Roofing Holland 1998-01-30 Nieuwslijn

Altrex levert hoogwerkers

Altrex, specialist in veilig Klimmateriaal, heeft zeven industriële, zelfrijdende hoogwerkers geleverd aan de zelfbedieningsgroothandel Makro. De hoogwerkers zullen onder meer gebruikt worden bij het controleren van daken, vervangen van displays boven goederen, het onderhouden van verlichtingen en de sprinklerinstallaties.
De hoogwerkers hebben een werkhoogte van tien meter en een zijdelings bereik van tweeënhalve meter. Specifiek aan dit type hoogwerker (Orion 1000) is de breedte van slechts 0,98 meter. En omdat de Orion praktisch om zijn as draait beweegt hij gemakkelijk door gangpaden. De hoogwerkers, die voldoen aan de Europese veiligheidsnormen (PR EN280) worden jaarlijks gecontroleerd door de technische dienst van Altrex.

Subsidie-overzicht duurzaam bouwen verschenen in druk

Onder de titel 'Subsidie-overzicht duurzaam bouwen', verscheen onlangs een boekje met een door het Nationaal DuBo-Centrum samengesteld overzicht van de belangrijkste financiële regelingen op het gebied van duurzaam bouwen.
In de publicatie staan uiteenlopende financiële regelingen die op dit moment bestaan om duurzaam bouwen te stimuleren. Er wordt een handzaam overzicht geboden van diverse soorten stimuleringsregelingen, zoals subsidies, kredietregelingen en fiscale regelingen. Ook worden enkele fondsen en milieuprijzen genoemd. Naast de nationale en Europese regelingen behandelt het subsidieoverzicht ook regelingen die op provinciaal en regionaal niveau worden gehanteerd (provincies, gewesten, energiebedrijven). Van de gemeentelijke stimuleringsregelingen wordt een aantal voorbeelden genoemd.
Het boekje, mede mogelijk gemaakt door VG-BOUW, vormt de eerste publicatie van een verwachte reeks publicaties van het Nationaal DuBoCentrum. Het Subsidie-overzicht duurzaam bouwen (isbn 90-75365-07-1) telt 77 pagina's en kost vijfendertig gulden. Het is te bestellen bij het Nationaal DuboCentrum of in de boekhandel.

Certificaat voor Wierts BV

Exploitatiebedrijf Wierts BV te Landgraaf is sinds kort in het bezit van het veiligheidscertificaat VCA. Dit is een aanvulling op de eerder behaalde KOMO-certificaten.
Het bedrijf is met een personeelsbestand van circa 75 medewerkers een middelgroot bedrijf met verschillende disciplines, zoals bouwkundig onderhoud en renovatie, installatie, riolering, asbestsanering en dakwerk. Naast de Komo-certificaten, asbestsanering, hellende daken, kunststof en bitumineuze daken is Wierts BV ook waarborg installateur.

Vouwladder Varitex werkt in alle standen

Wie het gesleep met en het werken op een wankele keukentrap zat is, kan nu gebruik maken van een nieuw product dat zowel een huishoudtrap als een lage werksteiger is: de Varitex Indoor. Deze aluminium vouwladder, geïntroduceerd door Altrex, heeft dankzij zes scharnieren vele verschillende werkstanden.
De Varitex Indoor is handig in gebruik voor verschillende niveaus en wordt geleverd in een 2x2/2x3 sports-uitvoering. In steigerstand heeft de vouwladder een stahoogte van zestig centimeter. Dat maakt de ladder geschikt voor binnenshuis werken. Hierbij kan gedacht worden aan behangen, plafond witten of schilderijen ophangen. De ladder heeft tevens een bijgeleverde tweedelige platform, waardoor de steiger meteen in gebruik genomen kan worden.
De Varitex is natuurlijk ook te gebruiken als enkele rechte ladder. In opgevouwen toestand neemt de ladder weinig ruimte in beslag, zodat het makkelijk is op te bergen.
Om de Varitex zo veilig mogelijk te maken heeft Altrex op de borging van de scharnieren een markering met open/locked aangebracht zodat duidelijk is of de vouwladder is vergrendeld. De vouwladder is voorzien van een titaankleurige coating (geanodiseerd) waardoor het materiaal niet afgeeft aan de handen. De Varitex Indoor is getest tot een belasting van 350 kilo en wordt geleverd met een fabrieksgarantie van 5 jaar.

Firestone Award naar Boko

Boko BV Dakbedekkers ontving onlangs de Firestone Quality Award Europe. De prijs werd tijdens de bouwbeurs in Parijs aan het bedrijf uitgereikt omdat de totale kwaliteit in de gehele organisatie goed aansluit bij de filosofie van Firestone. Algemeen directeur R.H. Bootsman van Boko BV was zeer verheugd met de prijs. "Ik zie het als een welverdiende erkenning, zowel voor de dakdekkers als het kaderpersoneel. Tenslotte zetten zij zich toch weer elke dag in voor ons bedrijf", aldus Bootsman.

Esca Holland introduceert Teletrap

Wie regelmatig een ladder nodig heeft, maar geen ruimte heeft om het op te slaan kan nu gebruik maken van de Teletrap, onlangs geïntroduceerd door Esca Holland Coop.
In ingeschoven toestand bedraagt de lengte negentig centimeter, maar in uitgeschoven toestand wordt de ladder drie meter tachtig lang.
De Teletrap is gefabriceerd van geanodiseerd aluminium en alle delen zijn vervangbaar in geval van beschadigingen. Tijdens het inschuiven van de ladder worden er steeds extra sparingen behouden ter voorkoming van het afklemmen van de handen en vingers. Pas na de onderste handel in te drukken schuift het geheel samen. De ladder draagt de Europese Veiligheidsnorm EN-131.

Nieuwe brochure Isobouw

Een nieuw jaar, een nieuw geluid, zo luidt de stelling van Isobouw Systems uit Someren en daarom heeft het bedrijf een nieuwe brochure uitgegeven waarin al haar producten en diensten onder de aandacht worden gebracht.
Het bedrijf produceert met name hoogwaardige isolatie voor de woning- en utiliteitsbouw. Tevens produceert Isobouw onder meer verpakkingen voor levensmiddelen en industriële producten. In de bouwsector heeft Isobouw Systems de Benelux en Frankrijk als werkgebied, terwijl de business units Isobouw Dämtechnik en Vencel Resil respectievelijk Duitsland en Engeland als thuismarkt hebben.
In de brochure worden niet alleen de producten en diensten beschreven, maar ook de keuzes van het hoe en waarom produceren, met name op het gebied van milieu en duurzaamheid. Voor meer informatie over de brochure of over Isobouw kunt u contact opnemen met 0493-498111.

Drie certificaten voor Gervalin

Gervalin Dakbedekkingen BV uit Dreumel heeft onlangs drie certificaten inzake veiligheid en kwaliteitswaarborging behaald. Het betreft het ISO-9002-certificaat, het Komo-procescertificaat voor het ontwerpen, leveren en aanbrengen van dakbedekkingsconstructies in bitumen en kunststof en het certificaat Veiligheids Checklist Aannemers voor het toepassingsgebied dakbedekkingswerkzaamheden. De drie certificaten werden gelijktijdig toegekend door BDA Intron te Geldermalsen.

Nebiprofa BV op VSK-beurs

Nebiprofa BV is een van de vele bedrijven die zich zullen presenteren op de VSK-beurs die in februari te Utrecht wordt gehouden. Deze producent van bitumineuze dakmaterialen heeft als thema gekozen voor 'techniek van het dak', waarin bezoekers onder meer kennis kunnen maken met de nieuwste ontwikkelingen van dakmaterialen, de invloed van het milieu op constructies en hoe platte daken onderhouden moeten worden. De stand is te vinden in hal zeven, nummer E.036.

Dräger en Groeneveld-Dordrecht gaan samenwerken

Dräger Nederland BV te Zoetermeer en Groeneveld-Dordrecht BV te Dordrecht gaan samenwerken. De directeuren van beide bedrijven R. M. Pauwels van Dräger en J. van den Heuvel van Groeneveld-Dordrecht hebben hiertoe op 3 december 1997 een intentieverklaring getekend.
Dräger is specialist op het gebied van adembescherming en gasdetectieapparatuur, Groeneveld-Dordrecht staat bekend als een gerenommeerd leverancier van een breed pakket persoonlijke beschermingsmiddelen. Door kennis en ervaring te combineren zijn de bedrijven in staat een 'total safety'concept aan te bieden.
In eerste instantie zal de samenwerking zich concentreren op de Nederlandse markt, later zal die worden uitgebreid naar België en Luxemburg.

BMWT-Keurcertificaat voor Gunco BV

Onlangs is het eerste BMWT-Keurcertificaat voor hoogwerkers uitgereikt aan Gunco bv. De gebeurtenis vond plaats tijdens de vakbeurs Logistica alwaar de voorzitter van het BMWT-keur, de heer L.M. Lubbers, het certificaat uitreikte aan de directeur van Gunco, de heer C. J. Doesburg.
Aan dit hoogwerkkeur nemen zeven bedrijven deel. De branche heeft al een grote belangstelling voor het hoogwerkkeur aan de dag gelegd. Een viertal bedrijven heeft inmiddels aangegeven voornemens te zijn toe te treden.
De aan het BMWT-Keur deelnemende hoogwerkleverancers verklaren verder nadrukkelijk dat het veiligheidsbeleid wordt ingevuld conform de prEN 280; dit geldt zowel voor nieuw-leveranties als voor onderhoud en periodieke veiligheidskeuringen.
De prEN 80 heeft technisch gezien volledig de vereiste procedures doorlopen en schrijft een hoog niveau van veiligheid voor. Doordat de leveranciers van de hoogwerkers die deelnemen aan het BMWT-Keur reeds nu gaan werken op basis van deze nog te harmoniseren Europese norm, wordt een eind gemaakt aan de bestaande onduidelijkheden in de regelgeving en wordt het veiligheidsniveau van werken met hoogwerkers verhoogd.

Akkoord over aanpassingen Bouwbesluit

Het kabinet is op voorstel van staatssecretaris Tommel van VROM akkoord gegaan met een aantal aanpassingen van het Bouwbesluit. Daarbij gaat het onder meer om maatregelen op het gebied van Duurzaam Bouwen. Zo zullen voortaan voor nieuwe woningen voor keuken, badkamer en toiletruimte alleen nog maar aansluitpunten voor de bijbehorende voorzieningen worden voorgeschreven en geen voorschriften meer voor de voorzieningen zelf (aanrecht, toiletpot e.d.). Daarmee wordt voorkomen dat kort na de bouw van de woning de gebruiker deze voorzieningen eruit haalt en vervangt door andere die beter aansluiten op zijn wensen.

Op deze manier worden er minder grondstoffen verspild en ontstaat er minder bouw- en sloopafval.
Voor woongebouwen komen er voorschriften om het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval in het gebouw met behulp van containers (clicobakken) makkelijker te maken.
Op het punt van aanpasbaar bouwen worden de voorschriften in overeenstemming gebracht met het advies van de Gehandicaptenraad en de Nationale Woningraad. De nu geldende eis van een vrije vloeroppervlakte van 1,5x1,5 meter achter de voordeur komt bij alle woningen te vervallen. Deze eis blijkt niet te passen bij de algemene ontwerppraktijk en leidt daardoor tot te hoge kosten. Overigens is het overgrote deel van de nieuwe woningen ook zonder deze eis goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Voor woongebouwen blijft deze eis wel gelden voor de entree, de liftdeur en einde van een galerij.
Tot slot worden eisen in het Bouwbesluit opgenomen voor geluidwering bij nieuw te bouwen woningen en gezondheidszorggebouwen als gevolg van structureel uitgevoerd nachtelijk vliegverkeer. Deze eisen komen overeen met de eisen aan geluidwerende voorzieningen die volgens de Luchtvaartwet aan bestaande woningen en gezondheidszorggebouwen moeten worden aangebracht.
De voorgestelde aanpassingen van het Bouwbesluit gaan nu voor advies naar de Raad van State.

Vrom sluit DuBo-convenant met corporaties

Staatssecretaris Tommel van VROM en minister Wijers van EZ hebben met de koepels van woningcorporaties (NWR en NCIV) en de Nederlandse Woonbond een convenant gesloten om de komende vier jaar een flink aantal maatregelen te nemen op het punt van duurzaam bouwen (dubo), inclusief energiebesparing. Ook de VEWIN (waterleidingbedrijven), EnergieNed (energiedistributiebedrijven) en Novem hebben het convenant ondertekend.
Bij deze dubo-maatregelen gaat het vooral om het bouwen met duurzame materialen, energie- en waterbesparing, bestrijding van radon en het vervangen van loden binnenleidingen. Zo willen de woningcorporaties bij onderhoud en verbetering van hun woningen de komende vier jaar circa fl. 1,6 miljard in dit soort maatregelen investeren. Maar ook bij nieuwbouw willen de corporaties dubo-maatregelen toepassen volgens het door staatssecretaris Tommel van VROM vastgestelde basisniveau van fl. 3000, - per woning (nationaal dubo-pakket nieuwbouw). Op het punt van energiebesparing willen de corporaties hiermee in hun woningvoorraad, inclusief de nog te realiseren nieuwbouw, tot een vermindering van 15% komen ten opzichte van het referentiejaar 1995.
Verder worden naar verwachting bij tenminste 24.000 woningen van corporaties de loden binnenleidingen vervangen.
Alle partijen hebben een gezamenlijk activiteitenplan gemaakt om de doelstellingen te realiseren. Voor de uitvoering daarvan in de vorm van concrete projecten stellen VROM en EZ (via Novem) geld beschikbaar. Voor concrete maatregelen bij nieuwbouw en beheer van woningen kunnen de corporaties een beroep doen op de bestaande subsidieregelingen van VROM en EZ om duurzaam bouwen en energiebesparing te bevorderen.
Novem zal het management voeren over de uitvoering van het convenant en het bijbehorend activiteitenplan.
Alle partijen gaan een monitoringprogramma uitvoeren om de mate waarin concrete maatregelen worden toegepast te meten, zodat het halen van de doelstelling en daarmee het feitelijk milieu- en energie-effect kan worden bepaald. Het bedrijfsleven schaart zich in groten getale achter de milieu-afspraken van het Convenant Verpakkingen II. Het mega-convenant, waaraan anderhalf jaar intensief overleg vooraf ging, werd in naam van het bedrijfsleven, de gemeenten en de regering op 15 december 1997 ondertekend.
Het Convenant Verpakkingen II is het eerste convenant dat door vrijwel het gehele bedrijfsleven wordt onderschreven. Op het moment dat het convenant werd ondertekend, waren een kleine 350.000 bedrijven aangesloten bij het convenant. Dit percentage correspondeert met naar schatting ruim 80% van het totale verpakkingsvolume. Hoewel dit een fors percentage vertegenwoordigt, streven de partijen in het convenant naar een dekkingspercentage van tenminste 90% van alle verpakkingen en verpakkingsmaterialen die op de Nederlandse markt terechtkomen.
Het convenant beoogt de milieudruk van afgedankte verpakkingen te beperken. In 2001 mag ten hoogste 940 kiloton verpakkingsafval van papier, karton, glas, kunststof en metaal gestort of verbrand worden (in 1995 was dit nog 1314 kiloton). Dit doel zal bereikt worden door tenminste 10% preventie en door een forse toename -tot tenminste 65%- van het hergebruik.
De preventiedoelstelling bepaalt dat de hoeveelheid nieuw op de markt te brengen verpakkingen tenminste 10% minder moet zijn ten opzichte van 1986. Deze hoeveelheid mag worden gecorrigeerd met de hoeveelheid die een gevolg is van de economische groei en met de toepassing van secundaire grondstoffen voor zover dit leidt tot zwaardere verpakkingen. De invulling van het preventiedoel verloopt via het ALARA-principe (as low as reasonable achievable), door zo weinig mogelijk en door minder milieubelastend verpakkingsmateriaal in te zetten.
Voor het hergebruik van verschillende materiaalsoorten zijn verschillende percentages vastgesteld. Zo verplicht het bedrijfsleven zich 80% van de totale gewichtshoeveelheid in 2001 te hergebruiken, voor zover zij deze gescheiden krijgt aangeboden. De inspanningen van het bedrijfsleven moeten op het gebied van kunststof verpakkingen resulteren in tenminste 27% materiaalhergebruik. De houtbranche verplicht zich in 2001 15% van de totale gewichthoeveelheid nieuwe houten verpakkingen te hergebruiken. Dit percentage is relatief laag omdat bij hout sprake is van een zeer groot aandeel meermalige verpakkingen.

Herziene versie van stormhandleiding

Storm veroorzaakt nog steeds grote schade aan pannendaken en daken voorzien van baanvormige dakbedekking, dat heeft schadeanalyse al meerdere malen dat uitgewezen. Om die schade verder te kunnen terugdringen heeft Stichting Bouwresearch (SBR) een herziene versie uitgebracht van de eerder uitgegeven handleiding 'Lessen uit de storm', aangevuld met pannendaken en gebaseerd op recente praktijkervaringen.

Aan de hand van herkenbare voorbeelden, zoals schade aan de dakrand, delaminatie van de dakbedekking en het bezwijken van bevestigingen, worden oorzaken van en aanbevelingen ter voorkoming van stormschade behandeld in 'Stormen en daken', aanbevelingen voor ontwerp en uitvoering bij hellende en platte daken".
In de nieuwe handleiding worden het ontwerp en de uitvoering van hellende en platte daken aan een uitgebreide analyse onderworpen. Per daktype zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering, zoals bijvoorbeeld het vooraf maken van een algemene berekening van de windbelasting, het toepassen van kimfixatie bij gekleefde systemen en aanbevelingen voor bevestigingsmiddelen van dakpannen. De handleiding is voorzien van de noodzakelijke detailtekeningen.
De technische onderbouwing van de handleiding is ondergebracht in een Commissierapport dat apart te bestellen is. Het onderzoek is in opdracht van SBR uitgevoerd door BDA Dakadvies B.V. Voor meer informatie kunt u bellen met 010-4117276.

Uw nieuws ontvangen wij graag digitaal

De digitale aanlevering van uw persberichten en productnieuws vergroot niet alleen de kans op plaatsing, het minimaliseert ook de kans op fouten. De redactie van Roofing Holland verzoekt u daarom uw berichten bij voorkeur op diskette of per e-mail aan te leveren.
Kleurenfoto's kunt u als gebruikelijk naar ons postbusnummer sturen.
Ons adres is: Comtekst, postbus 203 162 AE Hoorn, e-mail: redactieRH@dakweb.nl

Mastum zegt lidmaatschap Dakmerk op

Vooruitlopend op eventuele ontwikkelingen in de markt heeft Mastum Nederland BV besloten haar lidmaatschap van de Dakmerk-organisatie op te zeggen.
De reden voor deze stap is volgens de directie dat de deelname in deze erkenningsregeling na vier jaar nog steeds niet de meerwaarde heeft gebracht die Mastum ervan verwachtte. Het onderscheidend vermogen is in de ogen van de opdrachtgevers niet of niet voldoende gerealiseerd. Mastum heeft daarom besloten de kwaliteitsborging wederom volledig in eigen hand te nemen. Dit stelt het dakbedekkingsbedrijf in staat "dat op een individueel op de wensen van de opdrachtgevers toegesneden werkwijze te doen."
Mastum behaalde reeds in 1993 als een van de eersten in de branche het ISO 9002 certificaat. "Dat bewijst dat waarborg voor kwaliteit hoog in het vaandel staat. Daarom blijven ook na het afscheid van Dakmerk externe controles een belangrijk onderdeel van de werkprocedure en worden alle projecten uiteraard volgens de nationale richtlijn (BL 4702) opgeleverd", aldus de verklaring van de Mastum-directie.

Personeel

Het Dakteam van Phoenix Benelux BVDA te Heiloo heeft Hans ter Horst (midden) per 1 november 1997 aangesteld als Project Manager. Hij komt het team, dat als bestond uit Elly van Beek, Harry Vrielink (rechts) en Erik Steegeman (links), versterken in verband met de sterk groeiende vraag naar duurzaam EPDM (rubber) dakafdichting. Ter Horst, die negen jaar werkzaam geweest bij de firma Kooy-Handel te Enschede, zal het team op commercieel gebied gaan versterken.

Agenda

De Amerikaanse vereniging van aannemers van dakwerken NRCA (National Roofing Contractors Association) organiseert van 8 tot 11 februari 1998 haar 111e congres, gelijktijdig met het salon 'The Winning Hand' in de Amerikaanse gokstad Las Vegas. Voor alle verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met de NRCA, Angela Dry op het nummer 001 8472 999070 of via e-mail: angdry@roofonline.org

Van 6 tot en met 9 mei 1998 zullen de Hallen Kortrijk onderdak bieden aan twee vakbeurzen die beide in het teken staan van de veiligheid. Alarm '98 is de vakbeurs voor brandpreventie, beveiliging en bestrijding van rampen en branden, terwijl Prevent & Protect '98 zich richt tot alle professionelen die zich bezighouden met de bescherming en de beveiliging van de personen en zaken in hun werkomgeving. Voor meer inlichtingen: Hallen Kortrijk: tel.: 0032 056 241111, fax: 0032 056 217930, e-mail: hallen@kortrijk.be, website: http://www.hallen.be/

10 t/m 13 maart 1998 Bouwrai 98. Totaaloverzicht van ontwikkelingen in de Nederlandse Bouw- en Volkshuisvestingswereld. Informatie: 020 - 549 12 12.

De volgende editie van Dach + Wand zal doorgaan van 20 tot 23 mei 1998 te Leipzig.

De 10e editie van het IWA-congres (International Waterproofing Association) zal doorgaan van 10 tot 12 juni 1998 in het SAS Falconer Center in Kopenhagen. Voor meer inlichtingen kan u zich wenden tot: IWA, tel.: 0044 115 970 1020, fax: 0044 115 942 4488.

Probuilt 98 vindt plaats van 23 tot 26 september 1998 in de tentoonstellingspaleizen van de Heizel te Brussel, België.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam