Roofing Holland 1997-05-17 Rechters zijn ook maar mensen (deel 2)

In aflevering 3 (maart 1997) heeft u kunnen lezen hoe in een procedure een rechter tot een voor alle betrokkenen volkomen onverwacht oordeel kan komen door zijn eigen uitleg van deskundigenrapporten. Een toelichting.

Onze dakdekker kreeg daardoor de moeilijke bewijsopdracht aan te tonen dat de lekkages wel degelijk het gevolg waren geweest van ondeugdelijk materiaal en niet waren veroorzaakt door uitvoeringsfouten.

De belangrijkste getuigen in dit verband waren natuurlijk de opstellers van de verschillende rapportages zelf. Zij hadden de taak de kritiek van de Fransen te weerleggen.Zo werd hen verweten dat zij voor hun onderzoek geen gebruik hadden gemaakt van nieuwe materiaal, maar van materiaal dat van het (lekke) dak was gehaald.

Uiteraard lijkt het logisch dat een onderzoeker, om de oorzaak van een lekkage op te sporen, ter plaatse gaat kijken naar de gelegde dakbedekking om zo de oorzaak proberen op te sporen.
De getuige-deskundige legt de rechter dan ook uit dat een dak 'gewoon' waterdicht moet zijn en dat zijn onderzoek er op gericht is juist te zien in hoeverre de dakdekkers conform de richtlijnen hun werk hebben verricht. Dat kan natuurlijk nooit beoordeeld worden indien alleen nieuw materiaal in een laboratorium wordt onderzocht.
Vervolgens geeft de getuige-deskundige aan dat er weliswaar hier en daar losse overlappen zijn waargenomen, maar dat de mate van de lekkages niet in verhouding staat tot die paar losse overlappen.
Bovendien, indien de dakbedekking niet goed zou zijn gelegd, dan zouden de lekkages al vrij snel opgetreden moeten zijn, hetgeen niet is gebeurd.
Ook het feit dat de toplaag op een aantal plaatsen niet goed is bevestigd aan de geperforeerde onderlaag, heeft in principe niets van doen met de lekkages, gelet op het feit dat er op zich goed is gebrand. De hier bedoelde bevestiging heeft veel meer te maken met de stormvastigheid, zo doceert de getuige.

Ook de volgende getuige-deskundige, opsteller van het allereerste rapport, probeert de rechter duidelijk te maken dat aan de hand van laboratoriumproeven de ondeugdelijkheid van het materiaal is aangetoond.
Hij legt uit hoe de inlage van het glasweefsel buiten de banen uitstak, terwijl die juist volledig omhuld dient te zijn met bitumen.

Aan het woord komt ook nog de Franse expert, die uitlegt hoe hij zijn onderzoek heeft verricht: nee, niet in een laboratorium en ook niet, zoals te doen gebruikelijk, met een monster van het dak van 1m2, maar met een monster van 30 x 30 cm. omdat hij zijn proeven namelijk bij hem thuis in de keuken heeft moeten uitvoeren en dan is het toch een beetje behelpen, nietwaar...

Uiteraard heeft de Franse deskundige ook wel gezien dat de inlage naar buiten stak, maar dat is veroorzaakt door de wijze van verwerken van de overlappingen, zo stelt hij. Hij heeft immers alle fabrieken bezocht die het product maken en weet daarom dat het materiaal wordt afgeleverd zonder dat de inlage naar buiten steekt. Alsof hij alle zendingen eigenmachtig heeft gecontroleerd, zo stellig is de Fransman in zijn verklaring dat het materiaal nooit ondeugdelijk kan zijn geweest.
Er zijn natuurlijk nog veel meer punten behandeld tijdens de getuigenverhoren, zoals het optreden van spanningen als gevolg van lengteverschillen in de ondergrond door temperatuurwisselingen, de consequenties van het niet overal voldoende gebrand zijn, het op sommige plaatsen ontbreken van de bovencoating, alsmede het, op bepaalde plekken, niet geïmpregneerd zijn van de inlage.

Het zou te ver voeren alle aan bod gekomen onderwerpen hier te behandelen.Het wachten is nu op de rechter die, naar alles wat hij gehoord heeft, zal hebben te beslissen of hij terugkomt op zijn eerdere beslissing in zijn tussenvonnis dat onvoldoende is komen vast te staan dat de lekkages toegeschreven moeten worden aan tekortkomingen in het materiaal.Deze uitspraak zal nog wel een aantal maanden op zich laten wachten. Ondertussen wacht de dakdekker in spanning af. En met hem zijn advocaat. Ik houd u op de hoogte.

 

door: J.C.M. BonnierDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam