Roofing Holland 1998-02-33 Prestaties Roofmate Avance Dakisolatie verder verbeterd

Door een nieuwe productiemethode zijn de langetermijn prestaties van de nieuwe ROOFMATE Avance dakisolatieplaten verder verbeterd. Met de introductie van CO2 als blaasgas zijn de cellen van de blauwe isolatie nu met lucht gevuld. Zodoende blijft de isolatiewaarde op lange termijn constant. Daarnaast blijven de blauwe dakproducten uitstekend bestand tegen veroudering, nagenoeg vochtongevoelig en uitermate druk- en vormvast.

 De AVANCE kwaliteit voldoet aan het lange termijn gedrag dat in de toekomstige Europese productstandaard voor geëxtrudeerd polystyreen hardschuim zal worden vastgelegd. Volgens de producent heeft geen andere thermische isolatie bewezen zo'n lange levensduur als geëxtrudeerd polystyreen hardschuim te hebben.
Producent Dow heeft sinds meerdere jaren een Europees testprogramma voor de blauwe isolatieproducten. Hierbij worden geïnstalleerde isolatiematerialen, onder meer bij omgekeerde daken en vloerconstructies, over meerder jaren onderzocht. Hieruit blijkt dat de blauwe producten na 35 jaar hun isolatiewaarde hebben behouden. Dit geldt ook voor de druksterkte en de vochtongevoeligheid. Deze kennis leidde in enkele recente gevallen in de Benelux tot hergebruik van het isolatiemateriaal bij renovatie van daken. Ook in deze toepassing zullen de producteigenschappen gedurende vele tientallen jaren onveranderd blijven.

Technisch advies

De blauwe producten worden ondersteund met een uitgebreide technische service:

  • Berekening van de thermische weerstand van constructieonderdelen.
  • Evaluatie van condensatierisico.
  • Windballastberekeningen voor lichtgewicht platte daken.
  • Oplossingen met betrekking tot koudebruggen en-
  • Bestekteksten.

Milieuvriendelijk

Het blaasgas HCFK is bij de productie van Roofmate Avance isolatieplaten volledig geëlimineerd en vervangen door kooldioxide (CO2), een product dat de ozonlaag niet aantast. Met deze milieuvriendelijke productiemethode biedt Dow een milieutechnisch verbeterd alternatief voor klassieke isolatiematerialen van geëxtrudeerd polystyreenschuim. De ontwikkeling van de Avance kwaliteit loopt ook vooruit op toekomstige wetgeving over de eliminatie van HCFK als blaasgas.
Dow gebruikt als blaasgas CO2 dat op veel plaatsen in de natuur voorkomt of een afval- of bijproduct is van andere industriële processen. Zodoende ontstaat geen extra CO2 -emissie en wordt het broeikaseffect niet versterkt. Integendeel door het gebruik van isolatiematerialen kan het verbruik van fossiele brandstoffen worden verminderd, waardoor het broeikaseffect juist afneemt.
Met CO2 als blaasgas heeft Dow voor de meest duurzame oplossing gekozen. De blauwe isolatie in Avance kwaliteit kan worden toegepast in projecten die moeten voldoen aan maatregel 065 (gebruik geen HCFK's) van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen.

Gemakkelijk

De nieuwe isolatieproducten in Avance kwaliteit van The Dow Chemical Company kunnen schoon, gemakkelijk en zonder gevaar voor de gezondheid geïnstalleerd worden.
Roofmate en Avance zijn handelsmerken van The Dow Chemical Company.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam