Roofing Holland 1998-05-11

Waar zijn we mee bezig? We hebben in de bouwkolom vele jaren geageerd tegen het fenomeen milieulijstjes. Nu gaat de dakenmarkt zelf milieuverklaringen in de markt zetten!

Is er dan zo slecht opgelet bij al die lca-projecten en bij de HLD-studie? In die lessen mag je toch één ding tot een ieder zijn doorgedrongen: zonder stevig raamwerk met vastgelegde randvoorwaarden, systeemgrenzen, allocatie-afspraken en rekenmethodiek leidt communiceren over milieu-data tot een Babylonische spraakverwarring. Dan worden al snel appels met peren vergeleken.
De Nederlandse Isolatie Industrie (NII) heeft enige tijd terug alle beschikbare lca-studies van de leden gezamenlijk maar onafhankelijk van elkaar laten beoordelen. Het samenvattende rapport van deze studie laat concluderen dat het inderdaad appels en peren zijn als er vergeleken wordt tussen de verschillende isolatietypen en isolatietoepassingen. Dat er verschillen waren wisten de NII-leden natuurlijk al, maar het kwam toch wel hard aan dat de randvoorwaarden, de systeemgrenzen, wel en niet meegenomen processtappen en de volledigheid en de kwaliteit van de data zoveel uiteen lopen. Overigens valt niemand iets te verwijten: tot nu toe is er niets vastgelegd wat dit had kunnen voorkomen. Iedereen, opdrachtgever en maker van die lca-studies handelde naar eigen inzicht en goeddunken, echter ook niet geheel ontdaan van commerciële drijfveren.
Jammer dus van al die milieulijstjes en concurrentievergelijkingen die hierop gebaseerd zijn. Jammer van al die dure analyses. De vele bureaus die deze milieustudies uitgevoerd hebben zullen er wel anders over denken: zij zien weer nieuwe kansen liggen zodra die nieuwe randvoorwaarden wel vastgelegd zijn. De kassa blijft rinkelen in de toekomst! Dan bekruipt mij toch het gevoel een betekenis te zoeken achter bijvoorbeeld de letters TWIN voor zo'n milieustudie op materialen. Staan die letters soms voor: Telkens Wordt de Industrie geaaid! (ja, die laatste letter is een 'N') Met excuses naar NIBE voor het ondeugende gebruik van deze afkorting in de milieuwereld, maar weten ze allen niet beter? Of is hun naam haas, en kennen zij de gevoeligheid niet voor verschillen in randvoorwaarden etc.?
Het water (in de Merwede) moet wel erg hoog staan als je nu milieuverklaringen voor dakbedekkingen in omloop brengt! De gehele bouwkolom werkt hard aan het NVTB-project, waarin die randvoorwaarden en alle bijbehorende condities voor milieudata vastgelegd worden voor de gehele bouwkolom. In dit MRPI-project (Milieu-Relevante-Product-Informatie) moeten al die knelpunten en verschillen opgelost worden. En wellicht nog belangrijker, hier wordt ook afgesproken op welke wijze milieuprestaties naar de verschillende marktpartijen gecommuniceerd worden. Dit wordt een vast data-formaat met relevante informatie voor fabrikant, prefab-industrie, verwerker, ontwerper en eindgebruiker.
Nu kun je je afvragen hoe relevant die nieuwe milieuverklaringen voor dakbedekkingen zijn, als je kijkt naar de ervaringen en kennis die in de isolatiebranche opgedaan is! "Dakenbranche bent u welgoed bezig?"

I. SolistDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam