Roofing Holland 1998-05-03 Dakprijs als stimulans voor voortschrijdende innovatie

Mandate Publishers, uitgever van onder meer de vakbladen voor de dakenbranche Roofing Holland en Dakhelling, heeft het initiatief genomen tot de instelling van de Dakhelling - Roofing Holland Award. In oktober 1998 zal deze onderscheiding voor het eerst worden uitgereikt aan die leveranciers c.q. producenten die naar het oordeel van de vakjury zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de ontwikkeling binnen de dakenbranche.

De dakenbranche is sterk in beweging. Onderzoekscentra, adviesbureaus, dakdekkersbedrijven en producenten van dakmaterialen zijn bij voortduring op zoek naar oplossingen van grote en kleine problemen. Het zijn niet alleen de grote ondernemingen die dankzij hun investeringen in research & development een bijdrage leveren aan de vernieuwing binnen de dakenbranche. Ook de kleine dakdekker, de regionale toeleverancier en het loodgietersbedrijf om de hoek dragen in meer of mindere mate bij aan nieuwe ontwikkelingen.
Mandate Publishers, onder meer uitgever van de vakbladen voor de dakenbranche Roofing Holland en Dakhelling, heeft het initiatief genomen om de inspanningen van alle partijen die op de Nederlandse markt actief zijn te honoreren met een onderscheiding, de Dakhelling-Roofing Holland Award. Met de prijs spreekt Mandate Publishers niet alleen zijn waardering uit voor de inspanningen die de individuele bedrijven en instellingen in de bedrijfstak leveren. De prijs moet tegelijkertijd een appelleren aan hun creativiteit en inventiviteit.
In drie categorieën kunnen inzenders meedingen naar de Dakhelling - Roofing Holland Award, te weten: arbozorg, milieu en productinnovatie. Bedrijven en instellingen kunnen zichzelf aanmelden maar kunnen ook anderen voordragen in het najaar, een exacte datum is nog niet bekend, zal de Award tijdens een feestelijke bijeenkomst worden uitgereikt.

Jurering

Voor de jurering heeft de initiatiefnemer personen aangezocht die dagelijks midden in de dakenmarkt staan en een nauwkeurig beeld hebben van de ontwikkelingen binnen de branche. Anderzijds staan zij uit hoofde van hun functie ook 'boven' de partijen. Gezocht is naar een samenstelling van de jury waarin de branches plat en hellend evenredig zijn vertegenwoordigd.
De jury bestaat uit de volgende leden: dhr. D. Jonkers (voorzitter Vebidak), mw. ir. C. de Ridder (directeur Dakmerk), mr. R. van Bergen (directeur Vereniging Het Hellende Dak), dhr. H. Scheffer, directeur (Bureau Kwaliteitsverklaring Bouw) en Drs. F. Zandvliet (Stichting Kwaliteit Dak).
Momenteel legt de jury de laatste hand aan de opstelling van een reglement op grond waarvan de Dakhelling-Roofing Holland Award dient te worden toegekend. Nu al kan met zekerheid worden gesteld dat de jury ten aanzien van de categorie 'productinnovatie' de inzendingen zal beoordelen op de mate waarin de doelmatigheid van de werkzaamheden en de kwaliteit van het opgeleverde werk kan worden verbeterd.

Aanmelding

De Dakhelling-Roofing Holland Award bestaat uit een trofee. Een aantal kunstenaars buigt zich momenteel over een ontwerp waaruit Mandate Publishers een definitieve keuze zal maken.
Roofing Holland en Dakhelling zullen naar aanleiding van de award in de redactionele kolommen ruim aandacht schenken aan de inzendingen. Uiteraard blijft die aandacht niet alleen beperkt tot de uiteindelijke winnaar maar zullen ook de nominaties van de overige inzenders worden belicht. Alleen om die reden is het voor de bedrijven en instellingen in de dakenbranche al aantrekkelijk om hun producten en/of diensten voor de award in te schrijven.
Bedrijven en instellingen kunnen zich voor de Dakhelling - Roofing Holland Award competitie aanmelden tot uiterlijk 1 september 1998 bij Mandate Publishers Postbus 9198 1800 GD Alkmaar.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam