Roofing Holland 1998-02-40 Nieuwslijn

Nieuw leven voor kunststof isolatiemateriaal

Kunststof isolatiemateriaal van energiekabels kan een nieuwe toepassing vinden in tuinslangen, schoenzolen of bandjes van grasmaaiers. Onderzoek van KEMA toont aan dat een drietrapsscheiding goed verwerkbaar PVC oplevert. De scheidingstechniek is weliswaar complex, maar levert geld op. Een ton secundair PVC levert afhankelijk van de kwaliteit 250 tot 500 gulden op. De vermeden kosten voor afvalverbranding bedragen ongeveer 225 gulden per ton. De kosten van de scheidingstechniek liggen tussen de 250 en 650 gulden per ton geproduceerd secundair PVC, afhankelijk van grootte van de opwerkingsfabriek.
De al dan niet illegale verwerking van energiekabels in kabelbranderijen zorgde een kleine tien jaar geleden nog voor serieuze milieuproblemen, onder andere door de uitstoot van dioxinen.
Er bestaat een stortverbod voor afgedankte energiekabels. Op dit moment worden deze verpulverd en in vijf fracties gescheiden. De metalen koper, ijzer en aluminium worden teruggewonnen voor hergebruik. Dan blijven er nog twee fracties over die tot nu toe deels worden gestort en deels aan afvalverbranders worden aangeboden: een kleine restfractie met een zeer diverse samenstelling die niet recyclebaar is en de kunststoffractie, die voor 70% uit PVC bestaat. De kunststoffractie bestaat daarnaast uit PE, metaal, voornamelijk aluminium en vulmassa die uit rubber en krijt is samengesteld.
KEMA heeft aangetoond dat uit deze fractie nog behoorlijk zuiver PVC is te produceren. De omvang van de kunststoffractie is ongeveer 1500 ton per jaar. Het PVC bevat na deze zuivering nog weekmakers (meer dan 30%), stabilisatoren pigmenten en vulstoffen die in de productie aan het polymeer zijn toegevoegd. Het blijkt niet moeilijk te zijn om afnemers voor dit regranulaat van deze samenstelling te vinden. Een producent van schoenzolen heeft het materiaal getest en wil al meer dan vijf ton per jaar afnemen. Ook een producent van bandjes van grasmaaiers en een fabrikant van tuinslangen hebben interesse getoond, elk voor een jaarlijkse afname van enkele honderden tonnen.

Kunststofrecycling 1996 in Nederland circa 400.000 ton

De NFK/Sectie Recycling heeft in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) voor de derde maal de kunststofrecyclingstromen in Nederland in kaart gebracht. De bevindingen tonen aan dat de Nederlandse kunststofrecyclingindustrie zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld.

Uit het onderzoek blijkt dat de kunststofrecyclingindustrie in 1996 een verdere groei van activiteiten en herverwerkt volume heeft laten zien. Rond 1993/1994 werd circa 270.000 ton gerecycled, in 1996 was die hoeveelheid gestegen tot circa 400.000 ton. Verwacht wordt dat de recyclingstromen in de toekomst nog verder zullen stijgen, waarbij met name meer kunststofreststoffen uit Nederland zelf zullen komen.
Deze ontwikkeling zal mede het gevolg zijn van de invoering van de Ministeriële Regeling Verpakkingen en Verpakkingsafval en het Convenant Verpakkingen II, dat vorig jaar december werd ondertekend.
Van de totale hoeveelheid ingenomen kunststofreststoffen kwam 35% uit Nederland en 60% uit het buitenland. Daarnaast is 5% nieuwe kunststofmateriaal toegevoegd ten behoeve van de herverwerking. De Nederlandse kunststof-recyclingindustrie neemt een belangrijke handelspositie in bij de import en export van kunststofreststoffen.
Wie geïnteresseerd is in het rapport kan het schriftelijk aanvragen bij de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen, postbus 420, 2260 AK te Leidschendam. NFK-leden betalen vijftig gulden, niet-leden vijfenzeventig gulden. Deze prijzen zijn exclusief BTW.

Nieuwe productielijn Rockwool

Rockwool Rockpanel BV, een gevelpanelendochter van het Deense steenwolconcern Rockwool International is bezig aan een opmars in de Europese markt voor gevelbekleding. Na een aanloopperiode is de vraag naar dit product inmiddels zodanig gestegen dat komende zomer een nieuwe productielijn wordt opgestart.
De stijgende vraag is het gevolg van een aantal nieuwe producten. Vooral de Rockprofile (rabatdelen) en Rockply (alternatief voor multiplex) werden door de markt goed ontvangen. Met de nieuwe productielijn is een investeringsbedrag van zeventien miljoen gulden gemoeid. De lijn zal in de aanloopfase aan circa tien medewerkers in Nederland werk bieden.
Alle Rockpanel producten zijn makkelijk te bewerken en om die reden verwacht het bedrijf een verdere groei van de afzet van de komende jaren.
Het Deense moederbedrijf is met zesduizend medewerkers een van de grootste steenwolproducenten ter wereld. Steenwol is vooral bekend vanwege zijn brandveilige en milieuvriendelijke eigenschappen in isolatie toepassingen. De steenwolproducten zijn recyclebaar.
Momenteel wordt de steenwol die als basis in de panelen wordt verwerkt, nog geproduceerd in Hedehusene, ten westen van Kopenhagen. De nieuwe productielijn wordt gevestigd in Roermond, dit om de transportkosten te drukken.

25 jaar EPDM uit Marl

Bayer Buna GmbH te Marl, een dochtermaatschappij van Bayer AG, viert het 25-jarig bestaan van de Ethyleen-propyleen-syntheserubber productie-eenheid. Sinds de ingebruikname van de fabriek werden reeds 650.000 ton EPDM onder twintig verschillende types geproduceerd en over de hele wereld verkocht.
Met haar fabrieken in Marl en Orange in het Amerikaanse Texas beschikt Bayer over een jaarlijkse capaciteit van 90.000 ton en is daarmee wereldwijd een van de grootste EPDM leveranciers.
In de groep van de speciaalelastomeren was er de laatste jaren een stijging die boven de gemiddelde groei ligt. Dankzij de vele eigenschappen kan het product niet alleen in de automobiel-, bouw en de electro-industrie ingezet worden, maar ook als kunststof- en mineraaloliemodificator en bij technische rubberartikelen.

Nieuwe brochure Icopal

Dakdekkersbedrijf Icopal uit De Meern heeft een nieuwe brochure uitgebracht, waar al haar diensten en producten uitgebreid in beschreven worden. Met duidelijke kleurenfoto's, doorsneden en grafieken wordt duidelijk gemaakt wie en wat Icopal is.
Het dakbedekkingsbedrijf beschrijft in de brochure verschillende dakbedekkingssystemen en afdichtingsystemen. In korte alinea's wordt stapsgewijs de opbouw van de verschillende systemen beschreven.
Andere zaken die aan de orde komen zijn onder meer het onderhoud van het dak en het milieu. Voor meer informatie kan gebeld worden met 030-6666090.

Larvenkweek onder Foamglas

Wormenkwekerij Marba uit Apeldoorn kweekt sinds 1936 insectenlarven als voeder voor vogels, schildpadden en andere insectenetende dieren. Dierenspeciaalzaken vormen het belangrijkste afzetgebied voor dit niet-alledaagse product. Om het kweekproces zo goed mogelijk te laten verlopen gebruikt het bedrijf voor de kassen Foamglas cellulair glas, type ready Board en type Wall Board.
Daksystemen met niet-dampdichte en niet-vochtongevoelige isolatie bleken ondanks de aanwezigheid van een dampremmende laag niet opgewassen te zijn tegen deze combinatie van hoge relatieve vochtigheid en larven. In 1995 is het dak van het sinds 1980 in gebruik zijnde gebouw voor de derde maal vernieuwd. Eerdere daksystemen met dit type isolatiematerialen bleken na circa vijf jaar zo ernstig door vocht en vochtzoekende insecten te zijn aangetast, dat volledige vernieuwing nodig bleek.
J. Van de Berg, eigenaar van Marba, was deze snelle degradatie van isolatiematerialen zat en besloot zelf te onderzoeken welk materiaal voor zijn project het meest geschikt was. Door monsters van diverse isolatiematerialen in de bakken met wormen te leggen, stelde hij vast dat Foamglas cellulair glas het enige materiaal was dat niet door de larven werd aangetast.
Van den Berg verklaart dit als volgt: "Het materiaal is volledig water- en dampdicht. In tegenstelling tot andere isolatiematerialen neemt het geen vocht op. Larven die zich op zoek naar vocht invreten in alle andere isolatiematerialen, hebben in Foamglas niets te zoeken en tasten het materiaal dus niet aan. Ook knaagdieren zoals ratten en muizen, graven geen kanalen in het materiaal: het harde cellulair glas is niet geschikt als nestmateriaal."
Bij de renovatie in 1995 is 650 m2 Foamglas Ready Board met PC 88 op een geprofileerd staaldak geplakt en afgewerkt met een eenlaagse dakbedekking volgens de brandmethode. Op dit moment vindt uitbreiding van de wormenkwekerij plaats. Daarbij wordt opnieuw 400 m2 Foamglas Ready Board dakisolatie (100mm dik) aangebracht en worden de wanden, bestaande uit stalen dozen, voorzien van 400 m2 Foamglas Wall Board isolatie (100 mm dik). Voor meer informatie; 030-6035241.

Certificaten voor Gervalin

BDA-Intron heeft eind vorig jaar drie certificaten afgegeven aan Gervalin Dakbedekkingen BV te Dreumel. Deze zijn respectievelijk voor uitvoering, bedrijfsvoering en veiligheid. De certificaten, die werden uitgereikt door professor ingenieur N. Hendriks en professor J Bijen, omvatten het KOMO proces, dakdekken met bitumen en kunststof dakbanen, ISO 9002 en VCA.

ISO-9002 voor Kwerreveld

Kwerreveld Dakbedekkingen BV sleepte eind vorig jaar het felbegeerde ISO-9002 Kwaliteitscertificaat in de wacht. Het dakdekkersbedrijf uit Winterswijk behaalde eerder het certificaat van Erkenning van Dakmerk.

Veranderingen bij NeHoBo en Wecal

Met ingang van het nieuwe jaar zijn structurele veranderingen doorgevoerd bij de verzelfstandiging van NeHoBo Import-Export BV en Wecal B.V. te Wijk Bij Duurstede. Per 1 januari is in goed overleg besloten de werkzaamheden en verantwoordelijkheden op te splitsen in twee zelfstandige vennootschappen.
Alle werkzaamheden in binnen- en buitenland op het gebied van thermische isolatie zullen worden overgenomen door Wecal Isolatietechniek BV. De directie zal worden gevoerd door de heer R. Roks. Voor meer informatie: 0343-595010.

Theoriecursus metalen gevels en daken

De firma Kettlitz Adviezen te Rotterdam organiseert komend voorjaar voor de achtste maal de theoriecursus 'Metalen Gevels en Daken'.
De cursus bestaat uit elf lessen, waarbij alle relevante aspecten van metalen gevels en daken aan de orde worden gesteld. Onderwerpen zijn; esthetica, maatbeheersing, statica, warmte- en vochthuishouding, brandgedrag, geluid, duurzaamheid, water- en winddichtheid, sandwichpanelen en detaillering. De stof sluit aan op het Bouwbesluit en behandelt de laatste ontwikkelingen.
De cursus is een gezamenlijk initiatief van de DWS (branchegroep voor dak- en wandsystemen) en Kettlitz Adviezen. De cursus is bestemd voor medewerkers van professionele opdrachtgevers, aannemers, architectenbureaus, bouwkundige adviesbureaus, toeleveranciers en verwerkers van metalen gevels en daken. Het basisniveau is MBO/HBO. De cursus, die na het behalen van de eindtoets wordt afgesloten met het uitreiken van een officieel diploma, loopt van 26 maart tot en met 14 mei. Voor meer informatie: 010-4374460.

SBR op het Net

Met de ingang van het nieuwe jaar heeft de Stichting Bouwresearch (SBR) een eigen site op Internet. Naast het raadplegen van informatie over werkwijze, onderzoekspeerpunten en kennisoverdracht activiteiten, wordt het mogelijk om snel te zoeken in SBR-kennis en kunnen de publicaties direct per e-mail worden besteld.
Om snel andere kennisaanbiedende organisaties te kunnen bezoeken heeft SBR binnen haar website een koppeling gelegd naar onder meer de BNA, BOB Opleidingen Bouwcentrum, CUR, ISSO, NVOB, WTCB en het Ministerie van VROM.
De website wordt bovendien uitgebreid met informatie over wet- en regelgeving, die beschikbaar komt via de SBR-deelnemingen Bris BV, BRIAC (Bouwregelgeving Informatie en Adviescentrum) en Bouwkon v.o.f. Voor meer informatie: www.sbr.nl

Versoepeling Arbo-regels

MKB-Nederland is ingenomen met het voornemen van staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om kleine bedrijven, die voor maximaal veertig uur per week fulltime of parttime krachten in dienst hebben, voor de risicoinventarisatie en evaluatie vrij te stellen van de verplichte aansluitingen bij een arbodienst.
Dit stelt MKB-Nederland in een eerste reactie op de onlangs door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerde 'Versoepelde Arboregels voor kleine werkgevers'. De grens van veertig uur is naar mening van MKB-Nederland voor discussie vatbaar. Eerder pleitte MKB-Nederland in het SER-advies over een schriftelijke vrijstelling van de risico-inventarisatie en evaluatie voor een grens van vijf werknemers. Hiermee sluit het arbobeleid aan op de ons omringende E.U.-landen. Een algehele schriftelijke vrijstelling voor de kleinere ondernemers van de risico-inventarisatie en evaluatie kon niet doorgaan omdat Europese voorschriften zich daartegen verzetten.
Voor wat betreft het plan van de staatsecretaris om door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een checklist te laten opstellen die door de ondernemer zelf kan worden ingevuld, merkt MKB-Nederland op dat zo'n lijst dan wel in samenspraak met branches en sectoren moet worden opgesteld. Zonder branches en sectoren bij de opstelling van de lijst te betrekken, zal de effectiviteit ervan gering zijn.
De MKB-Nederland beschouwt de vrijstelling van de verplichte aansluiting bij een Arbo-dienst voor de risico-inventarisatie en evaluatie voor kleine ondernemingen als een eerste stap op weg naar de substantiële verlaging van arbo-kosten voor de ondernemer en vereenvoudiging van de arbo-regelgeving.

Uw nieuws ontvangen wij graag digitaal

De digitale aanlevering van uw persberichten en productnieuws vergroot niet alleen de kans op plaatsing, het minimaliseert ook de kans op fouten. De redactie van Roofing Holland verzoekt u daarom uw berichten bij voorkeur op diskette of per e-mail aan te leveren.
Kleurenfoto's kunt u als gebruikelijk naar ons postbusnummer sturen.
Ons adres is: Comtekst, postbus 203 162 AE Hoorn, e-mail: redactieRH@dakweb.nl

Agenda

10 t/m 13 maart 1998 Bouwrai 98. Totaaloverzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse Bouw- en Volkshuisvestingswereld. Informatie: 020 - 549 12 12.

Van 6 tot en met 9 mei 1998 zullen de Hallen Kortrijk onderdak bieden aan twee vakbeurzen die beide in het teken staan van de veiligheid. Alarm '98 is de vakbeurs voor brandpreventie, beveiliging en bestrijding van rampen en branden, terwijl Prevent & Protect '98 zich richt tot alle professionelen die zich bezighouden met de bescherming en de beveiliging van de personen en zaken in hun werkomgeving. Voor meer inlichtingen: Hallen Kortrijk: tel.: 0032 056 241111, fax: 0032 056 217930, e-mail: hallen@kortrijk.be, website: http://www.hallen.be/

De volgende editie van Dach + Wand zal doorgaan van 20 tot 23 mei 1998 te Leipzig.

De 10e editie van het IWA-congres (International Waterproofing Association) zal doorgaan van 10 tot 12 juni 1998 in het SAS Falconer Center in Kopenhagen. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot: IWA, tel.: 0044 115 970 1020, fax: 0044 115 942 4488.

Probuilt 98 vindt plaats van 23 tot 26 september 1998 in de tentoonstellingspaleizen van de Heizel te Brussel, België.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam