Regio Roofs September 2014 Noord en Zuid Holland

Wilt u deze tekst in opgemaakte vorm lezen met foto's, klik dan deze link aan, dan ontvangt u de tekst in een PDF bestand

Kennissessie zonne-energie coöperaties

Noord-Holland lijkt één van de meest (zonne-)energiebewuste provincies. In veel regio’s zijn één of meerdere energiecoöperaties aanwezig. Deze coöperaties hebben allemaal eigen plannen, ideeën en manieren om hun doelen te verwezenlijken. Het opwekken van duurzame zonne-energie staat daarin bij veel coöperaties hoog op de actielijst. Het Servicepunt Duurzame Energie nodigt alle wethouders, ambtenaren, vertegenwoordigers van energiecoöperaties én andere geïnteresseerden uit om 18 september naar de kennissessie zonne-energie coöperaties te komen.

 

WAT: Kennissessie zonne-energie coöperaties
WAAR: “Het Blauwe Pand”, Aris van Broekweg 2 te Zaandam
WANNEER: 18 september 2014 van 8.30 tot 12.00 uur

INFO: www.servicepuntduurzameenergie.nl

Rooftop Festival

Amsterdam Rooftop Solutions organiseert op 25 september 2014 het Rooftop Festival. Het festival zal bestaan uit een uitgebreid, interactief programma. Men laat u kennismaken met de integrale rooftop aanpak, de innovatieve pilots en de bijbehorende business cases. Ook is er ruimte voor de manier waarop het proces is vormgegeven en de key-learnings.

WAT: Rooftop Festival

WAAR: Old School - Gaasterlandstraat 3-5 te Amsterdam

WANNEER: 25 september 2014 van 16.30 tot 20.00 uur.

INFO: www.degroenegrachten.nl

 

Haagse Energiebeurs

Duurzaam Den Haag organiseert op 5 oktober 2014 de vierde Haagse Energiebeurs in het Atrium van het Stadhuis te Den Haag. Vorig jaar bezochten 5.000 mensen dit duurzame dagje uit voor het hele gezin. Dit jaar kunnen bezoekers op de beurs alles vinden op het gebied van energie besparen en opwekken, duurzame mobiliteit en stadslandbouw. Uiteraard is er weer van alles te beleven voor jong en oud en worden er heerlijke en duurzame hapjes en drankjes geserveerd.
 

WAT: Haagse Energiebeurs 2014

WAAR: Spui 70 te Den Haag

WANNEER: 5 oktober 2014 van 12.00 tot 16.30 uur.

INFO: www.degroenegrachten.nl

 

Wijziging stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop

Per 1 juli 2014 is de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop gewijzigd. Nieuw is dat naast agrariërs nu ook voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok een subsidieaanvraag kunnen doen. Daarnaast is ook het subsidiebedrag per m2 verhoogd, zijn de voorwaarden van de regeling versoepeld en is de aanvraagperiode verlengt tot 1 september 2015.

Om gebruik te kunnen maken van de regeling, heeft een aanvrager ook de hulp van de gemeente nodig. De gemeente dient een bewijs en verklaring af te geven dat het om een agrarisch bouwblok of een voormalig agrarisch bouwblok (vanaf 1993) betreft. De vereisten voor het bewijs, een voorbeeldverklaring en meer informatie over de regeling zijn te vinden op de website www.asbestvanhetdak.nl.

 

Vereniging Haagse Duurzaamheid promoot windenergie

Den Haag is een van de weinige grote Nederlandse steden met een ligging aan de kust. Door deze ligging wordt de stad regelmatig voorzien van (veel) wind. Waarom gebruiken we die wind zo weinig voor het opwekken van energie? Wind is er immers dag en nacht. De onlangs opgerichte Vereniging Haagse Duurzaamheid heeft als doel de ogen van bedrijven en bewoners te openen voor ’Haagse wind’. Door windmolens te plaatsen op prominente plaatsen wordt de opwekking van duurzame energie zichtbaar voor iedereen. “Geïnteresseerde bedrijven en particulieren hebben de mogelijkheid om windenergie op te wekken. Zij kiezen er bijvoorbeeld voor hun dak open te stellen voor het plaatsen van windmolens.”

In tegenstelling tot andere windmolenprojecten zijn de windmolens van de Vereniging Haagse Duurzaamheid klein en licht. Ze wegen 10 kg en hebben een doorsnede van 2 meter. Eén windmolen wekt per jaar gemiddeld tussen de 500 en 1100 kilowatt uur aan energie op. Dit staat gelijk aan de kracht van 6 zonnepanelen. De windmolens worden in Den Haag door mensen van de TU Delft gebouwd. Het voordeel van windmolens ten opzichte van zonne-energie is dat ze niet alleen meer energie opwekken, maar ook nog eens goed zichtbaar zijn. Bedrijven kunnen zo laten zien dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

De vereniging werkt momenteel in het kader van de subsidieregeling Duurzaamheid door Haagse wijken een projectplan uit om windturbines te plaatsen op zichtbare plaatsen in de wijk. Ze helpen de betrokken partijen om de vraag naar duurzame oplossingen en het aanbod van lokale leveranciers bij elkaar te brengen. Zij zijn bijvoorbeeld in gesprek met de gemeente over het plaatsen van windmolens op het dak van het stadsdeelkantoor Leidschenveen-Ypenburg.

 

Provincie zet alle informatie over Zuid-Holland online

Leegstand van kantoren, inkomensverdeling, biodiversiteit, cijfers, kaarten en open data. Het is allemaal te vinden op de site Staat van Zuid-Holland die de provincie op 22 mei 2014 presenteerde.

“Openheid is een van de drijvers van de democratie,” zegt de Zuid-Hollandse gedeputeerde Rogier van de Sande (VVD). Het huidige college wil de transparantie van de provincie vergroten. Eerder dit jaar werd de provinciale begrotingswijzer gelanceerd en in mei ging de site Staat van zuid-Holland online. “Alle relevante informatie over Zuid-Holland is te vinden in een portal: eigen publicaties en van andere organisaties, open datasets, factsheets en kaarten. De informatie is geordend en overzichtelijk voor de buitenwereld. We willen zo ook de samenwerking met de buitenwereld verbeteren.”

Niet alleen ambtenaren uit de interne organisatie hebben baat bij de portal, maar ook rijksambtenaren, gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, Statenleden, maatschappelijke organisaties, journalisten en burgers. “Gemeenten kunnen de informatie gebruiken voor samenwerking met ons. Ze kunnen ons beleid inzien en deskresearch doen. De portal is een bron van inspiratie om elkaar te vinden. Ook kunnen ze zichzelf vergelijken met andere gemeenten.”

 

Noord-Hollandse gemeenten zoeken duurzaamheid

Uit een inventarisatie van de collegeprogramma's door Bouwend Nederland Regio Randstad Noord blijkt dat duurzaamheid een belangrijke plaats inneemt. De collegeprogramma's bevatten veel voornemens die de komende vier jaar moeten worden gerealiseerd.
 
Positief is dat vrijwel alle Noord-Hollandse gemeenten (46 van de 50) duurzaamheid en duurzaam bouwen in het programma hebben opgenomen. Twaalf gemeenten zien zichzelf als voortrekker door het eigen vastgoed te verduurzamen. Acht gemeenten hebben zichzelf als doel gesteld energieneutraal te worden. Slechts 13 gemeenten noemen verduurzaming in relatie tot nieuwbouw van woningen. In totaal 20 gemeenten spreken over het opwekken van energie via zonnepanelen of windmolens.
 
Echter, de verduurzaming van de bestaande voorraad komt slechts in beperkte mate terug in de voornemens. Slechts tien gemeenten benoemen een belangrijke rol voor corporaties in het verduurzamen van huurwoningen en zeven gemeenten spreken over de particuliere woningvoorraad, waarbij Aalsmeer zelfs expliciet aangeeft plannen voor verduurzaming van particulier woningen niet te steunen. Het inzetten van aanbestedingsbeleid en het wegnemen van belemmerende regels wordt slechts door 4 gemeenten genoemd.
 
Een greep uit de collegeprogramma's:

 • Aalsmeer wil voorbeeldprojecten op het gebied van zonne-energie;
 • Amstelveen zet in op duurzaam inkopen
 • Beverwijk en Haarlem willen energieneutraal worden
 • Blaricum en Laren willen zuinige openbare (LED-)verlichting;
 • Diemen onderzoekt de plaatsing van Windmolens
 • Hilversum is in 2015 energieneutraal en wil dan koploper zijn
 • Hollands Kroon gaat voor een windmolenpark in de Wieringermeer.
 • Hoorn kiest voor zonnepanelen op braakliggende grond
 • Heiloo wil duidelijke afspraken met plaatselijke bouwbedrijven maken
 • Heemstede gaat onderzoek doen naar zonnepanelen en gaat zichzelf doelstellingen opleggen
 • Zaanstad wil in 2030 energieneutraal zijn en zonnepanelen op braakliggende gronden plaatsen.

 
Volgens Jan Overtoom, regiomanager Randstad Noord, wordt in gemeenteland wel heel verschillend over het begrip duurzaamheid gedacht. "Enkele gemeenten spreken ambities uit over het zijn van koploper en de wens als gemeente energieneutraal te worden, terwijl ander gemeenten zich expliciet richten op zonnepanelen, windmolens en zuinige openbare verlichting. Onvoldoende collegeprogramma's zoeken samenwerking met de markt. Heiloo is wat dat betreft een positieve uitzondering. Daar worden de lokale bouwbedrijven uitgenodigd mee te denken."
 
De inventarisatie van de collegeprogramma's levert veel input voor de gemeentelijke bouw- en infraoverleggen die Bouwend Nederland regio Randstad Noord voert.

 

Noord-Holland wil meer asbest van daken

Provincie Noord-Holland roept nogmaals boeren op asbest van daken te verwijderen en zonnepalen te plaatsen. Asbest is nog steeds op veel bedrijven aanwezig.

Landelijk zit er bij agrarische bedrijven nog zo’n 90 miljoen m² asbest op daken en gevels. Geschat wordt dat het in Noord-Holland om circa 6 miljoen m² gaat. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in antwoorden op vragen van Statenlid Jongsma (CU-SGP).

Begin april was er in Noord-Holland voor zo'n 45.000 euro subsidie aangevraagd voor het saneren van een oppervlakte van 20.000 vierkante meter asbestdak. Het Noord-Hollandse provinciebestuur stelt dat “reden genoeg is de regeling te evalueren en wellicht de voorwaarden aan te passen. Wij zijn daarover in interprovinciaal vetband me elkaar in gesprek.”

Met LTO Noord Projecten heeft de provincie een collectief inkooptraject gestart om de aanschaf van zonnepanelen en het saneren van asbest te stimuleren. Het kabinet heeft het voornemen geuit om het asbest te verbieden voor 2024.

In totaal hebben zich in Noord-Holland vorig jaar 59 agrarische ondernemingen aangemeld voor de collectieve inkoop ‘Vraagbundeling Zonnepanelen’ van LTO Noord, goed voor 1,6 megaWattpiek (mWp). Op dit moment loopt er een traject in Hollands Kroon en de Amstel, Gooi en Vechtstreek.

BRON: Nieuwe Oogst

 

Groen licht voor 24.000 zonnepanelen op huurwoningen Haarlemmermeer

Er is groen licht gegeven voor 24.000 zonnepanelen op huurwoningen in Haarlemmermeer. Het lokale energiebedrijf Tegenstroom heeft vier partijen uitgezocht die de zonnepanelen gaan plaatsen. Dit meldt directeur Andrea van der Graaf van Tegenstroom tegenover de Groene Courant.

Al eerder werden de plannen voor het enorme project bekendgemaakt, maar nu is ook bekend dat de aanbesteding rond is. Naast het vinden van de vier partijen, die pas op een later moment bekend worden gemaakt, is er ook geen bezwaar gemaakt tegen het project.

Bewoners in de regio worden vanaf nu officieel benaderd in fases. Tegenstroom was hier al mee begonnen in Rijsenhout toen de prijs voor die regio duidelijk was. Voor alle zonnepanelen is een investering nodig van 10 tot 12 miljoen euro. Tegenstroom heeft hiervoor met garantie van de gemeente een lening afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De panelen worden geplaatst op woningen van woningstichting Ymere. In totaal wordt er gehoopt op 3.000 aanmeldingen Alle panelen samen zouden 5 miljoen kilowatuur  aan zonnestroom per jaar moeten opwekken.

BRON: De Groene Courant

 

Groendak van Gouwedepot Gouda met planten rode lijst

Het Gouwedepot in Gouda voldoet aan de meest optimale klimaateisen voor het opslaan van historische stukken. Duurzaamheidsmaatregelen als een groendak en Ledverlichting dragen bij aan de energiezuinigheid van het gebouw, dat na oplevering energielabel A krijgt.

Het Gouwedepot zal onderdak bieden aan de archieven van het Streekarchief Midden Holland, een groot deel van de archieven van het streekarchief Rijnlands Midden en de archeologische vondsten uit het gemeentelijk archeologisch depot. De bouw van het pand is in handen van Slavenburg Bouw.

In het nieuwe gebouw, naar ontwerp van Architektenburo Houweling, zijn een veelvoud aan duurzame maatregelen doorgevoerd. Zo zijn de gevels en het dak voorzien van extra isolatie en dampdichtheid. Dit reduceert het energieverbruik en omvang van de installaties aanzienlijk. Tevens ontstaat hierdoor een beter, natuurlijk binnenklimaat. Daarnaast wordt het dak voorzien van een groendak, dat bijdraagt aan verbetering van luchtkwaliteit, biodiversiteit en werkt als waterbuffer.

Cityroofs, in samenwerking met Brouwers Groenaannemers, voorziet het groendak van plantensoorten van de rode lijst. Dit is een overzicht van dier- en plantensoorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. De toepassing levert een bijdrage aan de toename van de soorten, waardoor het mogelijk is dat ze over een aantal jaar van de rode lijst gehaald kunnen worden. Het groendak is eind april jongstleden aangelegd door middel van een zadenmengsel en krijgt nu tijd om te volgroeien.

BRON: Duurzaam Gebouwd

 

Ruim 1100 zonnepanelen geïntegreerd in dak

De start is gemaakt om wederom vijfentwintig woningen te voorzien van het indak montage systeem van Klimaatgarant Solar. Inmiddels heeft Klimaatgarant Solar ruim 92 woningen voorzien van het indak montage systeem in de nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten, waarbij in totaal 276.000 WP is geïnstalleerd. De nieuwbouw wijk Rijswijk Buiten is straks de duurzaamste woonwijk van Nederland die momenteel onder andere wordt gebouwd onder  door Dura Vermeer.
 

Zonatlas Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland stelt de Zonatlas beschikbaar aan alle gemeenten in Noord-Holland om de productie van duurzame energie te stimuleren. Het Servicepunt Duurzame Energie faciliteert de gemeenten bij de implementatie van deze tool.

De Zonatlas laat inwoners en bedrijven in één oogopslag zien of hun dak geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen om zonne-energie op te wekken. Particulieren kunnen zien hoeveel panelen geplaatst kunnen worden en hoeveel elektriciteit ze opleveren. 

 

Een golvende daktuin

In Het Funenpark, het gebied tussen de binnenstad en het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, is een opvallend woongebouw gerealiseerd: Verdana. Het dak kreeg een golvende daktuin. In dit artikel wordt het project nader bekeken.

Sinds eind jaren negentig wordt het gebied, dat deel uitmaakt van de Oostelijke Eilanden van Amsterdam, herontwikkeld. In totaal zijn er inmiddels 551 woningen gerealiseerd (304 appartementen, 247 stadswoningen). Verdana is een van de tien gebouwen met appartementen in Het Funen. Hier zijn 10 grondgebonden woningen in gevestigd.

Aangezien veel gebouwen in de omgeving op het dak kijken, vond de architect het belangrijk de gevraagde 50% daktuin op te rekken naar 100%. Men wilde daarom het gegeven rechthoekige volume optimaliseren: de massa werd zoveel mogelijk weggedrukt (‘gemasseerd’) van de belendingen. Het dak is als het ware ‘gedeformeerd’, met een inzakking in het midden en oplopende punten aan de zijkanten. Zo werd een ‘vallei’ gecreëerd.  Hoe is de golvende ondergrond verkregen, hoe is het dak waterdicht gemaakt en hoe is de sedumlaag erop aangebracht, zodanig dat deze niet afschuift en er geen problemen met de waterhuishouding ontstaan?

Beton

Dit bijzondere ontwerp van het Amsterdamse architectenbureau NL Architects is gerealiseerd door Heijmans Woningbouw uit Almere. Projectontwikkelaar Menno Molenaar van het aannemersbedrijf vertelt dat de sleutel tot een succesvolle uitvoering lag in het inbrengen van de kennis en know how van de diverse betrokken partijen in een zo vroeg mogelijk stadium. “Bijzonder is dat het dak gebogen oogt, maar feitelijk is opgebouwd uit rechte stukken. Het dak is vervaardigd uit in het werk gestort beton, waarbij de bekisting onder de gordingen is aangebracht. Het dak is uiteindelijk in zes etappes overlappend gestort. Het beton was zodanig samengesteld dat het uitzakken van het beton werd voorkomen.”

“Ander punt van aandacht was de indeling van de panden,” aldus Molenaar. “De privacy van de bewoners moest immers gewaarborgd worden en ook moesten de rookgasafvoeren zodanig geplaatst worden dat men geen last zou hebben van elkaars rookgasafvoer. Het is lastig te voorspellen welke kant de lucht zich op beweegt. Ook hier zijn we in een vroeg stadium om de tafel gaan zitten met de betrokken adviseurs en specialisten. Een goede samenwerking is altijd belangrijk en in dit geval simpelweg noodzakelijk: zonder de know how van de diverse specialisten kan het project niet worden gerealiseerd.”

De appartementen zijn met de rug naar elkaar toe gebouwd. In het midden bevindt zich een centrale doorgang, via welke de appartementen zijn te betreden. De appartementen hebben allemaal een dakterras waarmee men over het glooiende groendak uitkijkt naar het park. Alle appartementen hebben ongeveer hetzelfde volume (633 m², per etage 120-160 m²), maar de verdeling van de ruimte varieert in de breedte en de hoogte. De totale hoogte van het blok is 6,5 m.

Uitvoering

De waterhuishouding van het dak is vooraf uitvoerig besproken. De dakhellingen waren zo groot dat het nodig bleek het hemelwater enigszins gecontroleerd te laten afvloeien. Hiertoe zijn vijf rijen balken diagonaal op de betonnen onderconstructie aangebracht. Deze voorkwamen direct dat de substraatlaag zou afschuiven. Het aantal hwa’s is vergroot ten opzichte van de standaard, om extra zekerheid te verkrijgen. Ter plaatse van de hwa’s bleek het lastig een zekere waterdichting te bereiken maar inmiddels is dit door het dakdekkerbedrijf opgelost. Vanzelfsprekend is er in de voorbereiding ook rekening gehouden met de windvastheid en de bouwfysische zekerheid van het dak.

De dakopbouw is als volgt:

 • Bitumen primerlaag op betonnen ondergrond
 • Bitumineuze dampremmer volledig verkleefd
 • Isolatielaag 140 mm EPS met glasvlieschachering
 • Prelasti EPDM (1,5 mm), volledig verkleefd

De dakbedekking bestaat uit in totaal 12 EPDM dakmembranen (1,5 mm) die tussen de diagonale balken werden aangebracht. Hoewel dit arbeidsintensief was, bood het als voordeel dat de dakdekkers hierdoor steunpunten hadden in de verwerking. De naden van de membranen werden op de balken gesitueerd zodat deze kritische punten niet ‘onder water’ zouden komen te liggen. De waterdichte laag is volledig verkleefd aangebracht, de EPS isolatielaag mechanisch bevestigd. De dakranden zijn afgewerkt met aluminium dakkappen.

Na het aanbrengen van waterdichte laag is door Heijmans Sport en Groen het groendak aangebracht. Hierbij heeft men van onder naar boven twee systemen van ZinCo aangelegd, namelijk Floratec voor de lichthellende dakdelen en Georaster voor de steilere hellingen. Het eerstgenoemde systeem is opgebouwd uit EPS platen die koud tegen elkaar worden gelegd. Georaster bestaat uit kunststof platen die in elkaar haken waardoor de krachten beter worden verdeeld. Het totale groenpakket is (inclusief sedum) ongeveer 120 mm dik.

Appartementencomplex Blok K, Het Funenpark te Amsterdam

Opdrachtgever: Heijmans Vastgoed te Almere

Architect: NL Architects te Amsterdam

Hoofdaannemer: Heijmans Bouw te Almere

Dakdekker: Van Muijden Dakbedekking te Bunnik

Groendak: Heijmans Sport en Groen te De SteegDeze website wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leveranciernaam