Roofing Holland 1998-03-30 Tijdige renovatie daksysteem bespaart kosten

Bij de associatie van daken met het thema renovatie, ontstaan de nodige vragen als 'wat is de beste periode', 'door wie en wanneer wordt het uitgevoerd' en vaak als eerste 'wat gaat het kosten'? Ongeacht de aard van de woning of het gebouw dient de dakrenovatie grondig overwogen te worden en bij voorkeur tijdig en goed voorbereid. Voor verouderde shingledaken die aan vernieuwing toe zijn voorziet IKO International in een efficiënte, kostenbesparende, maar toch duurzame oplossing: de renovatie ofwel 'upgrading' van het bestaande shingledak met Monarch APP bitumenleien.

Veel daken die destijds voorzien zijn van bitumenshingles gaan ondertussen hun derde of vierde decennium in. De oudere daken die met dit product zijn bedekt waren destijds voorzien van een wapening uit organisch viltmateriaal. De vochtgevoeligheid van vilt heeft als consequentie dat de dakshingles na al die jaren in ons vochtige klimaat, vervormingen kunnen vertonen bijvoorbeeld aan de randen.
Een facelift als aanleiding voor een dakrenovatie doet zich in toenemende mate voor. De tendens tot verkorting van de functionele levensduur van een gebouw zet zich voort in de woning- en utiliteitsbouw. De turbulente ontwikkelingen in leefgewoontes leiden tot rigoureuze en meer frequente verbouwingen of verfraaiingen. In dat geval vormt het dak als vijfde gevel de kroon op het werk de ideale mogelijkheid de woning of het gebouw een nieuwe uitstraling te geven.
Stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing vinden hun weerga vooral in daksystemen door de toenemende normen voor isolatie. Het hellende dak als energiedrager wint met rasse schreden terrein. Het gebruik van de zon als onuitputtelijke bron van warmte en elektriciteit past volledig binnen het duurzaam bouwen. De integratie van zonnepanelen of foto voltagesystemen in het daksysteem lijkt een onomkeerbaar feit en zal ook zijn invloed hebben op de renovatie van hellende daken.

Correct onderhoud

Een regelmatig en correct onderhoud alsmede periodieke dakinspecties kunnen veel problemen voorkomen. Bij een tijdige onderkenning van onvolkomenheden in de dakbedekking beperkt men het risico op aantasting van de onderconstructie. Bijkomende lekkages als gevolg hiervan maken de renovatie direct noodzakelijk en veel omvangrijker. Een preventieve renovatie daarentegen laat het toe om de verschillende alternatieven grondig tegen elkaar af te wegen. Bij een oude shingledakbedekking bestaat vaak de mogelijkheid de renovatie te beperken tot een eenvoudige overdekking. Hierbij worden de oude dakshingles overdekt met een nieuwe, duurzame laag van APP bitumen leien. Omdat de bestaande laag dakshingles niet verwijderd hoeft te worden, kunnen we de overtuigende voordelen als volgt samenvatten: besparing op verwijderingkosten van de bestaande laag dakshingles, besparing op materiaal en arbeid van nieuwe onderconstructie en geen stortkosten van sloopafval.
De functie van het gebouw blijft volledig in tact tijdens de werkzaamheden op het dak, eenvoudige en optimale planning nagenoeg onafhankelijk van weersomstandigheden. Deze 'schijf van vijf' levert een aanzienlijke reductie op van tijd en geld.
Volgens Iko kan men spreken van een 'dubbele' bescherming vanwege de uitzonderlijke weerstand bij zeer hoge temperaturen alsmede de blijvende elasticiteit bij lage temperaturen. Door de homogene APP-modificatie van de bitumenlei is dit product verwerkbaar tijdens nagenoeg alle jaargetijden. Anders dan bij de geoxideerde bitumenleien zijn de APP bitumenleien blijvend flexibel verwerkbaar tijdens winterse omstandigheden.
De zware vochtbestendige glasvlieswapening, als kern van een uit 3 lagen vervaardigd APP-gemodificeerd product, is een geïntegreerd onderdeel van de bitumenlei die behoorlijk dikker is dan de klassieke dakshingles. Tijdens de recente winterstormen hebben APP bitumenleien bewezen een stormzekere dakbedekking te zijn.

Renovatiebudget

De mate van noodzaak bepaalt op welke manier de renovatie moet worden uitgevoerd. In relatie tot een kostenbewust beheer van daksystemen is de onderstaande volgorde bepalend voor het renovatiebudget. Overdekking van de bestaande dakshingles met nieuwe APP bitumenleien, aanbrengen van een nieuwe APP bitumenleien nadat de bestaande dakshingles zijn verwijderd en afgevoerd, aanbrengen van nieuwe APP bitumenleien op een volledig nieuwe onderconstructie (al dan niet met behoud van de reeds aanwezige onderconstructie en dakshingles).
Vooraf dient men zich een goed beeld te vormen van de actuele situatie van het aanwezige daksysteem: Liggen de bestaande dakshingles voldoende vlak? Kleine oneffenheden kunnen plaatselijk worden bijgewerkt en verholpen. Laat de aanwezige dakconstructie een extra gewichtsbelasting toe van de nieuwe dakbedekking? Met bitumenleien kan dit geen probleem vormen in tegenstelling tot vele andere dakproducten. Is de onderconstructie door vochtschades of andere oorzaken aangetast? Voorafgaand aan de werkzaamheden eventuele reparaties of vervangingen uitvoeren. Een deskundige inspectie van de bestaande situatie kan het beste worden uitgevoerd door een ervaren dakdekker.
Renovatie door middel van overdekking zorgt voor een extra waterdichtheid door de aanwezigheid van twee lagen dakbedekking over elkaar. Deze 'dubbel' heeft bovendien als voordeel te functioneren als een extra thermische en vooral akoestische isolatiebuffer. Bij renovatie door middel van metalen dakbedekkingen, als dakpanelementen en zink, is dit zeker niet het geval. Vooral de aanwezigheid van 'benutte' ruimtes ( slaap- of hobbykamers ) onder de kap van het dak maakt het akoestische aspect essentieel bij stortregen of hagelbuien.
Er bestaan twee technieken om een bestaand shingledak te overdekken met nieuwe bitumenleien: De Nesting-techniek, welke veelvuldig wordt toegepast, is ons bijgebracht door de ervaringen van Amerikaanse en Canadese dakdekkers. De te renoveren dakshingles zijn rechthoekig van vorm en worden overdekt met opnieuw rechthoekige bitumenleien, welke aansluitend verlegd worden tegen de onderrand van de bestaande dakshingles. Door deze verleggingswijze kan zeer efficiënt en snel gewerkt worden.
Een bouwfysische analyse van de bestaande dakopbouw kan essentieel zijn voor bepaling van de mate waarin renovatie dient te worden doorgevoerd. Vochtplekken of schades zijn niet noodzakelijk een gevolg van lekkage. Integendeel, inwendige- of oppervlaktecondensatie heeft de nodige probleemdiscussies veroorzaakt in de bouwwereld. Wij beperken ons hier tot de algemene stelling dat een goed functionerend dampscherm (sluitlaag) geplaatst aan de warme zijde van de dakisolatie - veel 'condensgerelateerde verschijnselen kan voorkomen.
De mogelijkheid tot ventilatie onder het dakbeschot heeft een nuttige functie. Door de ventilatie wordt de thermische belasting van de dakconstructie gereduceerd hetgeen de vormstabiliteit van deze constructie bevordert alsmede indirect het leefcomfort van de binnenruimte ten goede komt. Ter ondersteuning van de ventilatiefunctie heeft Iko een compleet pakket accessoires in haar assortiment waaronder de efficiënte en esthetisch-verantwoorde Ridgemaster nokontluchting. Bij de renovatie van een reeds geisoleerd shingledak is, om constructietechnische redenen, een efficiënte ventilatie niet altijd mogelijk. Dit thermisch geïsoleerde dak ook wel 'warm dak' genoemd maakt het volgens Iko noodzakelijk de bitumenleien toe te passen. Relevante producteigenschappen die in deze situatie een prominente rol spelen zijn de uitzonderlijke weerstand tegen zeer hoge temperaturen, de optimale soepelheid en vooral het behoud van de elasticiteit tijdens het natuurlijke verouderingsproces.
Hellende daken voorzien van vele of gecompliceerde detailleringen kunnen snel en perfect waterdicht worden gemaakt met de bitumenleien, aldus Iko.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam