Regio Roofs September 2014 Zeeland Noord Brabant

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand

Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant ondertekend

16 gemeenten in West-Brabant en woningcorporatie Thuisvester hebben het convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant getekend. De gemeenten in West-Brabant hebben duurzaam bouwen hoog in het vaandel staan.

Door inspanningen in alle gemeenten op dat gebied zijn er al vele energiezuinige woningen gebouwd. De ambitie van de gemeenten in de regio is het verder verduurzamen van de gebouwde omgeving. Niet alleen op het gebied van energiebesparing, maar ook bijvoorbeeld in het gebruik van materialen. Een regionaal convenant duurzaam bouwen draagt hieraan bij.

Andere partijen, zoals woningcorporaties en bouwpartijen zijn bij de uitvoering een onmisbare schakel en onderschrijven ook de uitgangspunten van duurzaam bouwen.

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  • De introductie van GPR als toetsingsinstrument maakt alle thema’s van duurzaam bouwen meetbaar. GPR-gebouw meet op vijf verschillende duurzaamheidsthema’s de prestatie van een gebouwontwerp: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
  • Het hanteren van eenzelfde ambitie voor duurzaam bouwen, zodat initiatiefnemers in de regio weten waar ze aan toe zijn. Er wordt uitgegaan van een GPR score 8 voor energie en gemiddeld een 7,5 op de andere thema’s. Vanaf 2015 wordt uitgegaan van een 10% scherpere EPC dan is genoemd in het Bouwbesluit. Daarmee lopen de convenantpartners vooruit op landelijke ontwikkelingen.
  • Het convenant zet ook in op verduurzaming van bestaande woningen. Op deze manier wordt er een koppeling gelegd met andere afspraken die regionaal zijn gemaakt, zoals de kwaliteit en levensloopbestendigheid van woningen.
  • Het convenant wordt na één jaar geëvalueerd.

Subsidie: asbest eraf, zonnepanelen erop

Agrarische bedrijven kunnen van 1 juli 2013 tot 1 september 2015 subsidie aanvragen om asbest op hun dak te vervangen door zonnepanelen. De provincie Noord-Brabant stelt hiervoor maximaal € 3.318.240 beschikbaar.

Agrarische bedrijven, voormalige agrarische bedrijven en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok* (na 1-1-1993 nog agrarische bestemming) komen in aanmerking voor de regeling. Per aanvraag wordt nu een minimum-oppervlak van 250 m² asbestdak gehanteerd, en maximaal € 15000,-subsidie verstrekt (per 1-7-2014). Ter vervanging moeten op het dak zonnepanelen met een minimale productiecapaciteit van 5 kilowatt-piek worden geplaatst. Het subsidiebedrag is € 4,50,- (met terugwerkende kracht) per m² asbestdak.

 

Man valt door dak koeienstal

Een man is dinsdagmiddag 17 juni 2014 gewond geraakt bij de val van het dak van aan koeienstal aan Voederheil in Zeeland. Hij is per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Vanwege de ogenschijnlijke ernst van de verwondingen werd ook de hulp van de traumahelikopter nog ingeroepen, maar die bleek niet nodig. De gevallen persoon kon per ambulance naar het ziekenhuis.

BRON: Brabants Dagblad

 

Gemeente Breda: Zes windmolens moeten van dak Prinsenbeekse stal af

Er staan zes windmolens op het dak van de stal van de familie Vincenten uit Prinsenbeek. Maar ze moeten er af. Anders moet de familie voor straf tienduizend euro betalen. De reden is dat 'het bouwwerk niet voldoet aan redelijke eisen van welstand'. Althans: dat is wat de gemeente de familie heeft laten weten. Het echtpaar Vincenten is het daar niet mee eens. Ze hebben hun bezwaar tegen de afwijzing van de vergunning voorgelegd aan de Adviescommissie bezwaarschriften.

BRON: BN De Stem

Zeeland maakt vervanging asbestdak door zonnepanelen aantrekkelijker

 

De landelijke subsidieregeling 'asbest eraf, zonnepanelen erop' wordt aantrekkelijker gemaakt om een beter resultaat te bereiken. In Zeeland zijn tot dusver 24 aanvragen goedgekeurd en daarmee is slechts 10 procent van het beschikbare budget (700.000 euro) gebruikt, aldus Gedeputeerde Staten.

De subsidie per vierkante meter wordt verhoogd, terwijl de vereiste ondergrens van het te saneren oppervlakte asbestdak bijna wordt gehalveerd tot 250 m². Ook de eis voor een minimale capaciteit van de te plaatsen zonnepanelen wordt verlaagd tot 5000 wattpiek. Het maximum aan het te vergeven subsidie wordt verdubbeld tot 15.000 euro.

Ook de doelgroep die voor de regeling in aanmerking komt, wordt verruimd. Naast het boerenbedrijf kan vanaf 1 juli ook voor voormalige agrarische gebouwen en door particulieren in het buitengebied met subsidie asbest daken worden vervangen.

De verhoging van het subsidie geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli vorig jaar. Landelijk is hiervoor 19 miljoen beschikbaar.

BRON: PZC

 

Aabo Trading Breda direct weer uit de brand

Op maandag 11 augustus 2014 werd de Bredase vestiging van Aabo Trading getroffen door een brand. De vestiging werd volledig verwoest, maar al binnen een week was er een nieuwe vestiging operationeel.

De brand was die fatale maandag aan het eind van de ochtend uitgebroken bij het in hetzelfde bedrijfsverzamelgebouw gevestigde Destra Data (een dochter van afvalverwerker Van Gansewinkel) aan de Mijkenbroek in Breda. De oorzaak van de brand is momenteel onderwerp van onderzoek.

Vestigingsleider Jurgen Heuts van Aabo Trading Breda was op het moment dat de brand uitbrak in de vestiging aanwezig. Hij vertelt dat de brand zich door de wind zo snel ontwikkelde, dat hij enkel tijd had de aanwezigen te waarschuwen, wat spullen bij elkaar te graaien en het pand zo snel mogelijk te verlaten. Van het pand en de inboedel was niets meer te redden.

“Het was een zeer emotionele dag,’ vertelt Jurgen Heuts. “Ik ben er de hele dag bij geweest en je voelt je dan zo machteloos. Acht jaar lang hebben we hard gewerkt om van onze vestiging in Breda een succes te maken en in een paar uur is het weg. De volledige vestiging is verbrand, inclusief de in het pand aanwezige materialen en gereedschappen. De gasflessen stonden in een speciale, beschermde ruimte maar de hitte was te groot, die zijn geëxplodeerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, dat is een geluk bij een ongeluk.”

Nieuwe vestiging

“Aabo Trading staat erom bekend dat we snel kunnen schakelen,” aldus Heuts. “Nog dezelfde week hebben we aan de Hekven 19 een nieuw pand gevonden en betrokken. De nieuwe vestiging ligt op ongeveer 200 meter afstand van de oude locatie. Het is qua oppervlakte iets groter dan de oude vestiging en het biedt dan ook nog meer mogelijkheden aan kantoorruimte en opslag. Een week na de brand zijn we op de nieuwe locatie begonnen met het opnieuw opbouwen van de voorraad, het aanleggen van de elektronische infrastructuur, etc. Begin september wordt een volledig nieuwe state-of-the-art zinkzetterij geïnstalleerd. Zodoende zijn we snel weer op de daken- en zinkmarkt van Breda aanwezig, zelfs krachtiger dan voorheen, om onze klanten te bedienen.”

“Hartverwarmend waren de reacties van onze klanten en relaties die ons al snel een hart onder de riem staken,”  besluit Heuts. “Het was mooi om te merken hoe begaan onze relaties zijn en hoe ze meedenken. Sommigen lieten ons weten mee te leven, anderen sms’ten zelfs suggesties voor een nieuwe locatie. Uiteindelijk zijn we bezig voor onze klanten, dus dit soort reacties doen in zo’n situatie ontzettend goed. En het is een extra stimulans om snel weer op te krabbelen. Wij hebben er vertrouwen in dat we onze klanten vanuit de nieuwe vestiging weer op een goede manier, zoals men dat van ons gewend is, zullen kunnen bedienen.”

De vestiging op de Hekven 19 zal op 2 oktober 2014 officieel worden geopend.Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam