Roofing Holland 1998-03-43

Foamglas Kompaktdaksysteem

Foamglas Cellulair glas dankt zijn bekendheid in de bouw vooral aan de toepassing als dakisolatie. De Foamglas dakisolatie werd in het verleden eigenlijk maar in één uitvoering op de markt gebracht.
Thans kan echter een Foamglas dakisolatiesysteem worden toegepast dat optimaal is afgestemd op de vereiste prestaties. Zo is er bijvoorbeeld de oplossing voor daken en gebouwen in klimaatklasse één tot en met drie met het Foamglas Ready Board Daksysteem, zijn er speciale constructies voor renovatie van bestaande daken met dit materiaal. Tevens bestaat de mogelijkheid om afschot in Foamglas uit te voeren.
Voor daken waaraan hoge bouwfysische en/of constructieve eisen worden gesteld, is het Foamglas Kompaktdaksysteem een economisch en bouwtechnisch zeer verantwoorde keuze. Er zijn zelfs toepassingsgebieden waarbij er voor het kompaktdak eigenlijk geen gelijkwaardig alternatief bestaat. Door de unieke combinatie van eigenschappen die in Foamglas cellulair glas verenigd zijn, is het kompaktdak de juiste keuze voor daken met condensricico's, zoals bij zwembaden, papierfabrieken, sauna's en dergelijke. Ook constructief zwaar belaste daken, zoals tuin, parkeer- en terrasdaken vallen hieronder.

Nieuwe handboek Icopal

Icopal Nederland uit De Meern heeft een handboek voor de eigen dakbedekkingssystemen op de markt gebracht. Het is bedoeld voor architecten, dakdekkers, adviesbureaus en ontwerpers. Enige kennis van de Duitse taal is gewenst, gezien het boek in deze taal is opgesteld. Het handboek is gratis op aanvraag te verkrijgen bij Icopal NL. Telefoon: 030-66 60 90.

BDA en Unidek steunen Memisa

De BDA groep uit Gorinchem, een ingenieurbureau dat adviseert op het gebied van gevels en daken steunt Memisa, de medische hulporganisatie, door twee vliegtickets naar Nguludi te Malawi beschikbaar te stellen. Deze tickets vormen de hoofdprijs van een puzzelprijsvraag in het blad Memisa.
Winnaars zijn Cock en Bernard Tangelder uit IJselstein, die vijf dagen mogen verblijven bij Memisa-artsen die in het St. Joseph ziekenhuis werken. Een kleine elfhonderd mensen reageerden, die elk vijftien gulden inlegden voor een nog te bouwen tbc-afdeling bij het ziekenhuis. Met een totaalopbrengst van 45.000 gulden is de eerste aanzet voor de bouw gegeven. In tortaal is zes ton nodig.
De organisatie gebruikt bij haar werkwijze de slogan 'Memisa-recept', wat staat voor het opbouwen van een basisgezondheidszorg, samen met de lokale bevolking in derde wereldlanden. In Nguludi worden jaarlijks 600 tbc-patienten opgenomen. Omdat er veel zieken zijn, maar weinig ruimte, is de kans op besmetting erg groot. Een speciale tbc-afdeling is dus erg belangrijk.
Via Memisa werken 150 artsen, verpleegkundigen en paramedici. Memisa steunt daarbij ook projecten van lokale partnerorganisaties financieel. De BDA groep verstrekt Memisa gratis advies bij dergelijke projecten. Unidek uit Gemert bijvoorbeeld, schonk een ingericht noodhospitaal in Tanzania, gemaakt van Unidek-sandwichelementen. Bedrijven of particulieren die Memisa ook willen steunen kunnen contact opnemen met 010-206 46 77.

Hofstede presenteert container liftsysteem

Hofstede Aanhangwagens introduceerde enige jaren geleden het handige Container Lift Systeem voor aanhangwagens. Geheel nieuw is de mogelijkheid die men thans biedt om dit transportsysteem op de chassiscabine van lichte bedrijfswagens te leveren. Daarmee heeft het bedrijf kans gezien een compacte combinatie te realiseren, die in de praktijk heel wat logistieke voordelen oplevert. De werking van het transportsysteem is gelijk aan die van de bekende laadbakwisselsystemen, zoals die totnogtoe eigenlijk alleen bij grote vrachtwagens werden toegepast. Door dit systeem nu ook op kleinere wagens te gebruiken, is deze wijze van werken voor heel wat nieuwe toepassingen interessant geworden. Door middel van de hydraulische op- en afzetconstructie zijn allerlei kleine containers gemakkelijk op te pakken, te transporteren en weer te lossen. Belangrijk daarbij is dat door de eenvoudige en snelle werking in veel gevallen een forse tijdsbesparing wordt bereikt, terwijl het beschikbare materieel optimaal wordt benut.
Het Container Lift Systeem niet alleen geschikt voor het werken met kleine containers, maar kan het ook voor tal van andere toepassingen worden ingezet. Zo valt te denken aan het op- en afzetten en transport van allerlei platte bakken, puinbakken, complete mobiele werkplaatsen en speciaal voor dit doel ingerichte schaft-, toilet- en doucheruimtes. Bij het gebruik van open bakken kan de kiepmogelijkheid nog als pluspunt worden genoemd, die bijvoorbeeld goed van pas komt bij het lossen van stortgoed of puin.
Een groot gemak bij het hier gepresenteerde systeem is de radiografische afstandsbediening die erbij wordt geleverd. Met behulp van deze voor industriële toepassing ontwikkelde bediening zijn alle functies van het Container Lift Systeem gemakkelijk en veilig op enige afstand te bedienen. Voor meer informatie: 055-534 00 02.

Nieuw instrument voor prestatiegericht ontwerpen

Werken volgens het prestatiebeginsel wordt nog slechts mondjesmaat toegepast in de Nederlandse bouwwereld. Een verklaring voor deze terughoudendheid is wellicht dat er veel onbekendheid bestaat over het voordeel van het toepassen van het prestatiebeginsel. Daarom hebben de Rijksgebouwendienst en VGBouw samen met Stichting Bouwresearch (SBR) een instrument ontwikkeld voor het prestatiegericht ontwerpen van kantoorgebouwen. Zowel de vragende als de aanbiedende partij worden daarmee naar het einddoel gevoerd: een voor alle partijen helder structuurontwerp.
Met het instrument 'Sturing op prestaties in het structuurontwerp' willen Rijksgebouwendienst, VGBouw en SBR een stimulans geven aan het op nog bredere schaal toepassen van het prestatiebeginsel.
Voor het beoordelen van prestatiegerichte aanbiedingen, en daaraan gekoppeld de keuze van de marktpartij waarmee een contract wordt aangegaan, moet een objectieve methode worden gebruikt. Hiervoor was tot op heden nog geen breed geaccepteerde methode voorhanden. Het in 'Sturing op prestaties in het structuurontwerp' ontwikkelde instrument, in de vorm van een nalooplijst, is hiervoor een aanzet. Met de nalooplijst kunnen zowel de vragende als de aanbiedende partij objectief communiceren over vraag en aanbod. Het instrument is bruikbaar bij elk type bouworganisatiemodel, maar is vooral gericht op prestatiegerichte contracten die de opdrachtgever afsluit op basis van een door een aanbieder ontwikkeld structuurontwerp.
De los toegevoegde nalooplijst kan worden gebruikt als onderdeel van het Programma van Eisen. Het onderzoek is in opdracht van Stichting Bouwresearch verricht door Blesgraaf, Bureau voor Bouwen & Milieu.

NedZink bundelt technische adviesbladen

De NedZink Technische Adviesbladen zijn gebundeld in een handige uitgave die gratis ter beschikking wordt gesteld aan elke architect en zinkverwerker. Veertig pagina's informatie, tips en uitleg, gebaseerd op veel voorkomende vragen over de verwerking van zink. Soldeertechnieken, het felssysteem en het roevensysteem bij dakbedekkingen, berekeningsadviezen voor de bepaling van de benodigde capaciteit van hemelwaterafvoersystemen; alles staat er helder en overzichtelijk in. Geïllustreerd met duidelijke, instructieve lijntekeningen en foto's, uitgevoerd in handig meeneemformaat. Kortom, de ideale gids bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Voor aanvraag of meer informatie: 0495 - 45 57 00.

Met Schiebroek het dak op

Schiebroek BV uit Best maak dakbedekkingen ten behoeve van nieuwbouw en renovatie in combinatie met het onderhoud daarvan. De projecten van dit dakbedekkingsbedrijf worden uitgevoerd door een team van mensen, die elk gespecialiseerd zijn op hun eigen vakgebied. Dat de firma ook de grotere projecten aankan, blijkt uit deze foto. Enkele andere projecten die Schiebroek inmiddels heeft uitgevoerd is het PSV Stadion in de Eindhoven, De Boterfabriek van Campina, de Mora Snackfabriek in Maastricht, de Vendex in Amsterdam en een kleine vijfhonderd woningen in de wijk Hanevoet te Eindhoven.

 

Agenda

Van 6 tot en met 9 mei 1998 zullen de Hallen Kortrijk onderdak bieden aan twee vakbeurzen die beide in het teken staan van de veiligheid. Alarm '98 is de vakbeurs voor brandpreventie, beveiliging en bestrijding van rampen en branden, terwijl Prevent & Protect '98 zich richt tot alle professionelen die zich bezighouden met de bescherming en de beveiliging van de personen en zaken in hun werkomgeving. Voor meer inlichtingen: Hallen Kortrijk: tel.: 0032 056 241111, fax: 0032 056 217930, e-mail: hallen@kortrijk.be, website: http://www.hallen.be/

De volgende editie van Dach + Wand zal doorgaan van 20 tot 23 mei 1998 te Leipzig.

De 10e editie van het IWA-congres (International Waterproofing Association) zal doorgaan van 10 tot 12 juni 1998 in het SAS Falconer Center in Kopenhagen. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot: IWA, tel.: 0044 115 970 1020, fax: 0044 115 942 4488.

Probuilt 98 vindt plaats van 23 tot 26 september 1998 in de tentoonstellingspaleizen van de Heizel te Brussel, België.

Consolidated verhuisd

De Consolidated Groep is per februari verhuisd naar de Sheffieldstraat 8 te Rotterdam. Omdat het oude pand ook in deze stad staat, blijft het postbus-, telefoon- en faxnummer ongewijzigd. Voor meer informatie: 010 - 24 50 901.

Acodrain behaalt ISO 9002

In navolging van vele andere bedrijven kan ook Acodrain uit Barneveld het felbegeerde ISO 9002 certificaat aan de muur hangen. Eerder werd aan Aco als eerste en nog steeds enige leverancier van lijnafwateringssystemen het Komo productcertificaat verleend.
Voor het bedrijf zijn dit belangrijke ontwikkelingen. Als grootste leverancier van lijnafwateringssytemen wil Aco toonaangevend bezig zijn. Niet alleen in de ontwikkelingen van nieuwe oplossingen en producten, maar ook toonaangevend wanneer het gaat om de dienstverlening naar de afnemers en relaties.

Komo certificaten voor Venedak-leden

De vier leden van de Vereniging van Nederlandse Dakrolfabrikanten Venedak hebben op 29 januari hun eerste Komo/Kiwa-kwaliteitsverklaringen ontvangen sinds de overstap per 1 januari 1998 van BDA/Intron naar Kiwa. Directeur B. Meekema van Kiwa overhandigde de certificaten aan de heren F. Vrij van Aliso, D. Lahuis van Esha Nederland. D. van der Bom van Nebiprofa en F. Troelstra van Troelstra en de Vries.
De Venedak-leden hebben hun certificering in handen van Kiwa gegeven omdat de werkwijze van Kiwa volgens hen goed aansluit op de nationale en internationale ontwikkeling op het gebied van certificering. Terwijl eerder vooral nadruk lag op productkeuringen, besteedt Kiwa veel aandacht aan de procesbeheersing en de statistische onderbouwing van producteigenschappen. Bij de Venedak-leden zal dan ook minstens vier maal per jaar een uitgebreide procescontrole plaatsvinden. Bovendien moeten zij alle waarden uit hun Komocertificaten statistisch kunnen onderbouwen. Daarnaast blijft er sprake van zowel interne als externe productkeuringen.
Behalve de wijze van certificering is ook de inhoud van de Komo-certificaten van de Venedak-leden aangepast. De oude verklaringen waren door de vele standaardinformatie zo dik en onoverzichtelijk, dat de doelgroep ze niet las. De nieuwe kwaliteitsverklaringen bevatten daarom alleen onderscheidende product- en systeeminformatie met de daarbij behorende prestaties. Voor standaardinformatie wordt verwezen naar andere documenten en naar de Venedak-handboek waarvan het eerste deel op korte termijn verschijnt. Venedak zal daarin onder meer aangeven welke bitumineuze daksystemen en bevestigingsmethoden in bepaalde situaties de voorkeur hebben. De kwaliteitsverklaringen vermelden daarentegen alle mogelijke systemen en bevestigingsmethoden.
Voordeel van de nieuwe certificaten is ook de gedetailleerde inhoudsopgave, de overzichtelijke tabellen en de eenvoudige systeemcodering. Het gemiddelde aantal pagina's is per certificaat teruggebracht van dertig naar twaalf.

Assy schroeven in opmars

Würth heeft haar leveringsprogramma Assy-schroeven met drie nieuwe types uitgebreid. Naast Pianoschroeven voor de montage van pianoscharnieren in onder meer interieurbouw en bij meubelmakers zijn achterwandschroeven voor de montage van meubelgrepen en knoppen, alsmede automaatschroeven voor de verwerking met automatische schroefmachines in het programma opgenomen.
De door Würth ontwikkelde en gepatenteerde Assy-schroef levert een tijdwinst op van maarliefst vijftig procent. Door de speciale draadgeometrie wordt de inschroeftijd aanzienlijk verkort. Een kunststofglijlaag en de uiterst scherpe schroefdraad dragen er verder toe bij dat de schroef zich bij geringe krachtinspanning gemakkelijk in het plaatmateriaal laat draaien. Ook het aandrijfsysteem van de schroef onderscheidt zich duidelijk ten opzichte van aandrijfsystemen van traditionele spaanplaatschroeven. De AW aandrijving van Würth garandeert een betere krachtoverbrenging, een hogere standtijd en een optimale centrering. Het contactvlak tussen bit en schroefkop is optimaal. Hierdoor ontstaat geen uitwerpkrachten meer en het gereedschap kan niet meer uit de schroefkop glijden. Ook de bit wordt niet meer beschadigd, met als gevolg dat de levensduur wordt verlengd. Voor meer informatie: 073-6291550.

Kunststoffolie Peaulefine

Aliso, producent, leverancier en adviseur van dakproducten in Nederland en België introduceert onder de naam Peaulefine een nieuwe generatie kunststoffolies voor eenlaagse dakbedekkingen. De folie is onder meer al gebruikt voor afdichting van silo's, land- en tuinbouw en vijvers.
Peaulefine bestaat uit een UV-bestendige polyolefine compound zonder toevoeging van weekmakers, chloor, zware metalen of halogenen. De inlage is een sterke en vlakke gebreide polyester. Door deze combinatie ontstaat een buitengewoon stabiele, sterke en soepele afdichtingsbaan. Peaulefine heeft een optimale sterkte bij een dikte van slechts 1,0 millimeter. Daardoor is de folie zeer licht van gewicht en vergt de productie slechts een geringe hoeveelheid van grondstoffen en energie.
Bovendien is de chemische resistentie van het product hoog. Er is geen uittreding van oliën, weekmakers of vetten. Daardoor blijft de massa van het product tijdens de hele levensduur constant.
De folie is overigens eenvoudig en licht verwerkbaar. Het kan zonder chemische scheidingslaag rechtstreeks op elke gangbare ondergrond worden aangebracht. De lassnelheid en lassterkte is hoog, voorbehandeling van het te lassen oppervlak of afspuiten van de lasnaden is bovendien niet nodig. Aliso garandeert dat Peaulefine na beëindiging van de levensduur wordt teruggenomen en gerecycled. Voor meer informatie: 076 - 571 57 16.

Foamglas Kompakt (parkeer)dak

Renovatie of reparatie van een parkeerdak is zeer ingrijpend en brengt hoge kosten met zich mee. Daarom zijn bedrijfszekerheid, duurzame bescherming van personen en goederen en rentabiliteit essentiële uitgangspunten bij materiaalkeuze. Isolatiepresentaties moeten onveranderd blijven gedurende de levensduur van het gebouw. Inwendige condensatie moet worden uitgesloten en de isolatie mag niet vervormen onder de optredende belasting.
Pittsburgh Corning Nederland BV heeft recent een nieuwe brochure met bijbehorende technische specificatie uitgebracht over het Foamglas Kompaktsysteem voor parkeerdaken.
Het dakisolatiesysteem voldoet aan de zware eisen die aan parkeerdakconstructies worden gesteld. Naast eigenschappen als onbrandbaarheid, zuurbestendigheid, verwerkingsgemak en maatvastheid, zijn het vooral de hoge druksterkte (0,5 tot 1,6 N/ mm2) zonder indrukking en de volledige water- en waterdampdichtheid die maken dat het product uitermate geschikt is voor isolatie van parkeerdaken.
In het daksysteem worden de isolatieplaten compact en met gevulde voegen volledig op de ondergrond verkleefd. De isolatielaag vormt een extra waterkering. De waterdichte dakafwerking vormt één geheel met de water- en dampdichte isolatie. Onverhoopte perforatie van de water- en dampdichte isolatie. Onverhoopte perforatie van de waterdichting leidt derhalve niet tot schade over een groot dakoppervlak. Lokalisering alsmede reparatie van de schade is relatief eenvoudig. Afhankelijk van het systeem kan een Foamglas Parkeerdaksysteem daarbij ook concurrerend zijn in prijs. Voor meer informatie: 030 - 603 52 41.

Rockwool duo's naar WK

Isolatiefabrikant Rockwool stelt 50 duo's oftewel honderd mensen uit de bouwwereld naar de WK-wedstrijd Nederland-Belgïe, die 13 juni plaatsheeft in Saint Denis in Frankrijk. Aanleiding voor deze actie is de introductie van de verbeterde SpouwPlaat 433 Duo, die nog zachter in de hand en harder in de spouw is.
Het concept voor deze spouwplaat is: een stevige zijde voor een goede en gemakkelijke verwerking en een flexibele zijde voor een perfecte aansluiting tegen het binnenspouwblad. Die stevige zijde is nu nog steviger geworden en de flexibele zijde nog flexibeler. Het resultaat is nog meer verwerkingsgemak en nog minder warmteverlies door valse spouwen en convectiestromen.

Rectificatie

Tot onze spijt hebben wij moeten constateren dat er een paar onvolkomenheden zijn in Het Handboek Roofing Holland 1998.

Benelux Bitumen had vermeld moeten worden bij Instellingen en Organisaties
Directie: is Dhr. Ir. A.C.A. De Jonghe

Het bedrijf Roofing Resins had net als alle voorgaande uitgaven vermeld moeten worden onder de productgroepen: Gespoten Dakbedekkingssystemen en Gestreken Dakbedekkingssystemen.

Het bedrijf Dome Lichtstraten b.v. staat vermeld met de bedrijfsnaam Dome International b.v. dit is niet correct de juiste naam is Dome Lichtstraten b.v.

De juiste internet-gegevens van ODS Barendrecht zijn: e-mail: info@odsbv.nl en homepage: www.odsbv.nl

JPS Elastomerics Corporatie

JPS Elastomerics Corporatie heeft een Europees verkoopkantoor geopend voor hun commerciële roofing membranen en voor geo-membranen. Aan het hoofd van dit kantoor, dat gevestigd is in Motherwell, Schotland, staat de heer R. Brunton die de nieuwe functie bekleed van European Sales Manager.
Het nieuwste kantoor is opgezet om verkoop- en marketingondersteuning te bieden aan het steeds toenemende aantal klanten van JPS in Europa. Tot nu toe vond die ondersteuning uitsluitend plaats vanuit de Verenigde Staten.
In zijn nieuwe functie is Brunton verantwoordelijk voor verkoop en marketing met daarnaast een aantal activiteiten die gericht zijn op de technische ondersteuning van JPS in Europa. Hij is tevens belast met het uitbouwen van nieuwe markten en producten.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam