Roofing Holland 1998-02-09

De scepsis die velen tot nog toe hadden ten aanzien van het gedrag van kunststof bevestigers is begrijpelijk. Er zijn inderdaad vele kwaliteiten die niet toegepast kunnen worden. Onderzoek toont aan dat bij het gebruik van PA6 men wel van een uiterst lange levensduurverwachting kan uitgaan. Dakpakketten met hoge eisen ten aanzien van de levensduurverwachting dienen bij voorkeur met de zogenoemde kunststof schachtsystemen (PA6) kwaliteit bevestigd te worden.

 De voordelen van mechanisch bevestigen zijn nagenoeg bekend geworden. Groot nadeel is de corrosiekans van bevestigers. Bij gebruik van kunststof vervalt dit. Velen waren echter huiverig dit alternatief te gebruiken. Vooral bij de brandmethode vreesde men voor veroudering, waarschijnlijk door brosheidsverschijnsel of zelfs door smelten, werd verondersteld. De oudste fabrikant van dit soort bevestigers wilde met hun dertig jaar ervaring deze problemen wetenschappelijk nagaan om een levensduurverwachting te verkrijgen.
De grote voordelen van deze kunststof schachtsystemen ten opzichte van de veel gebruikte combinatie van geheel metalen bevestigingssystemen zijn onder meer de 1/3 vermindering van het koudebrugeffect, dat er op het dauwpunt geen corrosie ontstaat en dat er geen scheuring, penetratie of schuring van dakbaan door kop van de schroef of scherpe kant van de drukverdeelplaat optreedt.
Tevens is er het schokbrekerssysteem. Windpiekbelastingen zijn bijna uitsluitend de oorzaak van windschades. Kunststofschachtsystemen geven deze piekbelastingen gedempt door naar dakbaanisolatie en ondergrond. Inscheur- onthechtingskans van de dakbaan reduceert en de isolatie zal minder snel structuur verliezen. Tot slot zullen goede kunststoffen verdeelplaten bij vervorming vanzelf in de oorspronkelijke vorm terugkeren, dit in tegenstelling tot metalen drukverdeelplaten.
Toch was Hardo sceptisch tegenover kunststof en na inventarisatie van de problemen bleek deze scepsis gedeeltelijk terecht te zijn. Wat bleek: meerdere fabrikanten maken gebruik van de vele malen goedkopere grondstoffen zoals polyethyleen of polypropyleen. Het bedrijf zelf had alleen ervaring met polyamide. Het bedrijf raadpleegde vervolgens de technische gegevens en lectuur van deze kwaliteiten en ontdekte grote verschillen in toepassingsgebied. Ook viel op dat alleen polyamide is toegelaten voor verankeringssystemen in de bouw voor een groot aantal toepassingen.
Ten grondslag aan dit besluit liggen onder andere de UV-bestendigheid en de kruipgedrag. Slechts twee testen liggen via Ueatc richtlijn of Nederlandse BRL (niet bindend) vast. Deze zijn voor metalen bevestigers, Ueatc Kesternichtes. Alle insiders hebben helaas moeten vaststellen dat deze niet representatief is voor corrosiekansen binnen het dakpakket. Voor kunststof is het de 'sharpytest', die niet eens door laboratoria uitgevoerd kunnen worden.
Fabrikanten van basisstoffen voor polyamide hebben zeer veel testmethoden ontworpen, echter kenners weten ook dat fabrikanten zoals Upat, Hardo en Fischer voorop lopen met verouderingssystemen van kunststof bevestigers. Daarom werd besloten om in samenwerking met BDA keur onderzoek te verrichten. Een dakopbouwconstructie werd gemaakt en temparatuurregistratie op het oppervlak van de drukverdeelplaat werd gemeten bij respectievelijk een correcte verwerkingstijd, een te lange verwerkingstijd en tot de temperatuur niet verder meer opliep.

Zwaarste beproeving

De laatste en tevens de zwaarste beproeving vormde de basis van het verdere onderzoek. Belangrijke redenen hiervoor zijn dat het dak niet wordt gemaakt onder fabrieksomstandigheden, de fabrikant van bevestigers heeft ook te maken met minder goed opgeleide dakdekkers. En de controle tijdens het verwerkingsproces is nauwelijks aanwezig en achteraf praktisch gezien onmogelijk.

De beste beproevingsmethode om vast te stellen of iets verouderd is en met deze gegevens de nog te verwachten levensduur te kunnen bepalen is de zogenaamde DLC-analyse methode. In het ISO-9001 gecertificeerde laboratorium van de Upat/Hardo/ Fischer groep wordt deze meetmethode veelvuldig gebruikt. Met als basis de bij de BDA verkregen gegevens blijkt uit het onderzoek dat de bevlamde bevestigers geen verouderingsverschijnsel kennen en ook na meer dan dertig jaar functioneren binnen het dakpakket geen veroudering optreden.
De conclusie: De scepsis die velen tot nog toe hadden ten aanzien van het gedrag van kunststof was begrijpelijk, want er zijn inderdaad vele kwaliteiten die niet toegepast kunnen worden. Maar bij het gebruik van PA6 kan men wel van een uiterst lange levensduurverwachting uitgaan. En dakpakketten met een lange levensduurverwachting dienen bij voorkeur met de zogenoemde kunststofschachtsystemen (PA6) kwaliteit bevestigd worden.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam