Roofing Holland 1997-05-20 Daksysteem, technische ondersteuning en uitvoering in één koop

Sarnafil BV in Oisterwijk houdt het niet alleen bij de verkoop van daksystemen. De onderneming verkoopt een organisatie. Directeur Frans de Bruijn spreekt van risicodragende engineering. In de Nederlandse dakenbranche neemt Sarnafil daarmee een unieke positie.

Sarnafil BV te Oisterwijk, een 100 procent dochteronderneming van Sarna Kunststoff Holding AG te Zwitserland, houdt zich al meer dan 35 jaar bezig met de ontwikkeling en toepassing van flexibele afdichtingssystemen. Vanuit Oisterwijk wordt de hele Benelux met groot succes bediend. Want sinds de huidige directeur Frans de Bruijn tot de organisatie toetrad, heeft Sarnafil alleen al in Nederland 1,7 miljoen vierkante meter kunststof daksystemen verkocht. "Alle opdrachtgevers met veel en grote daken behoren tot onze doelgroep," zegt De Bruijn zonder schroom. "Dit jaar mikken we op een afzet van driehonderdduizend vierkante meter en ik heb sterk het gevoel dat we dat gemakkelijk realiseren. Want wij hebben meer te bieden dan alleen hoogwaardige materialen. Wanneer opdrachtgevers met ons werken hebben ze niet te maken met een leverancier, maar met een producent. Bij projecten die wij realiseren, verhuizen we eigenlijk de hele fabriek tijdelijk naar het dak van de opdrachtgever."

 

Risicodragende engineering. Het is een begrip dat De Bruijn graag in zijn mond neemt. En waarom ook niet? De twee woorden geven de marktbenadering en werkwijze van Sarnafil treffend weer. Want Sarnafil durft de garantie van het daksysteem dat taylor-made wordt ontwikkeld volledig op zich te nemen. Voor tien jaar, of desgewenst vijftien jaar. Alles, maar dan ook werkelijk elk onderdeeltje van het lange traject tussen opdracht en oplevering, neemt Sarnafil op zich. Het ontwerp, de bouwfysica, de calculatie, support en opleiding van dakdekkers, selectie van dakdekkersbedrijven, controles op uitvoering tot en met de afgifte van kwaliteitsgaranties. En vaak wordt daar nog een langdurig onderhoudscontract aan toegevoegd.

 

Total Roof Management

Een groot deel van bovenstaande activiteiten wordt uitgevoerd door een aparte werkmaatschappij, Total Roof Management bv (TRM), in 1995 door Sarnafil opgericht. De opdracht die bij Sarnafil binnenkomt belandt ook weer als opdracht bij TRM. De werkmaatschappij bemoeit zich vervolgens met alle technische aspecten. Daarna legt TRM met de Sarnafil-verwerkende dakdekkersbedrijven contact voor de daadwerkelijke uitvoering. TRM heeft zelf geen dakdekkers in dienst.
De Bruin: "Voor de ondernemer zit hem de winst in het gegeven dat hij niet voor alle specifieke onderdelen aparte bedrijven hoeft in te huren. Wij bewaken en beheersen het hele traject en kunnen op basis daarvan volledig voor de kwaliteit instaan. Sarnafil werkt richting opdrachtgever met een open begroting. Ieder onderdeeltje is gespecificeerd. Aan de opdrachtgever is de keuze of hij ook daadwerkelijk elk keten in de schakel aan ons toevertrouwt. Het voordeel van deze benadering is daarnaast dat de klant een veel groter vertrouwen heeft in het daksysteem. Hij heeft namelijk niet met een leverancier te maken, maar met een fabrikant. We hebben geen tussenhandel."

 
       
         
         
         
         
         
         

Gedifferentieerd garantiesysteem

Sarnafil hanteert een gedifferentieerd garantiesysteem. Het systeem is door het bedrijf in Oisterwijk ontwikkeld en heeft bij het moederconcern zoveel indruk gemaakt dat het inmiddels door de overige Europese vestigingen is overgenomen. Deels is het systeem gerelateerd aan de mate waarin Sarnafil bij het ontwerp van het dakbedekkingssysteem is betrokken, deels is het afhankelijk van de materiaalkeuze en voor een deel ook van de keuze voor het type verwerker. Wat dit laatste onderdeel betreft werkt Sarnafil met drie typen dealers: ISO-gecertificeerde franchisenemers, niet-ISO-gecertificeerde franchisenemers en de 'gewone' dakdekker. Landelijk onderhoudt Sarnafil een relatie met dertig, meest ISO-gecertificeerde, dakdekkers.
Het systeem omvat zes verschillende typen garanties. De meest vergaande garantie krijgt de opdrachtgever wanneer hij voor het meest duurzame systeem kiest, het ontwerp volledig toevertrouwt aan Sarnafil en de werkzaamheden uit laat voeren door ISO-gecertificeerde franchisenemers. De praktijk leert volgens De Bruijn dat verreweg de meeste opdrachtgevers voort deze garantievorm kiezen. Op de totale investering die met het dak is gemoeid, maakt de keuze van de garantievorm dan ook maar een zeer ondergeschikt deel van de kostprijs uit.
De meest vergaande garantie vermeldt geen verzekerde som, maar heeft een open eind. Mocht er onverhoopt schade optreden, dan verplicht Sarnafil zich tot herstel, ongeacht de kosten en ongeacht de leeftijd van het dak. De garantie kent dus geen regressief verloop waarbij het garantiebedrag lager wordt naarmate de leeftijd van het dak stijgt.
Direct onder de meest uitgebreide vorm komt de garantie waarbij schade eveneens met een open eindbedrag is verzekerd. In dat geval is de duur beperkt tot tien jaar.
Na deze garantievorm volgt de garantie waarbij de schade verzekerd is tot een bedrag van dertig gulden per vierkante meter. Het dak moet dan wel zijn gemaakt door (ISO)-gecertificeerde franchisenemers. Het verschil zit hem bij deze twee garantievormen ook weer in de looptijd (vijftien of tien jaar).
De laatste twee garantievormen, de minst vergaande vormen, zijn van toepassing wanneer de opdrachtgever kiest voor uitvoering door een niet-(ISO)-gecertificeerde franchisenemer en waarbij de betrokkenheid eigenlijk niet verder gaat dan de levering van de dakbedekking. Wanneer de dakbedekking volgens voorschrift is aangebracht, garandeert Sarnafil ingeval van schade gedurende vijftien of tien jaar uitsluitend de levering van een nieuwe dakbedekking. Alle te verleggen vierkante meters daksysteem worden uitgevoerd door Sarnafil opgeleide verwerkers.
"Ik vergelijk het systeem graag met de aanschaf van een Mercedes," vertelt De Bruijn. "We leveren een stevige standaardkwaliteit en daarnaast kunnen onze klanten gebruik maken van diverse opties. Binnen het garantiesysteem verdrukt onze Sarnafil T dakbedekking niet onze PVC. In de ene toepassing geniet PVC de voorkeur, in de ander Sarnafil T. Het ene is uiteraard duurder dan het andere, maar daarmee is niet gezegd dat Sarnafil T altijd de voorkeur geniet."

Uitvoerige kwaliteitsbewaking

Om binnen het garantieysteem een dergelijke vergaande differentiatie aan te brengen is uiteraard een strikt en uitvoerig controlesysteem noodzakelijk. Binnen ISO is dat allemaal keurig vastgelegd. Werken in uitvoering door ISO-gecertificeerde franchisenemers worden minimaal tweemaal bezocht. De eerste keer wanneer tien procent van werk is voltooid en altijd nog een keer bij oplevering. Het komt echter ook heel regelmatig voor dat technisch controleur Ron Sluyter projecten vijf tot tien keer bezoekt. De intensiteit van de controle is afhankelijk van de ervaring die het betreffende dakdekkersbedrijf met de verwerking van het uit te voeren daksysteem heeft en de grootte van het betrokken project.
"Voor de kwaliteit van onze franchisenemers sta ik volledig in," zegt De Bruijn. "Het zijn stuk voor stuk vakkundig opgeleide mensen die uiterst serieus met hun vak omgaan en trots zijn om onze producten te kunnen verwerken. Ook nu weer complimenteerde onze verzekeringsmaatschappij ons met het feit dat tot op heden nul vierkante meter stormschade is geclaimd.
Binnenkort ontvangen alle gecertificeerde dakdekkers persoonlijk een legitimatiepas. We hebben de pas bevestigd aan een Zwitsers mes waarmee we de veelzijdigheid en het vakmanschap van de Sarnafil-verwerker uitdrukken."

 

Scherp blijven

Niettemin zorgt de gedegen controle van Sluijter ervoor dat de dakdekkers scherp blijven. Met de vraag wat het mooiste gedeelte is wat hij die dag heeft gemaakt, treedt hij de dakdekker tijdens de controle tegemoet. Vervolgens wordt dan het betreffende deel opengesneden en beoordeeld of er inderdaad gewerkt is volgens voorschrift. Of er werkelijk vier bevestigers per meter zijn toegepast, het isolatiepakket overal goed ligt en of ook die laatste schroef er niet scheef in is gedraaid. Op zijn beurt wordt Sluijter weer gecontroleerd door technici van het Zwitserse moederbedrijf. De bevestigingsmethode van de Sarnafil dakbedekking mag dan afwijken van de richtlijnen van sommige adviesbureaus, de daken zijn na oplevering tegen een twintig procent hogere windbelasting bestand dan de norm die de BRL vermeldt. Waar de norm is vastgesteld op 20 meter per seconde garandeert Sarnafil een windbelasting van 24,4 meter per seconde.
De Bruijn: "Wanneer een bedrijf zo instaat voor de kwaliteit van het dak dat het een allesomvattende garantie durft te af geven, dan heeft de opdrachtgever niet meer te maken met zomaar een leverancier. Dan is het een onderneming die voor meer dan honderd procent achter zijn materiaal, zijn expertise en zijn concept staat. De markt geeft ons dat vertrouwen keer op keer weer. Intern zijn we ook voortdurend bezig die zekerheden in te bouwen die nodig zijn om het vertrouwen van onze opdrachtgevers vast te houden. Want ook in de toekomst wil Sarnafil een onderneming blijven die zijn aandeel in de markt terecht opeist."

 

Sarnafil al jarenlang marktleider in Europa

Sarnafil BV te Oisterwijk is een 100 procent dochteronderneming van Sarna Kunststoff Holding AG in Zwitserland. Al ruim 35 jaar houdt Sarna AG zich bezig met de ontwikkeling en toepassing van afdichtingssystemen. Het bedrijf zoekt daartoe ten behoeve van en samen met de klant naar innovatieve en duurzame oplossingen. Met dit doel voor ogen heeft Sarnafil niet alleen uitstekende Sarnafil kunststofproducten ontwikkeld maar ook een omvangrijk softwarepakket in huis.
De inspanningen hebben ertoe geleid dat Sarnafil in Europa al jarenlang marktleider is. Vorig jaar werd op diverse markten 17 miljoen vierkante meter Sarnafil kunststof dakbedekking weggezet. Wereldwijd heeft de onderneming een leidende positie met dochterondernemingen in de meeste West-Europese landen, Noord-Amerika en het midden en verre Oosten.
In Oisterwijk verzorgt Sarnafil diverse opleidingen voor haar verwerkers/franchisenemers. Samen met haar verwerkers doet Sarnafil aan kwaliteitsborging volgens ISO 9000, 9001 en 9002. Dit begint bij de productie in Zwitserland en eindigt met de afgifte van een Total Package-deal garantie bij oplevering. Ontwikkeling, productie, advies en verwerking hebben plaats zonder tussenschakels.

 Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam