevestigd. Het concern behoort tot de grootste producenten en toeleveranciers voor de bouw in Europa. Ruim 3000 medewerkers in zo'n zestig productiebedrijven in onder meer Denemarken, Noorwegen, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland zorgen jaarlijks voor een ongekende omzet.
Al in 1994 ontving Icopal haar eerste patent voor bitumineuze 'brandrollen'. Sinds die tijd wordt door de eigen R&D afdelingen van het concern doelgericht verder onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden. Steeds betere grondstoffen, mengtechnieken en productieprocessen verbeteren voortdurend het eindproduct.
Begin jaren zeventig werden dakbanen van geblazen bitumen omgevormd tot dakbanen op basis van elastomeerbitumen. Deze boden een grotere zekerheid en langere levensduur, van meer dan dertig jaar. Vanwege de goede kwaliteit worden deze dakbanen nog steeds op de markt gebracht.
Het certificeringinstituut BDA INTRON en het materiaalkeuringsinstituut Baden-Würtenberg (Otto-Graf Institut) onderwerpen de dakbanen van Icopal regelmatig aan testen die de kwaliteit en duurzaamheid moeten bewijzen. In de laboratoria worden alle essentiële proeven uitgevoerd, zoals het meten van flexibiliteit, vloeiweerstand, treksterkte en breukrek. Een KOMO-attest (CTG 091) documenteert vervolgens de resultaten. Voor meer informatie: 030-6666090.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam