Roofing Holland 1998-01-22 'Een oase in het hart van de stad'

Wie aan Amsterdam denkt, zal in de eerste plaats vooral grote gebouwen voor zijn geestesoog zien. Als je vervolgens aan groen in Amsterdam denkt, komen velen niet verder dan het Vondelpark. Toch is er genoeg plaats voor groen in de hoofdstad, zelfs voor complete tuinen. En al is er op de begane grond dan weinig ruimte voor beplanting meer over, een paar meter hoger, op de daken dus, is nog plek genoeg.

 Van der Tol, tuinarchitecten, hoveniers en terreininrichters BV uit Amsterdam is zo'n bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in daktuinsystemen in deze stad. Het bedrijf, dat in 1945 is opgericht door de gebroeders B & S Van der Tol, heeft ruim 85 medewerkers in dienst die hun creativiteit kunnen botvieren op de miljoenen vierkante meters dak van Amsterdam.
Sinds april vorig jaar heeft de heer R. Franken de algemene leiding in handen. "Het binnen een bepaald budget creëren van een origineel ontwerp is de taak van onze tuinarchitecten", vertelt Franken. "Deze creatieven vervaardigen een compleet ontwerp met een afgewogen beplantingsplan. Daarnaast houden zij zich bezig met stedenbouwkundige adviezen, beheers- en waterbouwkundige plannen, drainage, bemesting en grondonderzoek. De kracht van ons team stoelt naar mijn mening op grote creativiteit, een strakke communicatie met de opdrachtgever en de eigenschap om binnen de gestelde eisen tot een optimaal resultaat te komen."

'Hoog niveau'

Van der Tol BV heeft zowel tuinarchitecten, hoveniers als terreininrichters in dienst, waardoor het bedrijf een totaalproduct kan leveren tegen een redelijke prijs. Dit omdat alle diensten in eigen hand gehouden worden.
"Al sinds de jaren tachtig zijn daktuinen een specialiteit binnen ons bedrijf", legt Franken uit. "Met name binnen stadsvernieuwingsprojecten in Amsterdam heeft het bedrijf veel ervaring opgedaan met tuinieren op 'hoog niveau'. Inmiddels heeft Van der Tol zich ontwikkeld tot een bedrijf dat alle specifieke aspecten van vegetatiedaken, zoals draagconstructie, waterbergend en afvoerend vermogen, vegetatiesamenstelling en dergelijke kan uitvoeren."
Ook milieu staat hoog in het vaandel, wat terug is te vinden in de systemen die het bedrijf gebruikt voor de daktuinen. De opbouw staat geheel uit gerecyclede materialen. Andere specifieke kenmerken zijn duurzame drainage, een waterbergingssysteem voor de groei van planten, gescheiden groeilaag en een tienjarige productgarantie.
Het gebied waar het bedrijf haar daktuinen realiseert is voornamelijk Amsterdam en omgeving. "Wij zien het als een uitdaging om in situaties waar een beperkte ruimte is toch groene oases voor de omwonenden aan te leggen", vertelt Franken. "Noem het maar een oase in het hart van de stad. Vanuit de ervaring met onze projecten zijn de groendaksystemen altijd opgebouwd uit meerdere lagen: de drainagelaag, de waterbergende laag, en de groeilaag. De drainagelaag moet functioneren volgens de DIN 4095 (een kwaliteitsnorm voor de afvoercapaciteit) en zorgt ervoor dat overtollig water snel wordt afgevoerd naar de hemelwaterafvoer. De waterbergende laag verzamelt regenwater dat in droge perioden een extra voorraad voor de beplanting vormt. De groeilaag bestaat uit gerecyclede groendaksubstraten die afgestemd zijn op de soort beplanting die op het groendak neergezet worden."
"De lagentechniek zorgt ervoor dat in het groendak alle functies van de maaiveldbodem zijn nagebootst", vervolgt Franken. "De drainagelaag is bedekt met een filtervlies, en met name aan dit onderdeel ontleent het groendak zijn duurzaamheid. Na twintig jaar is de drainagelaag niet vervuild met substraat en zal derhalve nog goed functioneren. Per project wordt bezien welke laagopbouw noodzakelijk is. Door dit maatwerk kan het groendak ontworpen worden door de tuin- en landschaparchitecten. Net zoals op het maaiveld kunnen heestervlakken, bestrating vijvers en gazon opgenomen zijn in het groendak."

Verschuiving

Sinds enkele jaren vindt een verschuiving plaats van de relatief zware tuindaken naar de lichtere sedumdaken. Deze lichtgewicht systemen hebben een beperkte opbouwhoogte en kunnen in het algemeen zonder speciale constructieverzwaringen worden aangebracht. Van der Tol beschikt over drie varianten van het sedumdak. Het 'Sedumtapijt', met verschillende soorten sedums en vier soorten vaste planten, het 'Sedumtapijt Plus met extra siergras en de 'Lavendelweide', waaraan onder meer lavendel, tijm en prunella is toegevoegd. Het onderhoud van deze daken hoeft maar eenmaal per jaar te worden uitgevoerd.
Onlangs is in Amsterdam op het Witteneiland een nieuw woongebied in opdracht van Woningbouwvereniging Rochdale groen aangekleed door Van der Tol. De woningen, die ontworpen zijn door Lafour & en Van Wijk architectenbureau BV, werden dan ook flink onderhanden genomen door het bedrijf. Het project bestond uit acht woonblokken, waartussen vier gemeenschappelijke tuinen zijn opgenomen. Een van deze tuinen is gerealiseerd op het dak van een parkeergarage. Deze gemeenschappelijke tuin is voor bewoners toegankelijk, vandaar dat er verschillende zitplaatsen en een looppad aanwezig zijn. Op het dak hebben bewoners overigens ook de beschikking over 'particuliere tuinen'. Deze tuinen zijn opgebouwd uit meerdere lagen. Vanaf de bitumineuze dakbedekking is deze als volgt: meerlaagse wortelwerende P.E.-folie, drainage-waterbergend element (ca zes centimeter), filter vlies, substraat (ca 35 centimeter, ter plaatse van bomen ca 70 centimeter).
Tijdens de voorbereidingen bleek dat het dak niet het vereiste afschot van minimaal 1cm/m1 te hebben. Door de aanleg van drainagebuizen is de afvoer van overtollig water geregeld. Bij een normale dakafschot is deze aanvullende maatregel echter niet nodig.
Doordat de daktuin zo weinig mogelijk kunstmatig beregend dient te worden is in de drainagelaag een extra waterbuffering mogelijk van circa achttien liter per vierkante meter. Vooral in droge perioden heeft de beplanting deze voorraad nodig. Het substraat is afgestemd op de beplanting en is voldoende poreus om overtollig water snel door te voeren.
"De beplanting bestaat uit groenblijvende bodembedekkers, lavendel en solitaire vaste planten", besluit Franken. "Ook is voor het ruimtelijk effect een gazon aangelegd, waarin enkele bomen zijn geplant in speciale boombakken zonder bodem. Hierdoor staan de wortels van de bomen in contact met de omgeving, waardoor de wortelgroei normaal verloopt. De daktuin gaat niet merkbaar over naar de 'normale' tuin op het maaiveld. Ik ben er van overtuigd dat deze tuinen het groen dichter bij de bewoners brengt. En zeg nou zelf, het uitzicht is toch veel prettiger als je uitkijkt op een mooie tuin, in plaats van een saai grijs dak?"Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam