Roofing Holland 1998-03-29 Het grasveld komt omhoog bij TU-bibliotheek in Delft

Een klein half jaar geleden vond de oplevering plaats van de nieuwe bibliotheek van de Technische Universiteit in Delft. Een gebouw dat eigenlijk geen gebouw wil zijn, maar een landschap. Mostert de Winter maakte van het dak een grasveld waaruit een kegel verrijst. Een kegel als symbool voor rust, studie en kennis.

 Met EPDM zijn alle dakbedekkingsystemen mogelijk, echter de meest benadrukte toepassing van EPDM is die als onderdeel van de groendaken. Pas de laatste jaren wordt het ontwerp van een groendak door ontwerpers als een vanzelfsprekende optie meegenomen. De Europese markt, en misschien wel de Nederlandse in het bijzonder, is behoudend. Daarmee zeggen we niets nieuws. Niettemin lijkt er nu een kentering op gang te komen. Een kentering ten gunste van kunststoffen. En de toenemende belangstelling voor groendaken betekent in dat opzicht een extra stimulans wat betreft de toepassingvan kunststof dakbedekkingen. Er wordt een gestage groei verwacht voor de markt van kunststof dakafdichtingssystemen, waarbij naast PVC de EPDM dakbedekkingsystemen een steeds grotere rol zal gaan spelen.
  Anders dan bij bitumineuze dakbedekkingen wordt bij EPDM steeds meer gekozen voor volledig door de fabrikant ontwikkelde systemen. Die voorkeur is verklaarbaar uit het feit dat het meestal een duurdere dakbedekking betreft, waarbij het voordeel gehaald dient te worden uit de duurzaamheid. En zoals bij alle dakbedekkingen is de naadverbinding de kritieke schakel in het systeem. Bij de nieuwe bibliotheek van de Technische Universiteit te Delft, een project in opdracht van ING Vastgoed Ontwikkeling BV Den Haag, werd door het architectbureau, Mecanoo Architecten BV in Delft, gekozen werd voor een membraan van EPDM. De uiteindelijke realisatie van het project met 830 m2 op staaldak en 3900 m2 op betondak, lag bij Kooy Kunststof Dakbedekkingen BV in Enschede, een dealer van Firestone EPDM dakbedekkingsystemen.
In verband met de complexheid van het dak is gekozen voor een mechanisch bevestigd systeem. Problemen hebben zich daarbij volgens het dakdekkersbedrijf niet voorgedaan.

 

Projectgegevens:

Opdrachtgever: ING Vastgoed Ontwikkeling BV Den Haag
Ontwerp: Mecanoo Architecten BV Delft
Hoofdaannemer: Van Oorschot Versloot Bouw Rotterdam
Adviseur dakconstructies: ABT Adviesbureau BV Delft
Dakdekkersbedrijf: Kooy Kunststof Dakbedekkingen BV Enschede

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam