Roofing Holland 1998-02-10 PIR isolatieplaat moet marktaandeel van minerale wol verkleinen

De eerste kennismaking van de markt met Powerdeck vond eigenlijk al een jaar geleden plaats tijdens de Bouwbeurs in 1997. Recticel gaf er niettemin de voorkeur aan om de feitelijke introductie van deze dakisolatie uit te stellen tot er voldoende ervaring was opgedaan met de verwerkingen. Ook wilde de producent ervan verzekerd zijn dat elke dakdekker bekend is met de eigenschappen van de plaat waarmee Recticel de concurrentie met minerale wol aangaat.

   
   

Recticel vindt het bijzonder belangrijk dat elke dakdekker die de Powerdeck isolatieplaat van Recticel verlegd ook inderdaad weet hoe hij dat moet doen. De producent heeft -wat dat betreft- niets aan het toeval willen overlaten. "Ik vertel geen geheim als ik zeg dat de uitgebreide CTG's niet worden gelezen", aldus business unit manager Jan Brandt van Recticel. "Daarom hebben wij voor de dakdekker in elke pallet de verwerkingsinstructies bijgevoegd. De instructies zijn tot stand gekomen aan de hand van diverse proefprojecten waar we de noodzakelijke ervaring mee op hebben gedaan".
Deze instructies bevatten een minimale hoeveelheid verklarende tekst en vooral veel verhelderende illustraties. Dit handzame boekje, dat in de borstzak van een overall past, wordt per pallet in de verpakking van Eurothane Powerdeck bijgesloten.

Distributiecentrum

Het dak op het nieuwe distributiecentrum van supermarktketen Aldi in Roosendaal is in het najaar als eerste "grote" project met de nieuwe Powerdeck isolatieplaten uitgevoerd. Het betreft een dak met een oppervlakte van 26.500 m2. Een groot project dus, waar dakdekkersbedrijf Schiebroek BV uit Best gedurende 2,5 maand circa 27 mensen aan het werk had. "Het waren niet zozeer de technische aspecten, die bij dit werk de nodige aandacht opeisten," zei André Schiebroek. "De moeilijkheidsgraad lag hem vooral in de logistiek van de door Schiebroek aan te brengen stalen dakplaten, de Powerdeck platen, dakbedekking en het afvoersysteem. Gedurende de hele uitvoering moet je erop toezien dat er geen transportbeweging teveel wordt gemaakt. Alles wat je bedenkt, plant en uitvoert moet steeds weer met de verschillende partners binnen zo'n project worden besproken".
Het werk kon worden gedaan onder goede weersomstandigheden. Dit verklaart enerzijds waarom de uitvoering betrekkelijk snel kon worden gerealiseerd. Een niet onbelangrijke andere factor is volgens directeur Schiebroek dat het gebruik van de Powerdeck platen zeker dertig procent transport en handling scheelt. "De dakisolatie voor het hele werk paste in twintig vrachtwagens. Wanneer gekozen zou zijn voor bijvoorbeeld minerale wol dan hadden we tweemaal zoveel vrachtwagens nodig gehad. Daarnaast hebben onze mensen ook beduidend minder hoeven te schroeven. Volgens de instructies en de tabel in het instructieboekje hebben we zes bevestigers per plaat (afmeting 2.50 x 1.20 meter) toegepast (Isofast 75 x 4,8 mm). De schroeven zijn geplaatst met een plaatsingsautomaat automaat wat de snelheid er niet alleen goed inhield, maar waardoor alle schroeven er ook perfect loodrecht en allemaal even diep in werden gedraaid."

Marktaandeel

Met de Powerdeck isolatieplaten wil Recticel volgens Brandt het aandeel heroveren wat de producent de laatste jaren, mede door de prijsstijging ten gevolge van de overschakeling op CFK-vrije polyurethaan en grondstoffen prijsverhogingen, heeft moeten prijsgeven aan minerale wol.
Met Powerdeck denkt Recticel met name die nieuwbouwmarkt te bereiken waarbij stalen daken worden geïsoleerd. Bovendien lenen de Powerdeck platen zich bij uitstek voor na-isolatie in de renovatie. Door de geringe dikte van de plaat waarbij toch een grote isolatiewaarde kan worden verkregen (R 2,5 = 5 cm), is de plaat juist in de renovatiemarkt zeer bruikbaar omdat dan geen kosten hoeven te worden gemaakt voor het verhogen van de opstanden.
In de strijd om het marktaandeel op de minerale wol terug te winnen heeft Recticel volgens Brandt voldoende argumenten. "Eenzelfde isolatiewaarde als van minerale wol kan met Powerdeck worden verkregen met een plaat die de helft dunner is. De materiaalprijs zal doorgaans hetzelfde zijn," vertelt Brandt. "Maar daar staat tegenover dat flink kan worden bespaard op transport en door het lichte gewicht (de platen zijn circa 10 x lichter dan minerale wol platen) kunnen zij sneller worden verlegd. Een verdere besparing bij staaldaken is het ontbreken van de noodzaak om een sluitlaag of dampremmende laag toe te passen bij klimaatklassen <III. En tot slot heb je natuurlijk bij renovatie het voordeel dat je gemakkelijk weg kunt bij kleine dakopstanden terwijl je met de dunne platen toch een hoge isolatiewaarde kunt bereiken."
André Schiebroek kent nóg een voordeel: met Powerdeck kan worden volstaan met kortere schroeven die er sneller worden ingedraaid. Onze ervaring bij het distributiecentrum in Roosendaal heeft dat bewezen. Weliswaar bedraagt het minimum aantal schroeven voor het bevestigen van de Powerdeck platen meer dan bij minerale wol, maar er kan gebruik worden gemaakt van relatief goedkope bevestigers omdat geen eisen worden gesteld met betrekking tot corrosieweerstand en uittrekwaarde.
Powerdeck is blijvend beloopbaar, daardoor toepasbaar onder dakterassen, en wordt in de UEATC-classificatie ingedeeld in C. Na gebruik is de plaat opnieuw toe te passen in daksystemen wanneer hij tenminste niet geplakt is. Recticel beveelt trouwens de plaat aan voor mechanisch bevestigde of geballaste systemen. Het feit dat de plaat zonder problemen opnieuw te gebruiken is levert een sterk milieu-argument. Worden ze niet opnieuw gebruikt dan zijn ze in principe te recyclen tot polymatplaten. Het is volgens de producent echter zinvoller en milieuvriendelijker de platen aan het eind van de levenscyclus thermisch te recyclen ( verbranden met warmte- energieterugwinning) in vuilverbranding installaties.

Gouden Tau-speld voor André Schiebroek

André Schiebroek is als eerste door Recticel business unit manager Jan Brandt onderscheiden met de gouden Tau-speld. De speld reserveert Recticel voor enkele toonaangevende Powerdeck verwerkers.
De Powerdeck is een zogeheten PIR-plaat (polyisocyanuraat). Maar Recticel spreekt liever over Tau-foam. De Griekse letter T wordt uitgesproken als Tau en symboliseert in de chemie tereftalaat waarvan de merknaam Tau-foam is afgeleid. Het verschil tussen PIR-schuim en Tau-foam zit in de toepassing van tereftalaatpolyesters. "Deze geven het materiaal een bijzondere celstructuur die borg staat voor een isolatiemateriaal met grote stabiliteit; ook bij hoge temperaturen.
Een plaat die wordt gekenmerkt door een zeer goed brandgedrag en een daaraan gekoppeld bijzonder laag rookgetal. Het materiaal is ten opzichte van PIR onderscheidend genoeg om de naam Tau-foam te gebruiken," zegt Jan Brandt.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam