Roofing Holland 1998-03-18 Award voor ontwerper en uitvoerder Teylers Museum

De Stichting Zinq reikte onlangs de allereerste Zinq Award uit. De jury besloot om uit de lijst van genomineerden de award 1997 toe te kennen aan Hubert Jan Henket Architecten BV te Boxtel en Beck Loodgieters BV te Amsterdam respectievelijk voor het ontwerp en de uitvoering van de zinkwerken van de nieuwbouw van het Teylers Museum te Haarlem.

 Het Teylers Museum dateert uit 1780 en is daarmee het oudste openbare museum van Nederland. De meest bijzonder verzameling wetenschappelijke en kunstvoorwerpen bevinden zich in dit door uitbreidingen gekenmerkte museum. Reeds in 1877 werd door middel van een eerste internationale prijsvraag het museum voorzien van een uitbreiding, in 1893 volgde een tweede uitbreiding in de vorm van de tweede schilderijenzaal. De jongste uitbreiding is eveneens het resultaat van een in 1990 gehouden prijsvraag, die gewonnen werd door Hubert Jan Henket.
De ontwerper laat in dit gebouw zien, hoe door vormgeving, materiaalkeuze en detaillering een perfecte symbiose bereikt kan worden tussen de bestaande bebouwing van onder andere de 'ovale zaal', de fossielen- en instrumentenzalen enerzijds en de nieuwe, extra tentoonstellingszaal, restaurant en vergaderzaal anderzijds. De lichte bijna paviljoen-achtige architectuur vermijdt 'aantasting' van de bestaande bebouwing. De keuze van glas, hout en zink als meest in het oog springende materialen versterken dit beeld. Zink, dat fraai is toegepast op het dak.
Het is geïsoleerd met foamglas. In het foamglas, afgedekt met een bitumineuze dakrol heeft Beck Dakdekkers houten richels geplakt, waarop vervolgens houten latten zijn aangebracht om het houten dakbeschot te bevestigen. Tussen het dakbeschot en het foamglas zit dus de ventilatieruimte. Op de ruige delen zijn vervolgens de zinken platen gelegd.
Architect Henket is zelf ook tevreden over het resultaat, al kon het volgens hem toch beter. In de Roofing Holland uitgave van april 1996 zegt Henk van Laarhoven, verbonden aan het bureau van Henket.: "Het dakpakket is eigenlijk net te dik, de ventilatienok is te hoog en het dak helt enkele graden terwijl we het liever vlak hadden gezien. Maar daar valt mee te leven."

Randvoorwaarden

De jury spreekt met de toekenning van de Zinq-Awards haar waardering uit voor de optimale vertaling van de door de bestaande situatie bepaalde, stringente randvoorwaarden in ontwerp, detaillering en verwerking van het zink. 'De toepassing van een zinken felsdak geeft de nieuwbouw enerzijds een strak en lichte uitstraling anderzijds ontstaat er door de toepassing van een als traditioneel geldend dakbedekkingsysteem een duidelijke band met de bestaande 18e en 19e eeuwse bouw. De perfecte uitvoering van de felsdaken en de strakke dakrandafwerking zijn een fraaie vertaling van het getekende naar het gerealiseerde detail. Zowel uit innovatief als uit detailtechnisch en verwerkingstechnisch oogpunt verdient dit project alle lof', aldus de jury.
Doel van de Stichting Zinq is kennis over het materiaal zink en de verwerking ervan de verbreden en de toepassing van zink te bevorderen. De Stichting hanteert hiervoor een aantal instrumenten, waaronder het uitgeven van het vakblad 'Zinq' en de toekenning van de award.
De uitreiking vond plaats op de VSK '98 -de Vakbeurs voor Verwarming, Sanitair en Klimaatbeheersing- in de Jaarbeurs te Utrecht. Het is de bedoeling dat de award jaarlijks uitgereikt gaat worden.
Aan toewijzing van de award zijn de volgende criteria verbonden; Vertaling van de vormgevings- en verwerkingsmogelijkheden van zink in het architectonisch ontwerp. Creatieve detaillering van het materiaal in samenhang of juist in contrast met andere toegepaste materialen,
Optimale vertaling van de getekende (en bedoelde) details in de werkelijke situatie en fraaie oplossing van uiteindelijk toch verrassende probleempunten tijdens de uitvoering

 

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding was er voor René van Zuuk uit Almere en de gebroeders Bronkhorst bv te Zuidlaren, respectievelijk voor het ontwerp en de uitvoering zinkwerken van de Nieuwbouw Bedieningsgebouw Oostersluis.
Aan de Oostersluis in Groningen is onlangs in de vorm van het bijbehorende sluiswachtershuis een 'landmark' verrezen. Deze op het eerste gezicht vrije vorm voldoet in alle opzichten aan de gestelde eisen en aan de functies van het gebouw. Het vrij lichte en associatieve karakter van de gebouwvorm heeft de architect perfect weten te vertalen in de toepassing van zinken dakbedekking en gevelbekleding.
Door het toekennen van een eervolle vermelding spreekt de jury haar waardering uit voor de manier waarop de architect de door hemzelf bepaalde randvoorwaarden -vormgeving, materiaalkeuze en detaillering- met elkaar in overeenstemming heeft gebracht. De perfecte verwerking, aldus het juryrapport.

 

De andere genomineerden waren:

 
Project: dubbel woonhuis, De Zandvaart te Breezand
Architect: Ir. Henk van der Veen, Delft
Installateur: Klibo Installatieburo, Den Helder
Opdrachtgever: Mevr. Thoolen Leijnse/De heer Alkemade
Project: Huygensinstituut, uitbreiding van de faculteit Natuur- en Sterrenkunde te Leiden
Architect: Erick van Egeraat associated architects
Installateur: Ridder Metalen dak- en Wandsystemen, Hoorn
Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Leiden
Project: nieuwbouw van het Diergeneeskundig Centrum te Kampen
Architect: Henk de Velde, De Velde & Dekkers Architecten, Kampen
Installateur: Ridder Metalen Dak- en Wandsystemen, Hoorn
Opdrachtgever: Dierenartscombinatie
Project: nieuwbouw van het Bedieningsgebouw Oostersluis te Groningen
Architect: René van Zuuk, Almere
Installateur: Gebroeders Bronkhorst, Zuid-Laren
Opdrachtgever: Provincie Groningen

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam