Roofing Holland 1998-01-26 Waterdichte duurzaamheid

 

Laura Star-Roof BV uit Velsen introduceert twee stalen felsdaksystemen op de Nederlandse markt. Deze systemen hebben een hoge levensduur, zijn nagenoeg onderhoudsvrij en hebben een zeer goed milieuprofiel. Door de hoge clip die bij Star-Roof daken wordt toegepast, kan de onderconstructie eenvoudig worden uitgevoerd.

De ontwikkeling van de Star-Roof stalen felsdaken is gestart bij Koninklijke Hoogovens NV", vertelt directeur Ruud Westdorp. "Uit marktonderzoek bleken de zeer goede mogelijkheden op de Nederlandse markt voor deze vorm van dakbedekking. Vooral de hoge levensduur, het milieuprofiel, het kunnen werken met minimale dakhellingen en de esthetische mogelijkheden kwamen als sterke punten naar voren. Anderzijds werd ook duidelijk dat een succesvolle introductie alleen mogelijk is als een kwalitatief hoogwaardig product wordt geleverd, waarvan elk detail klopt. Aan alle facetten, zoals het ontwerp van het dak, de productie en de montage moet veel aandacht worden besteed. Voor de productie en het op de markt brengen van stalen felsdaken is de onderneming Laura Star-Roof BV opgericht, die een dochter is van Laura Metaal Holding BV, een aan Hoogovens gelieerde onderneming. In het eerste kwartaal van 1998 zal de productie van start gaan."
Het eerste project is inmiddels gerealiseerd. Op het nieuwe hoofdkantoor van Hoogovens Steel Strip mill Products (HSSP) werd een stalen felsdak aangebracht, dat voor die gelegenheid werd geïmporteerd uit de Verenigde Staten. Met de realisatie hiervan werden de mogelijkheden van deze systemen getoond. Tevens kwam een aantal aandachtspunten naar voren, zoals de specifieke problemen die optreden bij het togen van stalen felsdaken. De montage van het volgende project zal binnenkort plaatsvinden. Een deel van het nieuwe pand van Heembouw BV in Roelofarendsveen wordt voorzien van een stalen felsdak.
Er zijn twee productvarianten. Het enkelgefelste ArtLock wordt veel op architectonische daken toegepast. Het dubbelgefelste SpanLock blinkt uit door een nog hogere weerstand tegen windbelasting, waardoor een zeer efficiënte constructie mogelijk is. De Star-Roof systemen zijn volledig geëngineerd in de Verenigde Staten. Op basis van de zeer strenge certificering die in de VS is verkregen, wordt ruimschoots aan de Nederlandse eisen met betrekking tot windbelasting voldaan.

Dakhuid

"De stalen felsdaken bestaan uit dakbanen met opstaande randen die bij de montage op de bouw in elkaar gevouwen (gefelst) worden", legt Westdorp uit. "Omdat er bij deze verbinding geen schroeven door de dakhuid worden aangebracht, is de kans op lekkage nihil. De stalen dakhuid wordt met behulp van clips, die in de felsnaad worden verankerd, bevestigd op de onderconstructie. Tussen het felsdak en de onderconstructie, bijvoorbeeld een stalen onderdak, worden isolatie en een dampremmer aangebracht. De felsnaden zijn geheel waterdicht, zgn. "hydrostatisch" uitgevoerd. Zelfs als op het dak water zou komen te staan, bijvoorbeeld door een slecht functionerende afvoer, zal dit niet leiden tot lekkages. Vanzelfsprekend dienen ook doorvoeringen en randen hydrostatisch te worden uitgevoerd."
De thermische werking van de dakpanelen wordt opgevangen doordat de clips draai- en schuifbaar zijn. Hierdoor is de doorwerking van deze krachten op de onderconstructie gering. Met behulp van speciaal ontwikkelde hoge clips kan in één keer de afstand tussen onderconstructie en bovendak worden overbrugd. Extra profielen op het onderdak zijn niet noodzakelijk, waardoor eenvoudig isolatie van 100 mm dikte kan worden aangebracht.
Felsdaken kunnen in vele RAL-kleuren worden geleverd. De lak wordt in de fabriek over de metallische coating, Galvalume, aangebracht. Deze coating, die bestaat uit een mengsel van 55 procent aluminium en 45 procent zink, zorgt voor een hoge levensduur. Door de combinatie van afschermende werking van aluminium en de galvanische werking van zink wordt een meer dan drie keer langere levensduur dan verzinkt staal bereikt. Een levensduur van dertig jaar of meer is mogelijk, zowel geverfd als ongeverfd. Als de dakpanelen niet worden geverfd, wordt een ultra dunne transparante coating aangebracht, een zogenaamde 'clear-coat', om het dak tijdens en na de montage in optimale conditie te houden.

Toepassingen

Stalen felsdaken kunnen worden toegepast in nieuwbouw- en renovatieprojecten, zowel op schuine als platte daken, de minimale hellingshoek is 2% of 1,2o. In nieuwbouwprojecten wordt gebruik gemaakt van een warmdakconstructie, wat inhoudt dat er geen buitenluchttoetreding onder de dakhuid is. Een goede dampremmende laag is hierbij cruciaal. Bij renovatieprojecten, waar het stalen felsdak boven de bestaande dakbedekking wordt aangebracht, wordt afhankelijk van de situatie meestal voor een kouddakconstructie gekozen. Ook hier speelt het bereiken van een bouwfysisch optimale situatie een grote rol. Renovatie, oftewel "retrofit" is een goede optie voor probleemdaken, waarbij afschotcorrectie of sloop en afvoer van bitumen noodzakelijk is. Door het stalen felsdak als een paraplu op het gebouw te plaatsen kan de oude dakbedekking op zijn plaats blijven. Het frame, bestaande uit licht stalen profielen, waarop het felsdak wordt aangebracht zorgt voor voldoende afschot. Indien gewenst kan de hellingshoek zo groot worden gekozen dat het nieuwe dak zichtbaar wordt. Het lijnenspel van een felsdak biedt ruime esthetische mogelijkheden.
Naast het felsdak zelf, omvat het concept de onderconstructie, de dampremmende laag en de isolatie. Alle onderdelen van het complete daksysteem worden bouwfysisch en bouwconstructief nauwkeurig op elkaar afgestemd.
Zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten kan eenvoudig een Rc-waarde van 4,5 of hoger worden gehaald, waardoor het energieverlies sterk kan worden beperkt. Door het toepassen van glas- of steenwol-dekens (met een totale dikte van 18 cm of meer) blijft bij een nieuw dak het gewicht, inclusief de onderconstructie, ondanks de dikke isolatie beperkt tot 25 kg/m2. Dit is laag in vergelijking met andere oplossingen waarbij een hoge isolatiewaarde wordt bereikt.
"Door het milieuprofiel onderscheiden stalen felsdaken zich op gunstige wijze van de meeste andere dakbedekkingssystemen", besluit Westdorp. "De Galvalume coating zorgt voor een duurzaam dak, waarbij de emissie van zink naar het milieu zeer gering is. Aan het einde van de levensduur zijn alle elementen van het Star-Roof systeem gemakkelijk te scheiden, waardoor het mogelijk is het gebruikte staal van het felsdak en de onderconstructie volledig te recyclen. In staalfabrieken wordt dit omgesmolten en vervolgens bewerkt tot nieuwe staalproducten."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam