Roofing Holland 1997-05-24 EcoTherm dankzij fusie in één klap marktleider in hardschuim isolatie

Sinds Vapotherm en Selthaan in Ecotherm zijn gefuseerd is een onderneming ontstaan die zich in één klap marktleider van Nederland mag noemen op het gebied van hardschuim isolatie. Op de Europese markt kan Ecotherm zich met de drie grootste producenten meten.

Een negatieve benadering van de fusie is dat zowel Vapotherm als Sellink (de producent van Selthaan) nu beide een concurrent minder hebben. Vanuit de positieve benadering kan worden gesteld dat er een sterke onderneming is ontstaan waarbij het effect van één plus één meer dan twee is. Voordelen die met name tot uitdrukking komen in een efficiëntere productie, een gezamenlijk gebruik van de aanwezige kennis en een effectievere marktbenadering.
Zowel Vapotherm als Selthaan hebben beide een naam opgebouwd op isolatiegebied. De gezamenlijke productiehal in Winterswijk biedt onderdak aan een machinepark dat zeer gemoderniseerd is, waardoor platen van grote dikten gefabriceerd kunnen worden. De namen Vapotherm en Selthaan blijven bestaan als productnamen voor EcoTherm. Ter onderscheiding: dakisolatieproducten heten voortaan Vapotherm en Selthaan staat voor agrarische bewaarplaatsisolatie.
Behalve het voordeel dat efficiënter kan worden geproduceerd en dat flexibeler op de markt kan worden ingespeeld, heeft de fusie ook een directe kwaliteitsimpuls met zich meegebracht, stelt marketing manager Dick Martens. Kwaliteit die met name tot uitdrukking komt in een betere stabiliteit.
Eind 1992 stapte zowel Vapotherm als Selthaan over op de productie van CFK-vrije polyurethaan (PUR). De CFK's werden vervangen door pentaan. Die ontwikkeling ging enigszins ten koste van de stabiliteit. Door toepassing van andere stabilisatoren konden de nadelige gevolgen worden gecorrigeerd. Dankzij de fusie konden kennis van Vapotherm en Selthaan worden aangewend in het productieproces. Het gevolg is dat in de CTG's de prestaties omhoog konden. Daarom bestaat het complete EcoTherm programma volgens Martens nu uit producten waar de afnemers volledig op kunnen vertrouwen. "Wat betreft de dakisolatieproducten hebben we een betere dimensionele stabiliteit verkregen. Daarmee zit het nu echt goed. Het zijn de vruchten die een onderneming kan plukken als je bij elkaar in de keuken mag kijken. Een voorbeeldje. De temperatuur waarbij de grondstoffen worden verwerkt, is een zeer bepalende factor bij het productieproces. Sellink had met fine-tuning meer ervaring dan Vapotherm. Aan de andere kant had Vapotherm weer een systeem ontwikkeld waarmee de productie razendsnel kon overschakelen op andere diktes. Er zijn meer voorbeelden. De afzonderlijke bedrijven hadden elk hun zwakte en hun sterkte. Grofweg mag je zeggen dat Vapotherm een grote markt had in dakisolatie en Selthaan in agrarische isolatie. Nu beide partijen voor een alliantie hebben gekozen kunnen de financiële inspanningen die innovatie met zich meebrengt door twee bedrijven worden gedragen."
Circa zestig procent van de EcoTherm isolatieproducten wordt afgezet binnen Nederland. Belangrijke buitenlandse markten voor de nieuwe onderneming zijn België, Frankrijk en Duitsland.

Voorsprong

Met name in Duitsland wordt veel hardschuim weggezet in hellende daken. Het isolatiemateriaal wordt daar toegepast over de sporen. EcoTherm belevert de Duitse markt met platen van 120 x 250 cm in een dikte van 120 mm. Op deze platen worden vervolgens de tengels bevestigd. De fabrikant heeft op die markt ten opzichte van de Nederlandse concurrent een behoorlijke voorsprong genomen. "We hadden de keuze uit twee opties," vertelt Martens. "Kiezen voor een wat arrogante marktbenadering waarbij we zeggen: dit is ons Nederlands systeem, beproefd en degelijk, jullie moeten ook dit systeem gaan toepassen. Of de toepassing van ons materiaal aanpassen aan de Duitse bouwwijze. Wij kozen voor het laatste en kunnen alleen maar vaststellen dat die benadering erg goed is aangeslagen."
Hardschuim is een commodity-product met kleine winstmarges. Martens: "Maar omdat we nu een brede productenrange voeren, een groot volume produceren en uiterst efficiënt werken, kunnen we in deze markt renderend opereren. In die zin mag je zeggen dat Vapotherm en Sellink op tijd de bakens hebben verzet."
Duidelijk is dat EcoTherm in de toekomst op Europees niveau flink wil meeblazen in de markt. De mogelijkheden daartoe zijn volgens Martens wel degelijk voor handen mits de fabrikant erin slaagt in die markt actief te communiceren over het rendement van PUR. En dat rendement mag er wezen, benadrukt Martens. "In het kader van duurzaam bouwen moeten we toe naar Rc-waarden van 3,0 tot 3,5. Om die te realiseren zou je bijvoorbeeld met minerale wol naar diktes moeten van dertien centimeter. Bij renovatie van daken kom je dan soms niet weg met de dakopbouw. Wil je niet voor aanzienlijke aanpassingen aan het dak komen te staan, dan ligt de keuze voor polyurethaan voor de hand. De dunnere isolatie drukt daarmee indirect de bouwkosten. Hetzelfde verhaal gaat ook op voor spouwmuurisolatie, een segment waar EcoTherm haar pijlen nadrukkelijk op gaat richten. Om een Rc-waarde te behalen van 3,5 is een PUR-isolatie nodig van slechts 8,5 zes centimeter. Derhalve heb je dus geen kostbare aanpassingen van details zoals kozijnen."

Uitgestelde energie

En het milieu dan? Martens neemt meteen plaats op zijn stokpaardje. "De polyurethaanproductie is een schoon proces. Waar sommigen tegen te hoop lopen is het afval. Maar ook dat bezwaar is inmiddels in een heel ander daglicht komen te staan. Wanneer gebouwen na een gemiddelde levensduur van vijftig jaar gesloopt of gerenoveerd moeten worden, kan polyurethaan worden verbrand. Geavanceerde installaties wekken er veel energie mee op en daardoor wordt bespaard op onze voorraad fossiele grondstoffen. En al die tijd heeft PUR ondertussen goed dienst gedaan en een enorme hoeveelheid energie bespaard. Inmiddels hebben al vele proeven aangetoond dat bij het verbrandingsproces geen schadelijke stoffen vrijkomen. In dit verband spreek ik dan ook liever over uitgestelde energie. Wat we erin hebben gestopt, kunnen we er in de centrale weer uithalen. Op die wijze is met PUR vrijwel een volledige benutting van energie haalbaar. EcoTherm maakt van het afvalproduct nu briketten die vervolgens als brandstof naar de vuilverbrandingscentrale gaan. Het is een hoogwaardige brandstof en er komt een tijd dat ze ons voor die briketten gaan betalen," zegt Martens profetisch.
Overheid en milieubeweging zijn erin geslaagd een maatschappelijke bewustwording tot stand te brengen ten aanzien van het energiegebruik. Dat proces heeft de industrie ertoe gedwongen nadrukkelijker naar de milieu-effecten van het product en de productiewijze te kijken. Polyurethaan levert een bijdrage aan het energieprobleem. Over dat onderwerp is met Martens geen discussie mogelijk. "Bij de fabricage van elk isolatiemateriaal dient er een vergelijking te worden gemaakt tussen geïnvesteerde energie en bespaarde energie. In die vergelijking scoort PUR heel goed. De energie die je in de productie van polyurethaan moet investeren, is na vier à vijf maanden al terugverdiend."Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam